Commentaar

Aansluiten bij academie

Er komt in het Zuidwesten een pootaardappelacademie, zeg maar een studieclub 2.0 voor pootgoedtelers.

De oprichting van een Zuidwestelijke Pootaardappelacademie is een stap dichterbij gekomen na de toekenning van een bedrag van €55.000 door Provincie Zeeland. Eerder kwam Provincie Noord-Brabant al met een bijdrage. Bijdragen van de handelshuizen, de ZLTO en de eigen bijdrage van de deelnemers moeten nog worden vastgesteld.

Als het zover is, kunnen pootaardappeltelers in West-Brabant en Zeeland profiteren van het kennisnetwerk dat voor hen wordt uitgerold. De pootgoedacademie bestaat al een paar jaar in Groningen en Friesland. Belangrijke onderwerpen die worden besproken zijn erwinia, aaltjes, luizen, virus, maar aan de orde komen ook bemesting, arbeid en financiering.

Het Zuidwesten kent vanuit het verleden een pootgoedkern rond Kruisland-Steenbergen en een kern in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. Maar het aantal telers groeit, evenals de gebieden waar ze zitten. Op de zuidwestelijke klei zitten zo'n 200 pootgoedtelers en de ZLTO noemt dat aantal op zich al reden genoeg om extra aandacht aan de infrastructuur te schenken.

Het fenomeen 'academie' is in dit verband betrekkelijk nieuw. Er is ook een Melkveeacademie. Die academies zijn een soort studieclubs 2.0. Deelnemers kunnen er op verschillende manieren gebruik van maken. Er zijn de gebruikelijke lezingen van deskundigen om naar te luisteren, maar de kern van het academiesysteem is kennis ontsluiten die bij individuele telers zit en die beschikbaar maken voor anderen. In expertisegroepjes kunnen gelijkgestemden soms dieper op specifieke vraagstukken ingaan.

Zijn er redenen voor een pootaardappelteler in het Zuidwesten om zich straks niet aan te melden voor de Pootaardappelacademie? Nee, die zijn er niet. De voordelen van deelname aan zo'n bijdetijds netwerk voor een kennisintensieve teelt als pootgoed zullen groter zijn dan de contributie van enkele honderden euro's.

Of registreer je om te kunnen reageren.