Biologische landbouw is het beste voor voldoende voedsel

Biologische landbouw, met zoveel mogelijk kringloop, biedt het beste perspectief voor voldoende voedsel in de wereld. Dat schrijft Wil Braakman naar aanleiding van een interview met Gerda Verburg.

Honger is niet een technisch probleem, maar gevolg van een verharding en onzorgvuldigheid in de maatschappij, zoals commerciële kortzichtigheid. Gerda Verburg is goed op de hoogte van wat er technisch is toe te passen in de landbouw.

Met haar mening dat honger met technologie en overleg met enkele grote multinationale ondernemingen is op te lossen, miskent ze de aard van mensen en de omstandigheden van waar dat ecologisch gepast omvangrijk zal kunnen gebeuren.

Nu zij vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie FAO is geworden, zou een meer deskundige visie, ten goede van diegenen die honger lijden, werkeloos en ellendig leven tot aanbeveling strekken. Ik ben geschrokken van haar opmerkingen hierover in een interview in Nieuwe Oogst van 25 juni.

Ook de beperkte oppervlakte van cultuurgrond en de plaatsen waar dat is en waar de mensen wonen, dienen in deze overwegingen tot hulp voor verbeteringen te worden betrokken. Immers, het meest gunstige en strevenwaardige is dat waar mensen leven met zo veel mogelijk kringloopprocessen – met grond, gewassen, kruiden en dieren – geprobeerd wordt genoeg voedsel te verkrijgen.

En het gebeurt ook. Van onder op. Kleinschalig en vaak zonder steun van de FAO. Maar uit ellende komen er toch nog steeds meer mensen naar de steden. Terwijl er met perspectief op lokaal werk en het daar voorzien in levensbehoeften, juist bij de mensen in de rural area meer een gezonde toekomst kan ontstaan. Daar kan aan gewerkt worden. Ook aan een betere infrastructuur met basiswegen en scholing.

De bemesting met kunstmest, een uitvinding van nog amper twee eeuwen oud, geeft geen oplossing voor gezonde voeding. Daar mag en kan niet blijvend op worden gebouwd. Ik ken in dit kader veel mensen die eerst in hun leven chemie en kunstmest hebben verkocht. Maar door ervaringen en verworven inzichten zich een geheel tegengestelde visie eigen zijn gaan maken. En dat de natuur aanwijzingen geeft optimaal bodemleven te bereiken.

Olivier de Schutter heeft met anderen een VN rapport geschreven over de landbouw, wat erop duidt dat organische landbouw het beste perspectief biedt voor voldoende voedselgroei. Dat kan je niet zomaar afdoen met hem het beste toe te wensen mevrouw Verburg.

Er zijn ook aanwijzingen dat wij nu al wel voor 10 miljard mensen een dagelijks voedselrantsoen laten groeien. Maar onder invloed van distributie, prijsvorming, de handelsketen, transport en houdbaarheid bereikt een deel daarvan nooit een mond. Het zijn criteria waarmee juist ook substantiële waardering voor de boeren deel van zou moeten zijn, maar dat ontbreekt nog te veel.

Huidige marktmodellen hebben hun goede tijd gehad. Tot radicale vernieuwing is de WTO niet toe in staat, omdat zij belangen, tegenstrijdig aan elkaar, verdedigt. Het Europese landbouwbeleid heeft wel enig instrumentarium en politieke mogelijkheden hiervoor. Maar dat komt snel in conflict als het collega-boeren wereldwijd niet blijft steunen.

Milieufactoren zullen wij meer en meer positief dienen te integreren. Dan zijn ze een zegen voor de maat van onze behoeften en aardedraagkracht. De boeren willen dit wel. Maar de beloning voor hun producten is te schamel. Communicatie met handelsbedrijven en goede bekendheid over voedsel bij consumenten, daarmee kunnen nog veel winstslagen worden gemaakt. Ook in Afrikaanse en Aziatische landen.

Wilbrord Braakman is lid van het netwerk Vitale Landbouw en Voeding en biologisch akkerbouwer in Schagen

Of registreer je om te kunnen reageren.