Voor de muziek uit

agd.media
De bloembollenhandel wacht de uitkomst van de draagvlakmeting van het Productschap Tuinbouw (PT) niet af.

Handelsorganisatie Anthos wil per 1 augustus geld innen voor collectieve activiteiten, zoals fytosanitaire zaken, kwaliteit, onderzoek, promotie en marketing; tot 1 juli nog het domein van het PT. Op die datum loopt de huidige heffingsverordering af.

Anthos meent dat in eigen regie de financiering praktischer, logischer, sneller en goedkoper gaat. Om nog een oogje in het zeil te houden op opgebouwde reserves van 4,5 miljoen blijft de organisatie nog wel betrokken bij het PT.

Voor het PT komt deze stap hoogst ongelukkig. Het schap voert net een draagvlakpeiling uit. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de toekomst van het PT. Net als voor andere productschappen staat het voortbestaan op het spel. Anthos kan de suggestie wekken dat de sector zonder een publiekrechtelijk orgaan kan, en dat alles op privaatrechtelijke wijze te regelen is. Dit is een misvatting.

Sommige kritiek op de schappen over kosten, promotie, bureaucratie is terecht, maar om hen meteen bij het oud vuil te zetten gaat te ver. Zij kunnen intern de zaken efficiënter organiseren. Zij zitten middenin dat proces. Anthos loopt met de stap voor de de muziek uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.