Boerenblog

40 reacties

Terug naar de plan-economie?

Snel even de bedrijfsvoering bijsturen is er met een akkerbouwbedrijf van 20.000 hectare niet meer bij. Voor een Nederlandse teler moeilijk te begrijpen.

Tja, hoe pak je dat aan, een akkerbouwbedrijf met 20.000 hectare en meer? Wij moeten als Nederlandse boeren erg wennen aan het idee dat je dan een plan maakt en daar eigenlijk niet meer van afwijkt, of beter gezegd: van af kúnt wijken. In Nederland kijk je elke dag naar buiten en naar het weerbericht en dan op basis van je waarnemingen ga je aan het werk. Natuurlijk heb je ook een plan, op papier of in je hoofd, maar het is niet zo zwartwit en niet zo star als in Rusland en Oekraïne.

Nauwelijks speelruimte

Afgelopen week een discussie gehad met klanten in Oekraïne over www.mijnakker.nl en een van de klanten was heel duidelijk over onder andere mais, zonnebloem en graan. “Dat verbouwen we volgens plan en daar wijken we niet van af, wat jij ook kan zien met mijnakker, ook al ziet het zwart van het onkruid of tekorten aan stikstof en of vocht.”
Ook al zou de beste man willen dan nog is het heel lastig, want hij heeft bijvoorbeeld 7.000 hectare mais. Stel dat we zien dat hij een extra, niet-geplande bespuiting moet uitvoeren, dan ga je niet zo maar even naar de leverancier van het middel en je hebt ook niet een spuit met een man staan die dat er wel even bij doet!
Dus eigenlijk heeft hij wel een beetje gelijk van ‘ja, ik kan met mijnakker veel zien, maar ik ben zeer beperkt in mijn ruimte om in te actie te komen en dingen tijdens het seizoen aan te passen’. De informatie is zeker wel zinvol voor het maken van het plan voor het volgende seizoen en daar zal het dan ook zeker voor gebruikt gaan worden. Maar dit jaar iets doen op basis van de waarnemingen van dit jaar zal helaas niet gaan in mais, graan en zonnebloemen.

Meer kans in aardappelen

Wat betreft aardappelen is het volgens de klant wél een optie om te handelen op basis van de informatie die hij krijgt via mijnakker. A. Het gaat ’maar’ om 600 hectare en b) het effect is veel groter en de opbrengst in termen van geld veel groter. Bij graan betekent 1 ton extra misschien iets van €100 à 150 per hectare, maar 1 ton aardappelen is rond €500 per hectare. Ook is het makkelijker om 1 ton aardappelen erbij te krijgen door spuiten en/of kunstmest geven dan 1 ton extra graan te realiseren.
Vorig jaar zagen we in Rusland in een en hetzelfde veld met irrigatie opbrengsten variëren van 20 tot 40 ton. Dus als er goed was gekeken en er was iets gedaan, had de opbrengst van de stukken met 20 ton zeker 25 tot 30 ton kunnen zijn. Met een prijs afgelopen seizoen van €0,80 per kilo is dat €5.000 per hectare extra opbrengst!

Efficiënt omgaan met arbeid en machines

Ook in de VS heb ik een keer verbaasd staan kijken bij een grote melkveehouder die luzerne aan het maaien was van 10 centimeter lang. Ik vroeg me af, ‘wat doet die man?’ Maar na de uitleg van de voeradviseur waar ik mee op pad was, moest ik de beste man helemaal gelijk geven. Het ging namelijk om de eerste snede en die begon hij te vroeg te maaien, zodat bij het eind van de eerste snede, zeg maar na 3-4 weken elke week 3-5 dagen continu doormaaien, de lengte van de luzerne prima is.
Maar nog belangrijker is dat de tweede snede ook al weer op lengte is, zodat hij continu kan doorwerken en hij de tweede snede, derde snede, tot en met de laatste snede perfect op lengte heeft en continu door kan maaien. Dus hij kan zijn machines en arbeid zeer efficiënt inzetten.
In Nederland kunnen we het ons permitteren alles in een paar dagen weg te maaien door een geweldige overcapaciteit aan machines en veel flexibele arbeid. Maar dat is op heel grote bedrijven geen doen. Dus moet je accepteren dat je niet alles eruit haalt wat erin zit, maar dat je wel heel efficiënt werkt.

Volgend jaar beter…

Ja, dus moeten wij er in dit soort landen maar aan wennen dat we terug gaan naar de planeconomie, waarbij er strak volgens plan gewerkt wordt. Onze drive om alles tot in de puntjes te verbeteren, moet wachten tot volgende jaar en dan ook alleen als verbeteringen zijn opgenomen in het plan.
Wellicht in de aardappels on the spot, maar toch rekening houden met het gegeven dat snel even halen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen er niet in zit. Dus ook daar vooraf een plan maken; inschatten van wat er kan gebeuren en daar alvast middel etc. voor inslaan. En áls het gebeurt, dan erbij zijn en snelle actie.
Wellicht kan dat ook in mais, graan en zonnebloemen. De klant was er zeker van dat bodemherbicide voldoende is om onkruiden te onderdrukken. Ik hoop het, maar ik heb in dit soort landen nog maar weinig bedrijven gezien waar 7.000 hectare mais er mooi schoon bij ligt.
Misschien kunnen we toch een bijdrage leveren voor het volgende seizoen daar hem te laten zien dat X procent toch een extra bespuiting nodig heeft. Voor volgend jaar zou het dus handig zijn om een extra middel aan te schaffen en extra bespuiting te plannen. Dus óók machines en arbeid plannen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Rene deels heb je gelijk, maar ik ben van mening dat we tot nu toe te veel onze Westerse landouw hebben willen copieren in Rusland. Er zijn machines zoals een spuit die van een andere orde moet zijn dan de onze. Te denken valt aan de high speed machines uit Amerika die met weinig water en hoge snelheid werken of aan vliegtuig c.q. helicopter bespuitingen. Zo is een snelle ingreep mogelijk in je productie plan. Landbouw zal nooit industrieel kunnen of we moeten ons neerleggen bij de grollen van de natuur en dan heeft Mijn Akker niet meer effect dan het bijsturen van de oogst prognose. Hiervoor lijkt me het programma te duur en daarmee verworden tot een handels politiek instrument van de Handelaren. Hier zit ik als boer niet op te wachten. Als jouw redenatie klopt dat bedrijven van deze grootte niet anders kunnen dan zo hier en daar steken te laten vallen is het de vraag of deze bedrijven niet de menselijke maat ontstijgen en de economie van het land niet beter gebaad is bij kleinere bedrijven waar adequaat an wordn ingegrepen als het nodig is? Mede door de jouw genoemde problemen hebben zowel het grootste bedrijf ter wereld een verlies van Euro 300 miljoen te verwerken gehad en heeft Black earth voor ht twede achter eenvolgende jaar en verlies van nu Euro 15 miljoen een jaar eerder 9,5 miljoen dus in 2 jaar 24,5 miljoen euro. Nu nog geloven in groot is beter en economischer? Ik begin steeds meer te twijfelen aan de wet van de grote getallen. Wij hebben binnen Nederland ook decennia en bedrijf van 20.000 ha gehad die wel winstgevend was en die wel op tijd met zijn spuitkarren het veld in ging en die toen ter tijd alleen granen teelde. Het kan dus wel! Alles hangt mede af van managment en financieel beleid.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han & Rene,

  Die extra middelen of kunstmest in opslag. Jullie weten ook dat het dan via een of andere manier verdwijnt. Nu is het al niet altijd zeker of het middel daadwerkelijk op het land komt, laat staan dat het "veilig" in je opslag staat.
  Je moet hier in mijn ogen gewoon redelijk simpel houden en vooral je kosten laag houden, dan je goed boeren. Net wat rene schreef 150 euro meer voor een 1 ton, maar hoeveel extra ingrepen?

 • no-profile-image

  Veehouder

  Kleine bedrijven kan bijna niet meer. Je breekt je nek over de regels. Techniek is alleen maar haalbaar bij omvang. De uurlonen zijn veel te hoog, daarom moet met veel kunne presteren per persoon. Voor handwerk krijg je bijna geen mens meer. Dus grootschalig is de enige kans om te overleven! Hoe groot men moet zijn zal voor elke situatie anders zijn. Maar je moet met de tijd mee, de trein rijdt door! Ook in Nederland!!

 • no-profile-image

  Han

  Jeroen ik kan heel ver met je meegaan. Low input en dan zien wat je terug krijgt. Boeren op zijn Nederlands is in deze klimeten onmogelijk, veel te link.De meeste jaren zit het klimaat niet mee en dus is je kunstmest weg gegooid. Ik geloof dan ook niet in Mijn Akker als oplossing voor de meeste boeren op de wereld. Ik blijf bij mij opmerking dat he ten ideaal speeltje is voor de handel, die met de computer gegevens en de meitellingen een stvig handvat heeft om de mondiale productie te bepalen en daarmee zijn beleid uit te zetten.

 • no-profile-image

  Jan Zonderland

  Hier wordt dus het bewijs geleverd dat ongelimiteerde schaalvergroting niet werkt. Het is gewoon de wet van de afnemende meeropbrengst. Gemiddelt zijn de marges in de landbouw vrij smal dus is er maar weinig voor nodig om van winst in de verlies zone te geraken. Als je dan niet in staat bent om het gewas zo optimaal mogelijk te verzorgen omdat de omvang van het areaal domweg te groot zou zijn om bij te sturen, dan heeft dat dus snel ls gevolg dat je in de rode cijfers belandt. Overigens vind ik het een dooddoener door te stellen dat het geen doen is om bijv. een niet vooraf geplande bespuiting of bemesting uit te voeren omdat het areaal te groot zou zijn. Als je groot wilt zijn zul je het ook groot aan moeten pakken en organiseren. Als het dan om duizenden hectares gaat zul je er voor oeten zorgen dat de machine- en personeelscapaciteit beschikbaar is en ook de benodigde middelen. Als je dat niet voor mekaar hebt, kun je het gewoon niet aan. Rene, je stelt dan ook nog "Dus moet je accepteren dat je niet alles eruit haalt wat erin zit, maar dat je wel heel efficiënt werkt.". Ik vind dat dus helemaal niet efficient. Efficientie staat m.i. gelijk aan het behalen van een zo hoog mogelijk rendement tegen zo laag mogelijk kosten.
  M.vr.gr.

 • no-profile-image

  Abraham

  Wijze woorden van iemand zonder land, ik kan er ver in meegaan maar dat hier het bewijs geleverd wordt dat ongelimiteerde schaalvergroting niet werkt vind ik wel een beetje ver gaan, zo heeft Professor Kremers dat ook niet bedoeld denk ik. Schaalvergroting is managen van logostiek en de goede mensen aantrekken die je van advies voorzien. Die zelfde mensen heb je nodig mocht het kleinschalig zijn toch?? Dat schaalvergroting werkt wordt op het moment in elke denkbare sector bewezen. Ik zie de buurtsuper hier in Nut zijn deuren ook niet meer openen als ik eerlijk ben.

 • no-profile-image

  maarten

  Het zijn andere streken als bijv. NL. Ander klimaat, soms langdurig hetzelfde weer wat meer ruimte geeft voor een bepaalde bewerking maar kan heel goed niet het gewenste effect hebben op een ander gewas. Bij ons in West-oekraine is het nu flink aan de droge kant en is afwachten of er snel nog regen komt zodat er nog wat te oogsten zal zijn wat de zaai en plantkosten terugverdiend. Wij hebben gelukkig niet extreem geinvesteerd in onze graanteelt meer ik had gerekend en hoop op een plusminus normale oogst hier. Anders zijn er twee varianten voor onze varkens en koeientak. Voer van elders proberen te kopen of laten slachten. In NL is eigenlijk een hele grote overcapaciteit bij loonwerkers. Het benodigde personeel hiervoor moet ook andere klussen doen wanneer deze machines niet draaien. Verder kunnen de loonwerkers soms een beetje risico spreiden met diverse klanten en hun credietwaardigheid. 1 groot bedrijf lijkt leuk maar als er geen geld is of men wenst het niet vlot de rekening te betalen, wat dan?

 • no-profile-image

  andre lankhuijzen

  Rene, blijkt uit je verhaal dat het bedrijf van 20.000 ha dus te groot is opgezet, als alles alleen maar via een vooruit vast gelegd plan uitgevoerd kan worden. Dat is in de landbouw niet mogelijk met variabele factoren zoals weer, ziekte en onkruid druk. Akkerbouw is geen industrieel proces. Dat is precies dezelfde fout als de Russen hebben gemaakt met de staats bedrijven daar. dus twee keer in de zelde kuil vallen.
  Verder succes en m.vr.gr.

 • no-profile-image

  Anton

  Vannochtend in de Telegraaf :Nederlandse banken spelen hoofdrol in grondstoffenhandel.Terug naar de plan economie wordt al ingezet door de overheid, net als destijds door de communisten maar nu door de kapitalisten.Het werkelijke probleem is het tekort aan deskundigen op allerlei niveau´s, zowel op de werkvloer als in de leidinggevende/beslissende functies.De landbouw is steeds minder populair om in te werken; vies onregelmatig en zwaar werk en slechte betaling, want er moet efficient gewerkt worden of de bedrijven hebben geen geld. De produktie stokt en de vraag naar energie slokt een groot deel op. Financiele instellingen,regeringen en energiereuzen zullen de markt gaan bepalen, en de boer hij ploegde voort.

 • no-profile-image

  Han

  Voor mij is een bedrijf als Rene beschrijft een onderneming, die om goed managen mogelijk te maken in stukken geknipt moet worden. Dit hadden de Russen vroeger ook, de zgn. Brigades of anders gezegd ieder dorp of enkele dorpen een eigen overzichtelijke eenheid onder de paraplu van het Hoofdkantoor. Voor zover ik heb kunnen zien begin jaren negentig had het Hoofdkantoor / de directeur te veel macht en hadden de brigades te weinig zeggenschap om adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden (weer, groei, ziekte etc.) Dit is precies de fout die deze nieuwe Bonanza bedrijven maken, de directeur, doorgaans in zijn glazen toren in Moskou, wenst te beslissen over zaken waar hij geen verstand van heeft. Hij mist iedere landbouwkundige kennis, net als zijn communistische voorgangers (de enkele goede daar gelaten)

 • no-profile-image

  boerin

  Onze buurman heeft een akkerbouwbedrijf van 20,000 hectaren. Nergens staat het graan zo goed en zo zuiver als bij hem. Nooit blijft er een akker ongezaaid. De eventuele natte plekken worden zelfs later als hij klaar is met zaaien bewerkt en alsnog ingezaaid. Dus het is niet onmogelijk.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin jullie buurman is BOER en geen rijkaard, die een boerderij begint, omdat het >in< is of omdat het op een andere wijze financieel aantrekkelijk is. Nee hij is boer en weet van de hoed en de rand, dit is in Rene zijn geval niet zo maar de baas wil wel beslissen ook over zaken waar hij geen verstand van heeft en dan vanuit zijn glazen toren verweg in Moskou. Ik heb de afgelopen weken wermet dit soort boeren aan tafel gezeten en gelukkig was er één bij die alles van ons mooie vak wilde leren, om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en als nodig het proces bij te kunnen sturen.Helaas is voor grondbezitters in Rusland de boerderij een speeltje met liefst veel mooi en luxieus speelgoed.

 • no-profile-image

  kobonde

  Rene elders in de wereld zijn er genoeg bedrijven van die grote waar het wel kan.
  Het is en manegment/mentaliteits probleem.
  In oosteuropa vekoopt het personeel en deel de spuitmiddelen en kunstmest. en spuit gewoon met lage koncentratie of schoon water op afgelegen stukken en minder of geen kunstmest.

 • no-profile-image

  Bram

  Zoals velen hier onder zeggen zou het inderdaad beter moeten kunnen. Maar daarvoor is de goede structuur en nu eenmaal niet.

  Zou een eerste stap niet zijn om vooraf voor 10 of 20% van de oppervlakte een extra bespuiting (, bemesting of andere bewerking) in te plannen. Tijdens het seizoen kan dan met Mijnakker.nl gekeken worden op welke 10% die bewerking het beste effect heeft. Zo heb je dus een veel kleinere onzekerheid in de planning staan. Immer je de bewerking kun je van te voren al inplannen, alleen de exacte locatie is niet van te voren bekend.

  Groeten,Bram

 • no-profile-image

  Jeroen

  Bram, bij ons praat je over 4400/8800 hectare die je extra wil bemesten, wat kost dat?
  Waarom moet er een verschil zijn tussen groot en klein? De capiciteit van een boer met 70 hectare is daar op gespits net als een agri complex met 20.000 hectare.
  Grootste nadeel hier is, structuur,transport,diefstal en "kennis".
  Daar verandert mijnakker helaas nog niks aan, laat ze eerst de kennis op peil brengen.

 • no-profile-image

  Han

  Jeoren bij bemesten van 70 ha kost per ha netzo veel als bij bemesten van 4400 ha. De grootte kan dus geen excuus zijn. Je bemest bij om de opbrengst op te schroeven, met meer dan de kosten. Schroef je de opbrengst alleen maar op om meer te maken, zonder de extra kosten goed te maken ben je bij 1 ha al gek bezig en bij 4400 rijp voor de psychiater. Wel of niet stelen heeft hier niets mee te maken. Kennis op krikken, ja daar valt of staat de landbouw in het oude Sovjet blok mee. de huidige kennis is ver onder niveau, daar hoeven we niet lang over te discusieeren.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han, je geeft zelf het antwoord al.
  1 ha voor een akkerbouwer is even veel als die ha die ik aangaf. Dus er kan geen verschil in capaciteit zijn, dus het excuus van het niet doen omdat er geen capaciteit is, is er niet. Dat middelen niet direct voorhanden zijn, klopt.(ervaring uit het verleden kon helpen,dit te verkomen) Dus mis een beetje the point of je antwoord? Of ik lees het verkeerd.
  Wel of niet stelen niks mee te maken? Als er van 1 miljoen euro spul 10% word gestolen, vind ik dat nogal wat, je moet het toch vervangen en als kost berekenen.

 • no-profile-image

  arie maas

  allemaal leuk gepraat maar als je bv 20 % gaat "inplannen" van 20000 ha = 4000 ha voor extra bemesting of gewasbescherming met een extra bemesting van bv 100 kg kunstmest per ha (4345 % N) = dat wel 400 ton kunstmest wat A: zijn daarvoor de rente kosten B: transportkosten: en C:als je het "toevallig" niet gebruikt wat blijft er van over voor het volgende jaar, ea wordt gejat etc

  Mijnakker is een goed programma en ik denk zeer nuttig voor landen zoals Nederland maar nog steeds niet inpasbaar in dit soort landen als oosteuropa. Even voor de duidelijkheid had een tijd geleden al VOLDOENDE kunstmest voor mijn aardappelen besteld en betaald, was maar een gedeelte beschikbaar over een paar weken de rest WAT TE DOEN ??

 • no-profile-image

  Jan Zonderland

  Alle excuses die hier aangedragen worden ter verklaring dat het niet optimaal loopt op dit bedrijf van 20.000 ha zijn allemaal terug te voeren op gebrek aan management. Diefstal, te late levering van middelen en/of kunstmest, te weinig machinecapaciteit, te weinig vakbekwaam personeel, het zijn allemaal zaken die je door goed management op zult moeten lossen en als dat niet mogelijk is dan is dat het bewijs dat het bedrijf gewoon te groot is. Zoals al eerder opgemerkt door anderen, of je nu 1 ha moet managen of 20.000 maakt in principe niks uit, je zult het beide keren optimaal moeten doen want de marges zijn normaal gesproken te smal om hier en daar maar wat over te slaan of fout te laten gaan omdat je dan heel snel in de rode cijfers beland. Dus ik blijf bij mijn standpunt dat 20.000 ha in de meeste gevallen te groot zal blijken te zijn, uitzonderingen daar gelaten. Hier in Ontario zijn het nu ook de grote jongens met 2000+ ha die het hardste piepen nu het een extreem nat voorjaar is en er nog relatief weinig gezaaid is. Deze mensen denken ook dat het allemaal vanzelf gaat en vaak gaat het ook wel goed maar in een jaar als dit wordt je weer even met beide benen op de grond gezet en wordt duidelijk waar je grenzen liggen qua grootte. Groeten uit Ontario waar het eindelijk weer droog weer is en de hele week droog blijft met lekkere temperaturen.

 • no-profile-image

  Han

  Jeroen. Wij zijn het wel eens over de ha kosten. Dat stelen is een waarheid als een koe, maar ook hier is het managment mede schuldig aan. Je geeft de kans om te stelen of je geeft de kans niet. Er is geen excuus om niet bij te bemesten als dat rendabel is als je bedrijf boven een minimum aantal ha's komt. Een acceptabel excuus is het niet leverbaar zijn van de kunstmest. Maar dat heeft ook niets te maken met bedrijfs grootte, als het er niet is, is het er ook niet voor de kleine man. Ik blijf bij mijn stelling dat Mijn Akker het meeste effect resorteert voor de handel in akkerbouw producten en minder voor de boer. Laten de Oost Europes agronomen eerst eens leren Scouten. Geef je ze Mijn Akker komen ze nooit meer achter hun bureau weg anders dan om te drinken en te eten.

 • no-profile-image

  Jan Zonderland

  Arie, ik wil nog even reageren op jouw inbreng hier. Als je een groot bedrijf wilt runnen, zul je ook met grote getallen moeten werken. Het maakt niet uit of je nu voor 4, 40 of voor 4000 ha kunstmest in voorraad moet nemen. Qua bedrijfsvoering is er geen verschil. Je moet het alleen weten te organiseren, dan wel managen. Kun je dat niet met dergelijke grote hoeveelheden dan is je bedrijf simpelweg te groot. Je hebt het over renteverlies als je het niet gebruikt dit jaar. Dat is voor iedere ha gelijk. Of het er nu 4 zijn of 4000. Idem voor transportkosten. Ook zal het makkelijker zijn om 400 kg kunstmest te behoeden voor diefstal (leg het onder je bed) dan 400 ton maar ook hier geldt het zelfde, als je het niet weet te realiseren is je bedrijf te groot. Wat betreft je vraag wat te doen nu je maar een gedeelte van de bestelde kunstmest voor je aardappelen op tijd geleverd kreeg, mijn advies, strooi het dan in 2 keer, moet geen probleem hoeven te zijn voor een goede manager. En voor volgend jaar gewoon nog betere afspraken maken met je leverancier of ga naar een ander. Ook hier weer: management! Nee, jullie willen allemaal groot, groter, grootst want als er winst voor iedere ha gemaakt wordt is de totale winst ook groot maar jullie zijn de wet van de afnemende meeropbrengst allemaal vergeten.

 • no-profile-image

  arie

  Beste Jan
  Ben het volledig met je eens dat grote afhankelijk is van management, dat is voor de een 1 ha voor een ander een miljoen ha (grootste landbouwbedrijf in Kazachstan) Als je niet kunt managen is iedere ha er een teveel Wat betr. je opmerking over kunstmest het volgende,Als je zelf de kunstmest en of bestrijdingsmiddelen in voorraad moet houden maar niet gebruikt drukken de rentekosten etc. wel door per ha. Neem aan dat jij ook geen extra "voorraad" hebt liggen Jullie kunnen dit bij de leverancier laten tot dat je het eventueel nodig bent. Maar in dit soort landen is dat iets anders, als leverancier Jantje het niet heeft dan heeft ook Pietje het niet Het is niet zoals in Canada dat je om de hoek kunt gaan shoppen, maar dit soort ongemakken hoort bij het boeren in Oost europa/Azie

 • no-profile-image

  Jeroen

  En de rente kosten zijn hier toch wel wat anders dan in het Westen. >15%.
  Han management stelen, hier zullen ze alles doen. We hebben een tractorchauffeur die deed de gestolen diesel vervangen door water, je raad het al. Hoe wil je dit in Management veranderen? Slot zit al op de trekkerdoppen. Simpel voorbeeld.
  En net zoals Arie zegt, om de hoek koop je niet snel even wat.

 • no-profile-image

  janus

  Rentekosten rekenen in voormalige sovjet landen voor kunstmest in voorraad is natuurlijk grote onzin, alsmede kunstmest in voorraad houden is grote onzin. Nagenoeg elk bedrijf strooit veel te weinig kunstmest voor een fatsoenlijk opbrengst, dus gooi het er maar op en je zult het direct terugverdienen in de vorm van een meeropbrengst.... Van 10 kg stikstof per ha groeit er echt niet zoveel hoor!

 • no-profile-image

  Han

  Arie en Jeroen. Bijbemesten moet rendabel zijn. Zijn de kosten van kunstmest en rente etc. hoger dan de verwachte meer opbrengst is iedere korrel geld verspilling mee eens. Dit is nu net het bezwaar dat ik tegen Mijn Akker heb, dit programma vertelt alleen hoe de stand is van je gewas en daarna ligt het aan de managers om al dan niet in te gijpen. Dit laatste is ook via scouten mogelijk.Alleen nu moet de argonoom zijn airco kantoor uit en in zijn URAL de stoffige lanen in en dan ook nog zijn lakschoentjes bevuilen aan het stof in het land. Nog erger hij moet zijn vak als plantenteler verstaan. Ik blijf erbij dat het gevaar voor de boer, de kosten voor de boer uit een andere hoek komen, nl. de handel die zijn beleid gaat maken op de mondiale gegevens van Mijn Akker en gelijksoortige programm's, weersvoorspellingen en meitellingen all over.
  Jeroen diefstal heeft met Mijn Akker geen enkele connectie, alleen met een managment en mentaliteits probleem. Dit kun jij aals buitenlander niet oplossen, dit moeten de mensen zelf uitvechten, maar het kan nooit als argument gaan dienen om je bedrijfs resultaten niet te maximaliseren. Jij neemt toch ook geen genoegen met een halve melkgift per koe, omdat een onverlaat krachtvoer meeneemt voor thuis??? Waarom moet die agronoom dat dan wel??

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han, maar probeer diefstal maar helemaal te verkomen, dat lukt je hier niet.
  Wat ze niet begrijpen qua werken begrijpen ze gigantisch goed,hoe te stelen.
  Zelfs beveiligingsbedrijven werken er in mee en er zijn ook gewoon grenzen wat je weer kan controleren.
  @Janus en waarom moet je er geen rente voor rekenen? Mijn inversteerders verwachten toch wel dat we het rekenen, daarom inversteerde ze hier, om nog meer voor hun geld te krijgen. Dus kan je niet appels met peren kan vergelijken. En dat er niet genoeg gestrooid word, heb je grote kans toe ja.

 • no-profile-image

  janus

  Omdat je het niet in voorraad moet houden maar op je land moet gooien, Jeroen :-)

  Of reken jij ook rente voor de kunstmest die al op je land ligt? Dat wordt een interessante berekening....

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ja zo, daar heb je gelijk in.
  Structuur/infrastructuur is gewoon "klote" in deze landen.

 • no-profile-image

  arie

  Ha Janus
  of je nu kunstmest in de schuur of op het land hebt liggen maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is heel simpel, als je kunstmest koopt, doe je dat met geld, en of het nu eigen geld of bankgeld is maakt niets uit wat wel verschil maakt hoe lang je dat geld vast hebt liggen Hiervoor moet je een rente bedrag rekenen. Geld krijg je niet voor niets of heb jij misschien een boompje waar je aan kan schudden????

 • no-profile-image

  janus

  wel geprobeerd, niet gelukt :-)

  Ja dat noemen ze rente over geïnvesteerd vermogen. En gelukkig hoeven wij hier geen rekening te houden met 15 of meer %.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Janus, dat is dus het verschil tussen boeren in Westen en het Oosten. Waar veel dingen niet normaal is.
  Diefstal, niet de juiste producten leveren (mindere kwaliteit) etc etc, je moet alles nagaan en dat maakt het interestand om hier te werken, maar ook meer lastig.

 • no-profile-image

  arie

  ha jeroen
  vraag me af waar Janus eigenlijk woont, zie als adres Christoe Pole, zal wel dicht bij de North Pole liggen waar de kerstman vandaan komt

 • no-profile-image

  Jeroen

  Arie google zegt iets in Belarus.

 • no-profile-image

  janus

  Hoi Jeroen, Als jij inderdaad in ukraine woont dan zit ik toch echt verder naar het oosten :-)

 • no-profile-image

  Jeroen

  Volgens mij woon ik er inderdaad. Ze praten vreemd en het lijkt niet op Nederlands.

 • no-profile-image

  Spuit Elf

  China praten ze ook vreemd.......

 • no-profile-image

  Jeroen

  In limburg ook :))

 • no-profile-image

  Janus

  Limburgs praten ze niet vreemd! Daar in het noorden des lands brabbelen ze wat vreemds! Met name Friesland is onverstaanbaar, maar Groningers en Drenten kunnen er ook wat van!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Was ook maar een "grap". Wat doe jij dan in het oosten als we vragen mogen?

 • no-profile-image

  Han

  Aie wetend dat Mijn Akker van mij zaken vraagt die ik als bedrijf niet nakomen kan, wat het sisteem dan voor zin? Ik vind het hele Mijn Akker in zo'n geval een geld verspillend speeltje. Alle excuses m.b.t. Stelen en niet aanwezig zijn van spullen of de enorme kosten post op een groot bedrijf. Dat het voorbeeld bedrijf van Rene zo groot was en dat kunstmest of schimmelbestrijding op 20.000 ha 20.000 X het bedrag van 1 ha kost, moet duidelijk zijn. Is dit geld er niet of is het te veel dan had Mijn Akker nooit geinstallerd mogen worden bij deze boer. Hij kan er eenvoudig niet mee werken en heeft een mis investering gedaan. Persoonlijk had het benodigde bedrag voor M.A. een andere bestemming gegeven bv. vakantie in KZ

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.