Nederland vraagt omslag in beleid en gebruik biobrandstof

Monopolisten uit de markt voor fossiele energie bepalen het energiebeleid. Ook waar het gaat om hernieuwbare energie. Het moet heel anders, schrijft Joep Hermans. ”Weg met de Nederlandse zesjescultuur.”

Het aandeel van de hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland is gedaald van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. In 2009 was het verbruik van biobrandstoffen, nog goed voor 18 procent van alle eindverbruik van hernieuwbare energie. In 2010 liep dit terug tot 11 procent

Vooral het gemengd gebruik biobrandstoffen in gewone benzine en diesel liep terug door het administratief afkopen van de bijmengverplichting. Een typisch Nederlandse uitvinding die de consument bij de neus neemt en de zakken vult van niet de beste, maar de sluwste energiebedrijven.

Ons land zou voorop kunnen staan bij lokale productie van biomassa, het tot waarde brengen van reststromen en het sluiten van mineralen kringlopen. Juist het dichtbevolkte Nederland met zijn enorme agro-industrieel complex heeft alles in huis om voorloper te zijn op dit gebied. Dat vereist een omslag in denken.

We moeten af van fossiele energie-monopolisten, want zij bepalen nog steeds het beleid voor onze energievoorziening, terwijl het steeds duidelijker wordt dat dit een doodlopende weg is. Op weg naar een duurzame en houdbare toekomst, hoort onze energievoorziening te worden gedecentraliseerd, zelfs gedemocratiseerd. Er moet daartoe een klimaat geschapen worden dat uitnodigt om te investeren in lokale productie én gebruik van energie en hernieuwbare grondstoffen en in de herbenutting van reststromen.

Een nieuwe keten van energie-participanten moet worden ontwikkeld. Een transparante keten van huishoudens, gemeenten en andere overheden, in coöperatie met het bedrijfsleven, de agrosector voorop. Want deze is namelijk de grootste producent van hernieuwbare grondstoffen en de grootste benutter van mineralen. De uitdaging ligt er, lokaal en regionaal moet het voorbeeld worden gegeven. Interregionaal komt vervolgens de verdere uitrol vanzelf tot stand.

Niet door nog meer grootschalige import van granen, eiwitten of oliezaden. Niet door nog meer mineralen naar Nederland/Europa te slepen, maar door het sluiten van regionale biomassa-ketens en mineralenkringlopen. Want uitgekiend gebruik van eigen biomassa en reststromen, gecombineerd met zonne-energie, geothermie, windkracht en andere decentrale alternatieven, zal de basis zijn van nieuwe infrastructurele en technische innovaties.

Geef niet de makkelijkste alle ruimte, maar de beste! Te lang hebben de verweven belangen van multinationals, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en politiek de vooruitgang gefrustreerd. Vervang lobbyisten en praatpoppen door techneuten en Willie Wortels, en geef ruim baan aan publieke en particuliere initiatieven. Het volstaat niet om achter de gefaseerde Europese duurzaamheiddoelstellingen aan te hobbelen - die halen we nu nog niet eens.

Wie winnaar wil zijn moet sneller zijn dan de rest. Dus weg met de Nederlandse zesjescultuur, geef transparantie voorrang en stimuleer de voorlopers. De achterblijvers straffen dan zichzelf.
Joep Hermans is voorzitter van koolzaad- en graancoöperatie Carnola

Zie ook: Carnola gaat graan vermarkten

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.