'Verminder voedselaanbod voor ganzen rond Schiphol'

Ganzen rond Schiphol vormen een te groot gevaar voor de vliegveiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor vangen en vergassen. CLM zoekt het in een ander richting: minder voedsel voor de ganzen.

Het aantal ganzen rond Schiphol is zo groot dat de vliegveiligheid ernstig in het geding komt. Hoe komt dat en wat zijn de beste oplossingen? Het hoofdprobleem is dat er én veel meer ganzen in de zomer zijn dan twintig jaar geleden én veel meer vliegbewegingen. Noord- en Zuid-Holland zijn dé ganzenprovincies met in de zomer circa 240.000 ganzen, 60 procent van het landelijk totaal. Maar die ganzen krijg je niet zomaar weg. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt voor ganzen massaal te vangen en te vergassen. Maar is dat genoeg en op tijd?

Waarom komen de ganzen naar Schiphol? Omdat er veel voedsel te halen valt op de akkers in de omgeving. Vooral als het graan is geoogst zijn de gevallen korrels een geweldige energiesnack. Als de hele Haarlemmermeer geasfalteerd zou worden, zou het probleem vrijwel zijn opgelost. Uit recent onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Projecten LTO Noord blijkt dat minder voedsel op akkers daadwerkelijk tot minder ganzen op die percelen leidt. Dat kan door de graanakker na de oogst direct onder te ploegen. Deze maatregel levert direct resultaat en zou dus als eerste op grote schaal moeten worden genomen. Als je deze wilt inzetten op bijvoorbeeld de helft van alle graanpercelen in de Haarlemmermeer, kost dat 1,3 miljoen euro per jaar.

Een andere aanpak is om geen graan meer te verbouwen, maar een energiegewas dat onaantrekkelijk is voor ganzen – bijvoorbeeld mais of Soedangras of het meerjarige olifantsgras. Dit laatste gewas past niet in het bouwplan, maar je kan gespecialiseerde olifantsgrasbedrijven maken, met alleen dit gewas. Economisch lijkt een energiegewas nog niet haalbaar. Maar als Schiphol of de gemeente Haarlemmermeer deze lokale bio-energie op grote schaal zou gaan gebruiken, wordt het een ander verhaal. Vergoeding van het saldoverschil is een optie, goedkoper dan het versneld onderwerken van de stoppel.

Daarnaast is ook het verminderen van het aantal ganzen belangrijk. Naast schieten en vangen moeten ook de broed- en opgroeigebieden rond de Haarlemmermeer ongeschikt en onaantrekkelijk respectievelijk onbereikbaar worden gemaakt. Want alleen schieten en vangen is dweilen met de kraan open.

Alleen als het hele pakket van maatregelen wordt ingezet, en snel ook, kan het lukken om het aantal ganzen rond Schiphol tijdig terug te brengen. Anders lijkt een fataal ongeluk slechts een kwestie van tijd.

Deze opinie is geschreven door Adriaan Guldemond, teamleider biodiversiteit, natuur en landschap bij adviesbureau CLM

Of registreer je om te kunnen reageren.