Redactieblog

Natuuraanleg is één, onderhoud is twee

Landbouwpolitici en belangenbehartigers willen de boer op het land houden. Maar ze willen de boeren zo min mogelijk laten integreren met de natuur.

Boeren worden uitgekocht uit kwetsbare gebieden, en mogen alleen elders uitbreiden. De boer wordt gezien als iets natuurvijandigs. Hij mag neerstrijken in ruilverkavelde gebieden en akkerbouwstreken en in de ruimte tussen de natuurgebieden. Dat is jammer. Als boeren meer gestimuleerd waren eigen natuurplannen uit te voeren en hun biodiversiteit op te krikken, hadden we de doelstellingen van Natura2000 allang gehaald en hoefde er veel minder grond aangewezen te worden.

Natuuraanleg

De grond waar de boer uit verdwenen is, is nu aan de natuurontwikkelaars. Die mogen daar hun eigen natuur aanleggen, met sleutelsoorten en een fraaie biodiversiteit als targets. Niet dat ze het er slecht afbrengen. Maar ik denk dat de natuur-rage niet automatisch op een volgende generatie overgaat. De aanleg is één, onderhoud is twee. Als je de natuur haar gang laat gaan, wordt alles bos en worden veel soorten verdreven die we hier willen houden. Dat gaat in de toekomst nog veel geld kosten.

De rol voor de boer

Het verschil met boeren is, dat die meestal wel over de generaties heenkijken. Zij laten een landschap niet versloffen, omdat ze zelf de gevolgen moeten dragen. Die neiging zou men in natuurbeleid moeten inzetten. Maar het enige wat ik zie in de visies is dat boer en natuur niet samenkunnen.

Door de boeren te beschouwen als natuurvijandig en ze slechts te gedogen als figuranten in een cultuurlandschap doen we iets onherstelbaar verkeerd. Verplaatste boeren hebben vaak geen tijd voor veel natuur en de ‘figuranten’ worden stilgezet in hun ontwikkeling, waardoor ze uiteindelijk wegtrekken.

Het resultaat is dat er maar heel weinig boeren overblijven. Terwijl het de oorspronkelijke bedoeling was de boer op het land te houden! Wanneer worden natuurboeren met hun plannen eens geïnventariseerd en tot een ecologische hoofdstructuur samengesmeed?

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.