Redactieblog

464 x bekeken 5 reacties

Flat rate is diefstal?

Inspanningsbeloning Men onderzoekt of de flat rate in de plaats kan komen van de toeslagrechten van nu. Maar anders dan de toeslagrechten van nu, wordt de flat rate per hectare toegekend, ongeacht de teelt.

Een reden voor de flat rate zou kunnen zijn dat boeren beloond worden voor hun inspanningen om het platteland prettig en leefbaar te houden. Daar vraagt de markt om. Maar waarom zou iemand die in het verleden veel voor de subsidie geproduceerd heeft, per hectare meer inkomensondersteuning moeten krijgen dan anderen?

Superheffing

De oudbestuurder schrijft dat hij nu gestraft wordt voor zijn inspanningen. Tja, ik kan me herinneren dat vóór de superheffing veel boeren minder molken omdat ze niet wilden bijdragen aan de boterberg en de melkplas. Andere boeren die zich daar niets van aantrokken, molken juist harder door, en zetten de koeien tot in het gangpad. Toen werd de superheffing ingevoerd, met referentiejaar 1983. En wie werd er gestraft? De boeren die het meest begaan waren met de overschotten. Dat was sneu voor veel boeren. De veehouders die het meest produceerden, mochten daarmee goedbeschouwd gewoon doorgaan.

Marktwerking

Maar hier is het precies andersom. De boeren die het meest voor subsidie geproduceerd hebben, dezelfden die nu de meeste toeslagrechten ontvangen, gaan er straks op achteruit. Is dat diefstal? Als je inkomensondersteuning ziet als beloning voor maatschappelijke inspanningen en niet als vervanging van oude subsidies, dan is een flat rate redelijk. Als een boer daardoor erop achteruit gaat, lijkt me dat geen diefstal. Het is hooguit wat sneu. Hij moet nog leren voor de markt te produceren.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  JM

  Het is zeker pure diefstal, het is namelijk zo dat de graanprijs kunstmatig is verlaagd en dat het verschil in het verleden werd betaald aan de teler (zogenaamde subsidie). Er werd dus eerst iets afgenomen en dat deel werd deels gecompenseerd en nu dus afgebouwd. Stel je eens voor dat ze het salaris van een willekeurige groep halveren en vervolgens in de vorm van subsidie compenseren en deze vervolgens afbouwen.....

 • no-profile-image

  Henk de Boer

  Nu is de verzilvering van toeslagrechten nog gekoppeld aan de teelt. Bijvoorbeeld op consumptieaardappelen kan een veenkoloniale boer geen toeslagrechten verzilveren. Als je er voor kiest om een flat rate toe te passen, moet in mijn ogen ook deze beperking er af om inderdaad vrije kansen te geven. Verder kun je je afvragen of bv een boer in Drenthe met kleine percelen niet veel meer energie in het onderhoud van het landschap steekt dan een boer in de Flevopolder. Kortom; een flat rate is in mijn ogen moeilijk rechtvaardig toe te passen.

 • no-profile-image

  ABALO

  West-Europa heeft er alle belang bij marktgericht te produceren. Zich vastklampen aan historische toeslagrechten is niet markt-en konkurrentiegericht. Toeslagrechten moeten economisch beschouwd worden als vermindering van vaste kosten en niet als bijkomende opbrengst. De vaste kosten stijgen permanent. Indien men lang de realiteit wegduwt wordt de konfrontatie met de werkelijkheid, bij het wegvallen van de toeslagrechten des te pijnlijker. Een denkpiste: verdeel de toeslagrechten van de melkveehouders onder de melkveehouders en deze van de vleesveeproducenten onder de beroepsgenoten, deze van de akkerbouw onder alle akkerbouwers. Zeker geen rechten aan hobby- en pensioenboeren.

 • no-profile-image

  Harry Brouwer

  Flat rate heeft ook behoorlijke gevolgen voor de akkerbouw, waar de door de EG bepaalde prijsverlagingen werden gecompenseerd door toeslagen. Deze zouden ook komen te vervallen. Tevens krijgen boeren/producten die altijd buiten allerlei marktordeningen vielen ineens een bedrag toegekend, wat op zich marktverstorend kan werken. Mijn grootste bezwaar is: als je de prijscompensatie afpakt, geef dan ook direct de beperkingen op, zodat het echt vrije handel is. Dus weg suikerquota en exportheffingen. Is er bij een hoge wereldmarktprijs van tarwe een tekort in de EU? Dan moet de verbruiker maar meer betalen. Op die manier krijg ik mijn oude prijs weer terug. Nu is het bij flat rate zo dat je wel voor een lage prijs moet produceren, geen compensatie krijgt en niet vrij mag verkopen. Fair volgens jou? Er bestaat meer dan alleen de kont van een koe!

 • no-profile-image

  Lukas Wolf

  Flat rate is diefstal, dit klopt boeren met veenkoloniaal bouwplan zal dit zeer veel geld gaan kosten. Geld wat door deze groep is gegenereerd zal bij groepen boeren terecht komen die er nu geen aanspraak op kunnen maken. Vergelijk het met de maispremie voor de veehouders; ook geld die eigenlijk bij de boeren met marktordeningsgewassen hoorde. Dus dit mag nooit doorgaan.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.