Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Klassieke drainage verbieden is niet realistisch

Klassieke drainage verbieden om droogteproblemen te voorkomen, zoals het Vlaamse Groen oppert, is niet realistisch. Boeren hebben voldoende tijd – en bij dwang een financiële tegemoetkoming – nodig om peilgestuurde drainage tot landbouwpraktijk te maken.

De Vlaamse groene politieke partij Groen bindt de strijd aan met klassieke drainage in de landbouw en eist een verbod, om zo droogte het hoofd te bieden. Hierover schrijft de Vlaamse nieuwswebsite Vilt.

Groen wil dat het klassieke drainagesysteem wordt vervangen door peilgestuurde drainage, waarbij regenwater wordt afgevoerd naar regelbare putten en niet naar de sloot. Ook moet irrigatie een plek hebben in het systeem. “Zo krijgen boeren grip op de overschotten aan water in de winter en tekorten aan water in de zomer.”

Droogte bestrijden met tien punten

Deze wens is een onderdeel van een tienpuntenplan van de partij om de droogte te bestrijden. Het tij moet dringend worden gekeerd, stelt de partij, anders zijn de gevolgen dramatisch voor zowel landbouw als industrie en gezondheidszorg.

“De grote waterwinst ligt niet bij gezinnen, maar bij landbouw, industrie en ruimtelijke ordening”, zo luidt het. Als het op landbouw aankomt, wil de partij dat boeren beter omgaan met water. Daarbij richt ze haar pijlen op drainage en daarnaast ook op verbetering van de bodemkwaliteit.

Lees verder onder de tweet

Aandacht voor bodemkwaliteit belonen

In het tienpuntenplan staat ook beschreven dat boeren die aandacht hebben voor de kwaliteit van hun bodem, daar door de overheid voor moeten worden beloond.

“Hoe gezonder de bodem, hoe langer het water wordt vastgehouden”, stelt de partij. “Door de grond intensief te bewerken, gaat de kwaliteit achteruit. De bodem kan weer als een spons regenwater opnemen als we minder ploegen, met lichtere machines aan de slag gaan en de bodem bedekken met groen. Boeren die zo werken, moeten beloond worden door de overheid. Anderen die het overwegen, krijgen een opleiding.”

Niet veel draagvlak voor afschaffing klassieke drainage

Het is een rigoureus plan van Groen, om klassieke drainage in de ban te doen. Een verbod op gangbare drainage zonder tegemoetkoming aan de boer voor het nieuwe systeem, hoeft niet op veel draagvlak te rekenen.

Nu is peilgestuurde drainage voor de agrarisch ondernemer een mooie manier om waterproblemen te voorkomen, want je voert zowel af als aan. De boer is er waterbeheerder mee en kan zo ook tegemoetkomen aan wensen van natuurorganisaties, die vaak belang hebben bij vochtige bodems. De aanleg is echter duurder dan gangbare drainage. En gangbare drainage gaat zo’n 40 jaar mee, dus vervangen doe je niet zomaar.

Limburg heeft peilgestuurde drainage verplicht gesteld

Enigszins vergelijkbaar is de situatie in Nederlands Limburg, waar het sinds 1 januari 2018 verplicht is om alle drainage peilgestuurd te hebben om verdroging tegen te gaan. Hiervoor heeft ook in de aanloop hiervan een financiële tegemoetkoming gegolden. Dit alles onder de noemer Nieuw Limburgs Peil.

Ook in andere delen van Nederland heeft het systeem zijn intrede gedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval op zeer droogtegevoelige gronden of in verzilte gebieden, waar wordt geprobeerd de zoetwaterlens in de bodem te vergroten. Daar kan in periodes van droogte water uit worden opgepompt. Die ontwikkelingen zijn er dus wel degelijk, maar niet tijdelijk of acuut. Dat is niet realistisch in de landbouwpraktijk.

Eén reactie

  • farmerbn

    O o wat is het toch makkelijk om anderen zaken te verplichten. Krijg steeds meer inzicht in de groene burgers. Zelf vliegen ze de hele wereld over, verpesten het milieu en hebben daar wroeging over. Om het milieu te dienen gaan ze zelf niet groener leven maar verplichten ze anderen om groener te zijn. Dit geldt vaak voor de jongere groenen. Oudere groenen hebben hun hele leven het milieu verpest en om dat goed te maken moeten anderen verplicht hun schuldgevoel goedmaken. Bah.

Of registreer je om te kunnen reageren.