Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Vroeg beregenen voor perfect zaaibed

Peter van Dorsser trok lessen uit vorige droge voorjaren. Om in vochtige grond te kunnen zaaien en tweewassigheid te voorkomen, beregende hij nu al voor de zaaibedbereiding.

Eind maart begon Peter van Dorsser in Swifterbant (Fl.) al met beregenen. Niet om de planten te laten groeien, maar om een goed zaaibed voor zijn uien te kunnen maken. Van Dorsser teelt op 80 hectare kleigrond van 18 tot 25% afslibbaar in een 1 op 5 bouwplan aardappelen, uien, suikerbieten, peen en graan.

Vanwege de natte herfst kon ik pas laat ploegen, de omstandigheden waren niet ideaal en bovendien is de grond niet uitgevroren.

Peter van Dorsser (55) heeft een akkerbouwbedrijf in Swifterbant (Fl.). - Foto: Sytze Bakker
Peter van Dorsser (55) heeft een akkerbouwbedrijf in Swifterbant (Fl.). - Foto: Sytze Bakker

Waarom zo vroeg al beregenen?

“Mijn ervaring is dat het in een droog voorjaar lastig is om met name voor uien een goed zaaibed te maken. De droge toppen van de ploegsneden vallen bij de grondbewerking in de laagtes. Als er geen regen komt, krijg je daar twee- of driewassigheid. En bij de onkruidbestrijding zijn de kleine uitjes gevoeliger, waardoor het verschil tussen de planten nóg groter wordt.

Vanwege de natte herfst kon ik pas laat ploegen, de omstandigheden waren niet ideaal en bovendien is de grond niet uitgevroren. De problemen zag ik al aankomen. Daarom heb ik de grond zodra het kon met de kopeg met Guttlerrol voorbewerkt en met een Cambridgerol aangerold. Dit perceel is vervolgens met 15 millimeter water beregend om de grond weer egaal vochtig te maken.

Na tien dagen is met een dubbele VSS-sneleg het land in een keer zaaiklaar gelegd en zijn de uien gezaaid. Perfect in vochtige grond! Na nog eens tien dagen stonden de uien van het ras Romy er egaal op. Over de eerste pijp hebben de uien kunstmest gekregen en voor de snelle werking is dat met 5 millimeter water ingeregend.”

En de andere gewassen?

“De suikerbieten hebben we op dezelfde manier gedaan. De bieten zijn op 18,5 centimeter gezaaid en er staan er ruim 95.000 per hectare boven. Mocht er door vreterij wat wegvallen, dan blijven er genoeg over. Het aardappelland is voor het poten één keer beregend. Het peenland is voor het ruggentrekken beregend en na het zaaien nog een keer. Na tien dagen stonden de wortels uit het geprimede zaad er egaal boven.”

Tekst gaat verder onder de foto

Na de voorbewerking beregende Van Dorsser zijn uienland om de losse grond weer te laten aansluiten met de ondergrond en de kluiten zachter te maken. - Foto: Sytze Bakker
Na de voorbewerking beregende Van Dorsser zijn uienland om de losse grond weer te laten aansluiten met de ondergrond en de kluiten zachter te maken. - Foto: Sytze Bakker

Is het graan ook beregend?

“Dat is een ander verhaal. De tarwe komt na de aardappelen in het bouwplan. Door de late en moeizame oogst was het aardappelland te nat om tarwe te zaaien. Het is alleen gewoeld en zo blijven liggen. In april is er varkensdrijfmest op uitgereden en is het perceel gespit. Vervolgens is met rotorkopeg en zaaimachine zomertarwe gezaaid. Om het zaad vlot te laten kiemen, is het na het zaaien beregend.”

Is het beregenen van graan wel rendabel?

“Als je alles rekent, denk ik van niet. Maar dat ligt ook aan de rest van het seizoen. Een half gewas levert ook niets op en nu staat de zomertarwe er goed bij. De beregeningsinstallaties staan er toch en water uit het IJsselmeer is voldoende beschikbaar. Het kost vooral brandstof en slaapuren.”

Laatste reacties

  • maxisprint

    Hier kun je als boer uit zuid Beveland die niet kan beregenen enkel maar jaloers van worden Zout water is een drama
    Een oogst zien verdrogen is niet zo erg als wanneer je ziet dat alles niet boven wil komen ...

  • dejongboer

    Er zijn meer boeren die het op dezelfde manier hebben gedaan. Kijk eens naar mijn vlog op youtube jilles boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.