Akkerbouw

Achtergrond

Spuiten goed verkocht, driftreductie bepaalt keuze

Bij spuitmachines is driftreductie op dit moment de bepalende factor. Dat geldt voor nieuwe machines, maar ook voor machines die al in gebruik zijn.

De leveranciers van spuitmachines zijn goed te spreken over de verkopen. Er is goed verkocht, de orderboeken zijn tot de zomer gevuld.

Het leek slapjes te worden, melden diverse leveranciers, maar in januari en februari kwam de handel goed op gang. Hoewel dat ook regionaal verschilt en het gegeven dat de fabrikant het orderboek vol heeft, niet alles zegt over de specifieke Nederlandse markt.

Gunstig verkavelde gebieden en driftreductie

In de typische akkerbouwgebieden met een gunstige verkaveling, zoals in Flevoland, zijn maar beperkt nieuwe machines verkocht. Daar zijn boeren afwachtend en een behoorlijk aantal weet zich te redden door de spuitvrije zone te verdubbelen, is de ervaring van de dealers.

Driftreductie is hét onderwerp van gesprek bij de keuze van een nieuwe spuitmachine. Ook een aantal gebruikers van de bestaande machines heeft wat driftreductie betreft beslissingen moeten nemen.

Lees verder onder de foto.

Gemiddeld genomen worden spuitmachines nog steeds groter, hoewel eerder omdat er minder kleinere dan meer extreem grote machines worden verkocht. - Foto: Hans Banus
Gemiddeld genomen worden spuitmachines nog steeds groter, hoewel eerder omdat er minder kleinere dan meer extreem grote machines worden verkocht. - Foto: Hans Banus

Aanpassingen voor regels driftreductie

Veel machines kunnen dit voorjaar zo weer het land op, maar een aantal heeft aanpassingen nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen voor driftreductie. Op papier zijn de eisen van dit moment duidelijk, maar in de praktijk zijn er toch nog veel vragen.

De lijst met driftreducerende doppen zou naar verwachting eind 2019 verder worden aangevuld, en dan gaat het onder meer om doppen die met een verlaagde boomhoogte 95% of 97,5% driftreducerend zijn.

Techniek blijft steken op 90% driftreductie

Op dit moment blijft die techniek steken op 90% driftreductie. Op 7 april vergadert de Technische Commissie Techniekbeoordeling en er valt te verwachten dat er dan een uitbreiding op de bestaande doppenlijst door de commissie zal worden goedgekeurd, bevestigt Jan van de Zande, als DLO-onderzoeker verantwoordelijk voor de meting van driftreductie van spuitdoppen.

Ook gebruikers van luchtmengdoppen (HTA, Airtec, Airje, Twin Fluid) zitten met smart te wachten of er nog verandering komt in de indeling van deze techniek in de drifreductieklasse, maar ook daar zal pas de komende tijd meer duidelijkheid in komen.

Lees verder onder de foto.


  • Wave, het alternatief voor een Wingssprayer. Beide zitten qua verkoop in de lift. 50-50 af fabriek op een nieuwe spuit gemonteerd of achteraf op een bestaande machine. - Foto: Peter Roek

    Wave, het alternatief voor een Wingssprayer. Beide zitten qua verkoop in de lift. 50-50 af fabriek op een nieuwe spuit gemonteerd of achteraf op een bestaande machine. - Foto: Peter Roek

  • De Wingssprayer is het resultaat van een verdere ontwikkeling van Släpduk, dat Harrie Hoeben in 2002 naar Nederland haalde. - Foto: Koos Groenewold

    De Wingssprayer is het resultaat van een verdere ontwikkeling van Släpduk, dat Harrie Hoeben in 2002 naar Nederland haalde. - Foto: Koos Groenewold

  • Hardi had altijd al een vaste plaats in de markt met luchtondersteuning, maar mede omdat die aanpak 99% driftreductie kan halen, verkoopt het bedrijf dit jaar eigenlijk ook niks anders dan luchtondersteuning, en met groot succes. - Foto: Peter Roek

    Hardi had altijd al een vaste plaats in de markt met luchtondersteuning, maar mede omdat die aanpak 99% driftreductie kan halen, verkoopt het bedrijf dit jaar eigenlijk ook niks anders dan luchtondersteuning, en met groot succes. - Foto: Peter Roek

Boeren en loonwerkers worstelen

En er is bij telers ook de vraag of de eisen van dit moment ook de eisen van de jaren daarna zijn, of dat er toch weer wijzigingen komen? Onzekerheid is een slechte basis om te investeren. Dat veel boeren en loonwerkers worstelen met de vraag wat in hun situatie een verstandige keuze is, ervaren wij in de praktijk dagelijks vertelt Luc Remijn, adviseur bij Delphy. Er zijn nogal wat opties te overwegen en dat vraagt letterlijk bedenktijd en verklaart wellicht ook dat bij veel leveranciers pas in januari de handel goed op gang kwam.

Spuitmachines wel groter, spuitbomen en tankinhoud niet

Gemiddeld genomen worden nieuw verkochte spuitmachines nog steeds wel groter, maar van een echte trend naar steeds bredere spuitbomen en een grotere tankinhoud is geen sprake. 39 meter werkbreedte met een 5.000-litertank is als getrokken machine een bestseller, maar zowel groter als kleiner wordt ook verkocht. Bedrijfsgrootte, bouwplan en ligging van de percelen zijn immers ook verschillend.

Zelfrijder wint terrein

De zelfrijder lijkt nog steeds terrein te winnen. Ook dit jaar weer een paar getrokken machines op een zelfrijder ingeruild, meldt Delvano-importeur Weststrate. 6.000 liter tankinhoud en 45 meter werkbreedte is dan een gangbare maat. 5.000 liter is voor de Nederlandse markt bij ons veruit het meest verkocht meldt Agrifac, die ook 4.000 liter kan leveren, maar die is net als de 8.000 liter voor Nederland een uitzondering.

Luchtondersteuning

Luchtondersteuning heeft al langere tijd een zekere plaats in de markt, maar nu de driftreductie een steeds nijpender kwestie wordt, is de markt voor deze techniek flink aangetrokken. Vorig jaar zijn er al merkbaar meer van verkocht en dat geldt ook voor dit jaar, meldt Hardi importeur Homburg in Stiens.

De Hardi Twin Force is met een 75% driftreducerende dop voor 99% driftreductie goedgekeurd. Er is geen druklogger en geen dubbele teeltvrije zone nodig, bovendien is het een techniek die zich door de jaren heen heeft bewezen, ziet Homburg-directeur Jack Thibaudier als verklaring van zijn succes in de markt.

Lees verder onder de foto.

Er zijn meerdere fabrikanten met luchtondersteuning. Samen met sleepdoeksystemen wint deze techniek vrij rap terrein. Het beperkt de drift zonder concessies of zelfs met verbetering van bedekking. - Foto: Ruud Ploeg
Er zijn meerdere fabrikanten met luchtondersteuning. Samen met sleepdoeksystemen wint deze techniek vrij rap terrein. Het beperkt de drift zonder concessies of zelfs met verbetering van bedekking. - Foto: Ruud Ploeg

Werkbreedte 36 en 39 meter ‘gangbaar’

Maximaal 36 meter werkbreedte kan een bezwaar zijn, maar Homburg levert inmiddels niks anders meer dan Twin Force en ziet zijn aantallen toenemen. Agrifac meldt inmiddels 75% van zijn machines met AirFlowPlus te leveren. Dat is inmiddels tot maximaal 39 meter beschikbaar.

MB-techniek levert de Turbulance-luchtondersteuning die zowel op nieuwe als bestaande machines wordt opgebouwd; 36 en 39 meter is de gangbare werkbreedte, meldt de leverancier, die daaraan toevoegt dit jaar duidelijk te plussen en het orderboek voor het hele seizoen vol te hebben. Een werkbreedte van 42 meter is maximaal en een maat die in de Veenkoloniën nog wel eens voorkomt.

De helft van de systemen wordt op nieuwe en de andere helft op bestaande machines gemonteerd.

Spuitmachine krijgt vleugels

Het Släpduk – sleepdoek dat al in 2002 door Harrie Hoeben naar Nederland werd gehaald – is door de jaren heen door Hoeben verder ontwikkeld en nu als Wingssprayer op de markt. Dubex introduceerde in 2017 zijn variant op dat systeem dat de naam Wave meekreeg. Deze systemen kunnen 99% driftreductie halen en zowel Wave als Wingssprayer zien dit jaar hun aantallen flink plussen.

Veel montage op bestaande spuitmachines

Ongeveer de helft van de omzet komt op dit moment uit montage op nieuwe machines, de andere helft wordt opgebouwd op bestaande spuitmachines. Net als bij de keuze voor luchtondersteuning, geldt voor deze systemen dat het technisch gezien het mooiste is om het op een nieuwe machine op te bouwen. Dan kan de fabrikant er meteen met de constructie rekening mee houden en hoeft er niet achteraf nog aan de spuitboom te worden gelast of geslepen en hoeft de machine niet direct na aanpassing SKL-gekeurd te worden.

Investering al snel ruim boven € 20.000

Afhankelijk van werkbreedte gaat het al gauw om een investering van ruim boven de € 20.000. Vandaar dat de aanpassing – net als een aantal andere driftreducerende technieken die ook achteraf nog zijn op te bouwen – alleen voor de wat jongere gebruikte machines een optie kan zijn.

Druklogger niet populair

Een conventionele spuitmachine met doppen, die de driftreductie tussen 2 en 3 bar werkdruk halen zonder driftreducerende techniek, moet voorzien zijn van een druklogger. Vorig jaar al, maar dit jaar wordt er ook op gehandhaafd.

Leveranciers van drukloggers viel het aanvankelijk tegen wat er werd verkocht, maar sinds januari werden er wel merkbaar meer drukloggers verkocht.

Toch is dit niet het systeem waar massaal naar wordt uitgeweken.

Boeren kiezen dan toch eerder voor een andere oplossing. Soms is dat verdubbelen van de teeltvrije zone, soms worden er doppen gemonteerd die driftreducerend zijn bij 3 bar of hoger, of er wordt een driftreducerende techniek toegevoegd.

Bij dat laatste is MagGrow ook een van de mogelijkheden. De magnetiserende werking van dit systeem verhoogt de spuitmachine met één driftreductieklasse, maar met € 1.000 per meter spuitboom is ook dit een flinke investering.

Trends in spuittechniek

- verdubbeling teeltvrije zone bij watervoerende sloot;
- verlagen van de boomhoogte;
- aanschaf van driftreducerende doppen bij 3 bar of hoger;
- eerder beperking dan vergroting van werkbreedte;
- meer liters water per hectare door langzamer rijden;
- extra investeren om driftarm te spuiten met optimale bedekking.

Lees verder onder de foto.

Gebruikte spuitmachines is niet de makkelijkste handel, zeker niet nu de driftreductie-eisen zijn aangescherpt. Courante techniek is altijd te verkopen, heel grote machines schrijven flink af. - Foto: Ruud Ploeg
Gebruikte spuitmachines is niet de makkelijkste handel, zeker niet nu de driftreductie-eisen zijn aangescherpt. Courante techniek is altijd te verkopen, heel grote machines schrijven flink af. - Foto: Ruud Ploeg

Inruil gebruikte spuit is lastig verhaal

De inruilwaarde van een gebruikte spuitmachine was altijd al een heikel punt, maar wie zijn spuitmachine inruilt omdat die niet meer voldoet aan de driftreductie-eisen, zal begrijpen dat de handelswaarde van zo’n machine onder druk staat.

Vrijwel iedere machine is op te waarderen. De handelswaarde zal echter maar zeer gering zijn, als er wordt ingeruild omdat de investering in een opwaardering eigenlijk niet meer in verhouding staat tot de nog te verwachten gebruiksduur van de machine.
Ook hier geldt dat de handelswaarde van een machine negatief wordt beïnvloed door onzekerheid. Inruilen van een lucht-vloeistofsysteem is op dit moment een moeilijke zaak, omdat de inzetbaarheid beperkt is zolang de toelating van het systeem voor driftreductie niet wordt uitgebreid.
Courant blijft gebruikt altijd te verkopen, maar de heel grote machines met veel techniek schreven als ze ouder worden altijd al flink af.
De kleinere en echt wat verouderde machines waren in Nederland toch al niet meer te verkopen.
Niet te gek groot is in het buitenland voor een zachte prijs wel te verkopen, maar de grootste maat spuitmachines is toch vooral een Nederlandse markt. Beïnvloed door de regelgeving rond driftreductie wordt de categorie moeilijke handel voorlopig alleen maar groter.

Of registreer je om te kunnen reageren.