Akkerbouw

Achtergrond

Ondanks corona opvallend grote pootgoedexport in maart

De Nederlandse pootaardappelexport was in maart opvallend groot. In totaal werd vorige maand bijna 170.000 ton pootgoed uitgevoerd.

Deze hoeveelheid is 17% groter dan het 5-jarig gemiddelde, zo valt op te maken uit de cijfers die de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) heeft bekendgemaakt.

In maart werd niet eerder zoveel pootgoed uitgevoerd als vorige maand. Dat zegt toch wel wat, zeker gezien de coronacrisis die wereldwijd parten speelt. Vooralsnog heeft het Nederlandse pootgoed hiervan weinig hinder ondervonden. Dat wil niet zeggen dat die invloed er ook niet is. Gezien de discussies over het telen van minder fritesaardappelen in Noordwest-Europa mag verwacht worden dat de resterende export naar deze landen wat kleiner zal uitvallen dan normaal gesproken het geval is.

Duitsland en België grote afnemers

Bijna 150.000 ton werd in de afgelopen maand afgeleverd aan EU-landen. Duitsland en België waren net als gewoonlijk in maart veruit de belangrijkste afnemers. Naar beide landen werd vorige maand in totaal bijna 89.000 ton pootgoed afgeleverd. De twee landen namen daarmee dus meer dan de helft van de totale afzet in die maand af.

Duitsland heeft met een totaal van 64.000 ton een grotere hoeveelheid pootgoed afgenomen dan jaren het geval is geweest. België heeft minder pootgoed afgenomen dan vorig jaar, maar over een langere termijn bekeken is er toch al relatief veel pootgoed heen gegaan; in totaal bijna 56.000 ton. Let wel: dit geldt voor de periode tot en met maart.

Of registreer je om te kunnen reageren.