Akkerbouw

Achtergrond

Kiemremming vergroot prijsverschil aardappelcontracten

Het wegvallen van de kiemremmer chloorprofam zorgt voor een verschuiving in de aardappelcontractprijzen voor afzetseizoen 2020-’21. Voor de vroege leveringen stabiliseert de prijs, late leveringen plussen fors ter compensatie van de extra kosten voor alternatieve kiemremming. Dat blijkt uit de jaarlijkse vergelijking van contracten voor fritesaardappelen van vijf grote verwerkers in Nederland.

Gezien de stabiele marktsituatie zouden de contractaanbieders de aardappelcontractprijzen voor oogst 2020 gelijk houden aan die van 2019. Voor premiumrassen, zoals Innovator, gaat het voor levering in week 13 van 2021 om bedragen van ruim boven € 20 per ton bovenop de prijs van vorig jaar. Daar staat tegenover dat de prijs voor af-landleveringen en voor aardappelen uit de korte bewaring, afhankelijk van de aanbieder, gelijk zijn gehouden of zelfs iets gedaald.

Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De extra bewaarvergoeding in de contracten is lager dan volgens becijferingen van LTO-Nederland en de Nederlandse Akkerbouwvakbond nodig is om de gestegen kosten van kiemremming te compenseren.

De belangrijkste fritesfabrieken die in Nederland actief zijn, zijn Agristo, Aviko Potato, Lamb Weston/Meijer en McCain.

€ 200 per ton in juli

De af-landprijzen voor aardappelen van het ras Innovator in de contracten bedragen € 115 per ton. Voor levering in juli liggen de basisprijzen tussen € 190 en € 200 per ton. Voor telers met een mechanische koeling komt daar nog een premie bij die kan oplopen tot boven € 10 per ton. Tel daar nog een paar euro kwaliteitspremie voor de bewaaraardappelen bij op, dan loopt het prijsverschil met de af-landaardappelen op tot wel € 100 per ton. Dat is een groot verschil.

Na de af-landperiode gaan alle verwerkers meer dan in 2019 betalen voor premiumrassen zoals Innovator en Agria. Ze betalen een hogere basisprijs of hogere bewaarvergoedingen. Met name het ras Innovator bleek in de afgelopen jaren als gevolg van droogte en hitte achter te blijven in opbrengst, dit risico wordt zo gecompenseerd.

Lees ook het artikel in Boerderij magazine: Verschil vroeg en laat loopt verder op

Markies populair

Opvallend is de grotere belangstelling van de industrie voor het ras Markies. Aviko Potato promoveerde Markies zelfs tot Triple AAA-ras met de bijbehorende hogere prijs. Markies is erg goed te bewaren. Dat is komend seizoen uit oogpunt van kiemvrij bewaren een gewaardeerde eigenschap.

De pootaardappelprijzen die de industrie bij haar contracttelers in rekening brengt, zijn gelijk aan die van vorig jaar. Volgens de industrie is er voldoende pootgoed om het gewenste contractvolume te dekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.