Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouwer wil data vertalen naar teeltmanagement

Vader en zoon Evenhuis willen met de grote hoeveelheden en verschillende data die ze verzamelen een vertaalslag maken naar het teeltmanagement. ‘Wij willen meer doen met de data die we verzamelen’.

Om de zoveel tijd zetten Pieter (49) en zoon Jan Pieter (20) Evenhuis uit Giethoorn (Ov.) stappen op het gebied van precisielandbouw. Ondanks dat die stapsgewijze aanpak zijn vruchten afwerpt, worstelen ze nog altijd met de compatibiliteit van de verschillende technieken, systemen en software. “Het is voor ons nog veel te omslachtig om de data vrij te krijgen”, zegt Pieter. “Eigenlijk zou er 1 partij moeten zijn, of hooguit enkele, die je als teler aan kunt spreken als iets niet lukt: een overkoepelende en vooral ook merkonafhankelijke partij.”

Lees verder onder de foto.

Jan Pieter Evenhuis: Wij verzamelen enorm veel data, maar de vertaalslag ervan naar teeltmaatregelen missen we nog. - Foto: Stadje Media
Jan Pieter Evenhuis: Wij verzamelen enorm veel data, maar de vertaalslag ervan naar teeltmaatregelen missen we nog. - Foto: Stadje Media

Al 20 jaar actief

Zo’n 20 jaar geleden ging Pieter Evenhuis voor het eerst aan de slag met precisielandbouw. Bij de aanschaf van een nieuwe Vicon-veldspuit wilde hij het systeem van diezelfde fabrikant om taakkaarten te maken op basis van opbrengstkaarten en bodemscans wel eens uitproberen. “We zijn daar uiteindelijk niet mee aan de slag gegaan. Ik dacht, laat iemand anders dat eerst maar uitproberen.”

Ondertussen heeft Pieter versterking gekregen van oudste zoon Jan Pieter en vooral hij hoopt het gebruik en nut van precisielandbouw op hun akkerbouwbedrijf naar een hoger plan te tillen door deelname aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Het bedrijf heeft een bouwplan van 720 hectare waarvan 466 hectare aardappelen.

Lees verder onder de film.

Gebrek aan compatibiliteit

In 2005 investeerde het bedrijf in de eerste stuurautomaat en de eerste gps-ploegbesturing. “Deze Trimble FM 1000-systemen zorgen ervoor dat we percelen beter in kunnen delen, geren eenvoudiger kunnen afploegen en dat we kunnen poten in onbereden grond. Ook 2 pootmachines op hetzelfde perceel gebruiken dezelfde AB-lijnen. Minder ervaren chauffeurs rijden en ploegen daardoor net zo recht als ervaren rotten.” Pieter stoort zich eraan dat veel fabrikanten en leveranciers boeren aan zich binden met eigen platforms en dataverwerking. “Ik wil zelf bij de de data van mijn percelen en teelten kunnen en zelf bepalen wie mijn data ter beschikking krijgt.”

Op zoek naar bodemscanner waarvan we de ruwe data zelf kunnen interpreteren

Bodemscans voor huurpercelen

Om inzicht te krijgen in de potentie van de huurpercelen, bijna 600 hectare op jaarbasis en gemiddeld 4 hectare groot, zijn bodemscans een waardevol instrument voor Evenhuis. Dat bodemvocht sterk van invloed is op de uitkomst van de meeste bodemscans, werd hem achteraf pas duidelijk. “Het liefste wil ik die bodemscans zelf doen tijdens het ploegen.” WUR-expert en NPPL-begeleider Bram Veldhuisen: “Dat is iets waar we dit jaar naar willen kijken. We gaan op zoek naar een bodemscanner waarvan we de ruwe data zelf kunnen interpreteren.”

Data benutten

Jan Pieter geeft aan dat er enorm veel data verzameld worden. “Maar de vertaalslag ervan naar het (teelt)management missen we nog. Dat is wel belangrijk omdat er druk uitgeoefend wordt op middelenpakketten en op bemesting, en je moet precies aan kunnen geven waarom en hoe je iets doet. We hebben ieder jaar nieuwe percelen en daarvan willen we simpelweg weten wat de goede en minder goede plekken zijn. Waarom zou je een heel perceel hetzelfde behandelen? Zo kun je minder middelen en bemesting gebruiken en toch op iedere plek het goede doen.”

Lees meer over precisielandbouw

Meepraten over precisielandbouw? Meld je aan voor de Facebook-groep van NPPL

Of registreer je om te kunnen reageren.