Akkerbouw

Achtergrond

Rassenkeuze voor wintertarwe: waar let je op?

Naast opbrengst zijn ook ziekteresistentie, stevigheid, bakkwaliteit en vroegheid van belang bij de keuze voor een wintertarweras.

De nieuwe rassenlijst voor wintertarwe laat 7 nieuwe rassen zien: bij baktarwe zijn dat Informer en KWS Extase, bij vultarwe LG Cambria en LG Vertikal en bij overige tarwe Campesino, Gleam en Toby. Al deze rassen zijn verbeteringen in 1 of meerdere eigenschappen. Bij de rassenkeuze zal elke teler zijn of haar eigen keuze moeten maken uit alle rassen die aanbevolen worden.

Ziektebestrijding in wintertarwe. Door rassen te kiezen met hogere cijfers voor ziekteresistenties kunnen telers besparen op kosten voor ziektebestrijding. Met name vroege bespuitingen kunnen overgeslagen worden. - Foto: Mark Pasveer
Ziektebestrijding in wintertarwe. Door rassen te kiezen met hogere cijfers voor ziekteresistenties kunnen telers besparen op kosten voor ziektebestrijding. Met name vroege bespuitingen kunnen overgeslagen worden. - Foto: Mark Pasveer

Ziektebestrijding in rassenproeven

In het rassenonderzoek worden 2 typen proeven uitgevoerd, namelijk proeven met ziektebestrijding en proeven zonder ziektebestrijding. In de rassenlijsttabellen worden de opbrengsten van de rassen gesplitst weergegeven: ‘met ziektebestrijding’ en ‘zonder ziektebestrijding’. Voor de meeste telers die een volledige bestrijding van ziekten nastreven, geven de kolommen onder de kop ‘met ziektebestrijding’ de juiste rasvolgorde aan.

Lage resistentiecijfers, lage opbrengst

De opbrengstvolgorde van de rassen bij ‘zonder ziektebestrijding’ staat ook in de rassenlijst. In deze kolommen wordt zichtbaar dat rassen met lage resistentiecijfers voor met name gele roest, bruine roest en bladvlekkenziekte een lage opbrengst geven. Rassen met hoge ziekteresistentiecijfers laten hier relatief hoge opbrengsten zien.

Meer proeven met bespoten en onbespoten veldjes

De cijfers in de kolommen ‘zonder ziektebestrijding’ maken voor de gangbare teler zichtbaar hoeveel de opbrengst tegen kan vallen als de ziektebestrijding achterwege gelaten wordt. Omdat in verschillende regio’s het aantal proeven ‘zonder ziektebestrijding niet hetzelfde is als het aantal ‘met ziektebestrijding’ en omdat de groei-omstandigheden van deze proeven verschillen, kan uit de tabel niet afgeleid worden of het ene ras geteeld zonder ziektebestrijding een hogere of lagere opbrengst geeft dan een ander ras geteeld met volledige ziektebestrijding. Voor deze vergelijkingen zijn andere proeven nodig waarin bespoten en onbespoten veldjes van rassen direct met elkaar vergeleken worden.

Naast opbrengst zijn ook ziekteresistentie, stevigheid en vroegheid van belang

Waar hangt rassenkeuze vanaf?

De keuze voor een bak- of vultarwe zal afhangen van de hoogte van de bakpremie. Een bakpremie van € 4 per ton kan een opbrengstverschil van circa 2% compenseren. Naast opbrengst zijn ook ziekteresistentie, stevigheid en vroegheid van belang. Indien een ras een goede resistentie heeft tegen gele roest, bladvlekkenziekte en (op rivierklei/löss en zand- en dalgronden) meeldauw, kan bespaard worden op het aantal keren spuiten. Er zijn rassen die in veel jaren met 1 keer ziektebestrijding, in het vlagbladstadium of vlak daarna, geteeld zouden kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat vroeg in het groeiseizoen regelmatig gecontroleerd wordt of een extra ziektebestrijding nodig is. Soms kan namelijk de ziektedruk te hoog worden of kan, bijvoorbeeld bij gele roest, een resistentie doorbroken worden.

Fusarium

Stevigheid is van belang, zeker op percelen waar het gewas zwaar kan worden. De kans op zware regenbuien is de laatste jaren groter geworden. Resistentie tegen fusarium is belangrijk in jaren dat de bloei in een vochtige periode plaatsvindt. Problemen met fusarium zijn met een juiste rassenkeuze vaak beter te voorkomen dan met een bespuiting.

Of registreer je om te kunnen reageren.