Akkerbouw

Achtergrond

Iets betere stemming op graanmarkt

Wat naar beneden bijgestelde oogstverwachtingen geven momenteel de graanprijzen een steun in de rug, met name van tarwe. Van een echt aantrekkende markt is nog geen sprake.

Op de wereldmarkt is de tarweprijs gestegen. De prijsindex van de International Grains Council ging in de vorige week met 5 punten omhoog. Volgens het recente Wasde-rapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw, over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de agrarische wereldmarkt, zullen de tarweprijzen echter druk blijven houden van grotere beschikbaarheid van graan in belangrijke exporterende landen.

Droogte

Momenteel zijn er in enkele grote productiegebieden wel zorgen over droogte. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) noemt in dat verband Australië en Kazachstan. In Noord-Amerika gaan de oogsten niet vlot. In de VS loopt de oogst van zomertarwe ondanks gunstig weer nog achter bij voorgaande jaren. In Canada is het natte en koude weer een stoorzender. Daardoor lopen de Canadese tarwetelers eveneens achter bij vorig jaar en ontstaan er zorgen over de kwaliteit. Ook de Canadese gerstoogst loopt averij op.

Lees verder onder de grafiek.

Kolfzetting minst sinds 2012, aldus steekproeven

Wat betreft de Amerikaanse maisopbrengsten van dit seizoen beginnen twijfels over de prognose van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA toe te nemen. Weliswaar houdt USDA een slag om de arm door uit te gaan van ‘normaal’ weer voor de rest van het groeiseizoen, de nieuwe ingeschatte hectareopbrengst van 10,5 ton (in augustus 10,6 voorzien) achten analisten aan de royale kant. Het 5-jarig gemiddelde is 10,9 ton per hectare en, zoals Agrimoney meldt, steekproeven in de 10 belangrijkste maisteeltgebieden in de VS wijzen uit dat de kolfzetting van de mais het minst is sinds 2012.

Lees verder onder de tweet.

Ethanolindustrie

Niettemin verwacht USDA toename van de eindvoorraden vanwege minder verbruik, met name voor de ethanolindustrie en daarnaast de structureel achterblijvende export. Voor dat laatste ligt misschien verbetering in het verschiet. China begint weer producten uit de VS op te nemen zonder extra importtarief. En al gaat het voorlopig om een beperkt aantal producten zoals het in China nu zeer schaarse varkensvlees, het geeft weer wat reden tot hoop op verbetering van de handelsrelatie tussenbeide grootmachten.

Lees verder onder de grafiek.

Termijnmarkt in Chicago

Op de termijnmarkt in Chicago stegen de prijzen voor de eerst aflopende contracten voor zowel tarwe als mais. In Parijs was ook prijsstijging voor tarwe, zij het bescheidener. Mais blijft daar wat hangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.