Akkerbouw

Achtergrond

Akker van de Toekomst stelt concrete doelen

Stichting Future Food Production opende afgelopen week in Ens (Fl.) de Akker van de Toekomst. In dit project wordt gewerkt met onbereden teeltbedden gecombineerd met strokenteelt.

De Akker van de Toekomst moet gezien worden als een demoveld waarin mogelijkheden worden getest om akkerbouwgewassen duurzamer te telen. Dat wil zeggen met minder input van energie, chemie en water en niet natuurvijandig. Dat alles zonder een verhoging van de kostprijs.

Concrete doelen

Volgens projectleider Digni van der Dries zijn er enkele concrete doelen gesteld. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet 90% omlaag ten opzichte van een gangbaar teeltsysteem, het energiegebruik moet 40% omlaag en het mineralenverlies moet met 80% worden gereduceerd. Bouwplanbreed mag maximaal 30 kilo stikstof per hectare worden aangevoerd.

Teeltgrond minder belasten

Door met onbereden teeltbedden te werken, wordt teeltgrond minder belast. De grond is dan beter in staat vocht te bufferen, bodemleven kan zich beter ontwikkelen en gewassen kunnen beter wortelen zodat ze robuuster opgroeien. De beddenteelt wordt gecombineerd met strokenteelt van verschillende gewassen. De strokenteelt verhoogt de diversiteit op de akker, waardoor ziekten en plagen zich minder snel over het perceel kunnen verspreiden.

Eerste gewassen

De stichting beschikt over een 2 hectare groot perceel lichte kleigrond bij Ens waarop in 2020 de eerste gewassen geteeld worden. In een 1 op 5 rotatie worden hierop pootaardappelen, zaaiuien, rode bieten, winterhaver en een mengteelt van zomertarwe met lupine geteeld. Van den Dries had liever suikerbieten dan rode bieten in het bouwplan, maar oogsten van suikerbieten vanaf rijpaden is technisch nog niet haalbaar. Met rode bieten zit er wel een bietachtige in het bouwplan.

Ontwikkelen van oogstmethode

De grootste uitdaging voor de teelt op onbereden bedden is het ontwikkelen van een oogstmethode vanaf de rijpaden. Machinebouwer Wim Steverink ontwikkelt hiervoor een lichte, zelfrijdende werktuigendrager. Zo’n machine is er komend seizoen echter nog niet. Voorlopig wordt gebruik gemaakt van bestaande mechanisatie. De hakvruchten worden eerst op zwad gerooid en in een volgende werkgang met een bunkerraper vanaf de rijpaden geladen.

Voorloze ploeg

Bij de officiële opening van de Akker van de Toekomst toonde Steverink een voorloze ploeg. Deze is speciaal ontwikkeld om de onbereden bedden te ploegen zonder dat vaste grond uit de rijpaden in het teeltbed komt. De ploeg werkt volgens Steverink, maar nog niet onder alle omstandigheden. Aan een verbeterde versie wordt gewerkt.

Bij de opening van de Akker van de Toekomst toonde Wim Steverink een voorloze ploeg. - Foto: Mark Pasveer
Bij de opening van de Akker van de Toekomst toonde Wim Steverink een voorloze ploeg. - Foto: Mark Pasveer

Of registreer je om te kunnen reageren.