Akkerbouw

Achtergrond

Eind 2020 genoeg robuuste bio-tafelaardappelen in het schap

De inspanningen om eind 2020 alleen nog robuuste rassen in het schap voor bio-aardappelen te hebben, werpen hun vruchten af. “Het gaat zeker lukken”, zegt Peter Keijzer van het Louis Bolkinstituut.

De afspraken in het Convenant duurzame aardappelrassen gaan zeker gehaald worden. Na oogst 2020 liggen er alleen nog maar biologische aardappelen zogenoemde robuuste rassen in het schap van de supermarkten. Die voorspelling doet Peter Keijzer. Hij is programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten bij het Louis Bolkinstituut en sprak op de open dag van de SPNA-proefboerderij Kollumerwaard.

Transitie naar robuuste aardappelrassen

In het convenant ‘Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’, zoals het officieel heet, wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest aardappelziekte phytophthora. Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die de aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Een nieuwe grote schade door phytophthora voorkomen zou alleen kunnen door groei van aandeel resistente rassen noodzakelijk.

Bionica in de Noordoostpolder. Dit is een witvlezig, phytophthora-resistent ras. - Foto: Ruud Ploeg
Bionica in de Noordoostpolder. Dit is een witvlezig, phytophthora-resistent ras. - Foto: Ruud Ploeg

Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo zou het mogelijk moeten zijn om stapsgewijs op te schalen tot 100% aan robuuste biologische aardappels in 2020. Zoals gezegd gaat dat volgens Keijer lukken. Van de supermarkten hebben in ieder geval Albert Heijn, Jumbo, Super Unie, Aldi en Lidl zich aangesloten. “Die 100% in 2020 gaan we gemakkelijk halen. Het aandeel robuuste rassen in de bioteelt ging vorig jaar al van 30% naar 50%. Straks na oogst 2019 kunnen we al 70% van de vraag met robuuste rassen invullen. Dat is dus de teelt van gevoelige rassen als Agria en zonder inzet van koper om de ziekte te bestrijden.”

Resistent tegen phytophthora

In het convenant wordt onder robuust verstaan rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora en/of zogenaamde vroege rassen. Rassen met een vroege knolvorming kunnen, ook als ze minder resistent zijn, vóór een phytophthora-uitbraak al een goede opbrengst geven.
Bij resistentie maakt Keijzer onderscheid tussen echte resistentie op basis van aanwijsbare genen en veldresistentie. “Dan blijkt in het veld dat de aardappelongevoelig is voor phytophthora, maar kunnen we op hoe dat komt niet precies de vinger leggen.”

Ook gangbare telers

Het convenant heeft betrekking op biologische tafelaardappelen. Maar ook voor gangbare telers van tafelaardappelen zouden de robuuste rassen interessant kunnen zijn. Onder gangbare teelt omstandigheden kunnen ze niet allemaal zonder bespuiten. “Maar”, zegt Keijer, “het maakt nogal wat uit of je je tafelaardappelen 2 à 3 keer bespuit of 10 à 15 keer per seizoen.”

Frites- en chipsaardappelen

Het aandeel bio op de Nederlandse markt voor tafelaardappelen wordt geschat op zo’n 5%. In een later stadium zou qua robuustheid ook kunnen worden gekeken naar frites en chipsaardappelen. Lastig daarbij is dat daar hoge eisen gesteld worden aan bakwaardigheid en bewaarbaarheid, eigenschappen die niet gelijk opgaan met phytophthoraresistentie. Op dit moment zijn er nog maar weinig robuuste rassen die aan alle gewenste eigenschappen voor verwerking voldoen.
Intussen is er ook in Vlaanderen en Wallonië een convenant voor robuuste rassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.