Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Telers: weerbare planten in robuuste teelten

Akkerbouwers staan voor een grote uitdaging: minder chemie en meer biodiversiteit.

Robuustheid, weerbaarheid en biodiversiteit. Dat waren de drie meest gebruikte woorden op het symposium ‘Op z’n vitale akker’, van maandag 17 juni op de Proeftuin Agro-ecologie & Technologie in Lelystad (Fl.).

De boodschap was dat akkerbouwers weerbare planten moeten verbouwen in robuuste teeltsystemen, die zorgen voor een brede biodiversiteit. Daarbij is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd.

Robuustheid, weerbaarheid en biodiversiteit. Dat waren de drie meest gebruikte woorden op het symposium ‘Op z’n vitale akker’, afgelopen maandag in Lelystad.
Robuustheid, weerbaarheid en biodiversiteit. Dat waren de drie meest gebruikte woorden op het symposium ‘Op z’n vitale akker’, afgelopen maandag in Lelystad.

Op het symposium van Brancheorganisatie Akkerbouw en Wageningen UR gaven twaalf inleiders hun visie op deze uitdaging waar akkerbouwers voor staan. De overheid wil dat akkerbouwers minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken, schrijft minister Schouten in haar Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

De BO-Akkerbouw streeft naar hetzelfde, staat in het Actieplan Plantgezondheid van de BO. WUR onderzoekt op de proefbedrijven diverse methoden om dit te bereiken.

Niet te ontkomen aan minder middelen

Zo worden onder andere mengteelten en strokenteelten onderzocht. Ook worden diverse strategieën voor grondbewerking met elkaar vergeleken en diverse strategieën met een beperkte toepassing van chemische middelen.

De algemene boodschap op het symposium was dat akkerbouwers er niet aan ontkomen om minder chemische middelen te gebruiken. Maar zo simpel is dat nog niet, werd ook duidelijk gemaakt.

Het is een uitdaging, zei Ernst van den Ende, directeur van Plant Science Group van WUR. “Dat blijkt wel uit de onderzoeken die we doen. Het zou al heel wat helpen als we via moderne gentechnieken planten kunnen kweken die weerbaarder zijn.”

Kringlopen sluit je door reststromen opnieuw te gebruiken, dat kan nieuwe problemen geven wat betreft ziekteverspreiding en voedselveiligheid

De overheid wil ook kringlooplandbouw stimuleren. Daar ziet Van den Ende nieuwe problemen ontstaan. “Kringlopen sluit je door reststromen opnieuw te gebruiken. Dat kan nieuwe problemen oproepen wat betreft ziekteverspreiding en voedselveiligheid.”

Martijn Weijtens, waarnemend directeur plantaardige agroketens bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kwam Van den Ende tegemoet.

“Het is onze inzet om moderne veredelingstechnieken beschikbaar te krijgen. Ook pleit Nederland in Brussel voor het vereenvoudigen van de Europese toelatingsprocedure voor laagrisico gewasbeschermingsmiddelen.”

Biodiversiteit vergroten

Een ander streven van overheid en akkerbouwsector is om de biodiversiteit te vergroten. Om dat te stimuleren kan een beloningssysteem helpen. Daarom gaan BO Akkerbouw, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en provincie Groningen een biodiversiteitsmonitor ontwikkelen voor de akkerbouw.

“Dan kun je akkerbouwers beter belonen en ze waarderen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit”, zei adviseur Jacomijn Pluimers van WNF op het symposium.

“Met zo’n monitor krijgen akkerbouwers inzicht in de bijdrage die zij leveren aan biodiversiteit en hoe ze dat kunnen verbeteren. De ontwikkeling gaat 1 tot 1,5 jaar duren.”

Eén reactie

  • maxisprint

    In de suikerbieten hebben we nu door dit beleid de situatie dat we nu meer middelen gebruiken

Of registreer je om te kunnen reageren.