Akkerbouw

Achtergrond

Nieuwe Belgische derogatie-aanvraag voor gecoate bieten onzeker

Het is hoogst onzeker of België een nieuwe derogatie-aanvraag bij de Europese Commissie indient voor het gebruik van met neonicotinoïden gecoat bietenzaad in 2020. Dat stellen, los ven elkaar, André Wauters van KBIVB en Benny Jacobs van SESvanderHave.

Nederlandse suikerbietentelers kunnen een terugkeer van met neonicotinoïden gecoat bietenzaad vergeten. LNV-minister Carola Schouten kondigde aan om voor de toepassing geen uitzondering te maken op het Europese verbod. Telers vinden dit een kromme situatie. Daarbij verwijzen ze naar België, waar de landbouwminister het gebruik van dit bietenzaad onder bepaalde voorwaarden toestaat. Eind november besloot België via een 120 dagen-regeling toestemming te verlenen voor het gebruik van de neonicotinoïden Poncho Betal en Cruiser Force voor de behandeling van suikerbietenzaad. Het gebruik van dit gecoate bietenzaad beperkt zich echter tot ongeveer een kwart van het Belgisch areaal.

Loonspuitbedrijf Steins gewasbescherming uit Arensgenhout was een van de loonwerkers die in het Pinksterweekend volop bezig waren in de suikerbieten.
Loonspuitbedrijf Steins gewasbescherming uit Arensgenhout was een van de loonwerkers die in het Pinksterweekend volop bezig waren in de suikerbieten.

Eisen veelal stap te ver

De eisen die aan dit gebruik worden gesteld, zijn voor veel telers een stap te ver. Dit bietenzaad is slechts toegestaan onder zeer strikte voorwaarden voor de teeltwissel. Zo mogen in de eerste 2 volgende teeltjaren geen bijenattractieve bloeiende gewassen op het betreffende perceel worden geteeld. Bloeiende groenbedekkers zijn slechts toegestaan op voorwaarde dat met een mechanische behandeling de bloei wordt voorkomen. Minimaal 6 jaar mogen geen koolzaad, bonen of erwten op het betreffende perceel worden geteeld. Om dit te kunnen controleren, mogen alleen boeren die beschikken over een Vegaplan-certificaat (vergelijkbaar met Global-Gap) dit met neonicotinoïden behandeld zaad gebruiken. Het gevolg is dat uiteindelijk slechts een kwart van de Belgische bietentelers dit jaar heeft gekozen voor dit bietenzaad.

Onduidelijk of verzoekt komt

“Het is momenteel nog volstrekt onduidelijk of de Belgische landbouwminister ook voor het komend jaar bij de Europese Commissie (EC) een derogatieverzoek indient voor het gebruik van met neonicotinoïden behandeld bietenzaad”, stelt André Wauters, projectleider van het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) bij de veldproeven van de PIBO-Campus in Tongeren. Dit jaar is krap 25% van het circa 60.000 hectare omvattende Belgische bietenareaal ingezaaid met zaad behandeld met neonicotinoïden. Driekwart koos voor zaad omhuld met Force-pyrethroïde. Deze stof werkt alleen tegen de meeste bodeminsecten. “Naast de minister dient ook de bietenzaadleverancier een ontheffing voor het gebruik van neonicotinoïden aan te vragen. Of deze daartoe nog bereid is, gezien het beperkte areaal van zo’n 15.000 hectare, is nog maar de vraag.”

Het verbod of beperking op neonIcotinoïden levert de telers extra werk op om insecten te bestrijden.
Het verbod of beperking op neonIcotinoïden levert de telers extra werk op om insecten te bestrijden.

Vooral een politiek besluit

Mocht de Europese Commissie ook voor komend jaar een derogatieverzoek van België positief honoreren, dan zal SESvanderHave het bietenzaad leveren. Dat zegt Benny Jacobs, operationeel directeur bij van SESvanderHave. “Er is nog geen enkele zekerheid dat komend jaar met neonicotinoïden behandeld bietenzaad mag worden gebruikt. Zo is ook niet te zeggen of België überhaupt een derogatie-aanvraag indient’, zegt Jacobs. “Onlangs hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Het wordt vooral een politiek besluit.”

Met neonicotinoïden behandeld bietenzaad essentieel

Voor het voortbestaan van de West-Europese bietenteelt hoopt hij dat het besluit op het verbod van neonicotinoïden op bietenzaad wordt herroepen. “De actuele situatie, met enerzijds de zeer hoge insectendruk en anderzijds steeds minder toegestane middelen, toont aan dat met neonicotinoïden behandeld bietenzaad essentieel is om de bietenstand in de benen te houden”, stelt Jacobs. “Juist om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen zijn deze behandelde zaden op de markt gekomen. Nu gaan we weer 20 tot 30 jaar terug in de tijd.”

Foto

  • Bij de veldproeven van de PIBO-Campus in het Belgische Tongeren waren de neonicotinoïden ook een belangrijk thema.

    Bij de veldproeven van de PIBO-Campus in het Belgische Tongeren waren de neonicotinoïden ook een belangrijk thema.

Of registreer je om te kunnen reageren.