Akkerbouw

Achtergrond 3 reacties

Cosun betaalt hoogste bietenprijs in EU

Cosun betaalt voor oogst 2018 de hoogste bietenprijs van alle grote suikerproducenten in de EU. Dat was ook het geval bij oogst 2017. Maar het verschil met de andere bietenverwerkers is wel kleiner geworden.

De bietentelers in de EU merken het in de portemonnee dat Brussel de suikermarktordening heeft afgeschaft per 30 september 2017. De bietenprijzen zijn laag in de EU. Want met de afschaffing van de marktordening verdween ook de minimum-bietenprijs van € 26,29 per ton bieten (16% suiker). De bietenprijzen voor oogst 2017 bleven nog wat hangen rond die minimumprijs, want de suikerproducenten moesten met hun bietentelers afspraken maken voor oogst 2017 voordat de minimumprijs was verdwenen. Maar bij oogst 2018 zie je dat een aantal grote suikerproducenten buiten Nederland ruim onder die vroegere minimumprijs zakken.

De lage suikerprijs in de EU drukte zwaar op de bietenprijzen van oogst 2018. Maar ook suikerproducenten lijden er onder. Nordzucker, Südzucker en Cristal Union gaan reorganiseren. - Foto: Mark Pasveer
De lage suikerprijs in de EU drukte zwaar op de bietenprijzen van oogst 2018. Maar ook suikerproducenten lijden er onder. Nordzucker, Südzucker en Cristal Union gaan reorganiseren. - Foto: Mark Pasveer

Verschil is kleiner geworden

De Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun is een uitzondering. Cosun betaalde voor bietenoogst 2017 verreweg de hoogste bietenprijs van alle grote suikerproducenten in de EU. Ook voor oogst 2018 betaalt Cosun de hoogste prijs, maar het verschil met de andere grote suikerproducenten is wel kleiner geworden. Dat blijkt uit de bietenprijsvergelijking van Boerderij onder 10 suikerproducenten. De bietenprijzen zijn omgerekend naar een basis van 17% suiker, zodat ze beter zijn te vergelijken. Ook zijn de gekoppelde steun en regionale subsidies die een aantal lidstaten geeft op de bietenteelt buiten beschouwing gelaten, want Nederland kent dat niet.

Boven € 30 per ton

Cosun betaalde voor oogst 2018 gemiddeld € 34,75 per ton bieten (basis 17% suiker). Het is de enige grote suikerproducent die boven de € 30 uitkomt. In Spanje en Italië zitten enkele kleinere bietenverwerkers die ook boven de € 30 uitkomen. Suikerproducent Acor (10.400 hectare bieten in 2018) in Spanje komt zelfs iets boven de bietenprijs van Cosun (86.000 hectare bieten). Acor betaalt voor oogst 2018 omgerekend € 33,25 bij 16% suiker (€ 35,33 bij 17%). Daar krijgen de telers nog een subsidie bovenop van € 8,75 per ton. Deze steun krijgen de Cosun-telers niet. Het Spaanse Azucarera komt door directe overheidssteun ook boven de € 30 voor oogst 2018, maar blijft nog onder de bietenprijs van Cosun.

Pfeifer & Langen

De Duitse suikerproducent Pfeifer & Langen komt met een bietenprijs van € 29,75 in de buurt van de 3 tientjes per ton. Maar dit is wel de prijs die P&L betaalt voor de bieten die vallen onder het zekerheidscontract, die telers vanaf oogst 2017 konden afsluiten voor een deel van hun te leveren bieten. Bij de andere contracten hanteert P&L een sterkere koppeling tussen de bietenprijs en de suikerprijs. Dan zijn de bietenprijzen een stuk lager.

Suikerprijs stabiel laag in EU

De suikerprijs bleef in maart stabiel in de EU, maar staat wel op een zeer laag niveau. De Europese Commissie berekende een gemiddelde verkoopprijs van € 314 per ton suiker. Dat is gelijk aan februari. In januari was de verkoopprijs € 312. Dat was de laagste suikerprijs sinds juli 2006, toen de Commissie begon met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde verkoopprijs.
Brussel schafte per 30 september 2017 de suikermarktordening af, waardoor de suikerquotering en de minimum bietenprijs verdwenen. In september 2017 bracht suiker gemiddeld € 490 op. Suiker werd sindsdien 36% goedkoper en dat drukt zwaar op de bietenprijzen.

Seizoen 2016/2017 was het laatste met een quotering. Toen bleef de productie beperkt tot 16,8 miljoen ton. Het eerste jaar zonder quotering steeg de productie naar 21,3 miljoen ton. Het areaal kromp wel in 2018, maar droogte duwde de suikerproductie vorig jaar omlaag. Voor het nieuwe seizoen 2019/2020 verwacht de Commissie een groei van de suikerproductie naar 18,3 miljoen ton. Dat is 1,8% meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde. De Commissie gaat er daarbij vanuit dat het groeiseizoen dit jaar verder gemiddeld verloopt.

Laagste prijzen van Südzücker

De laagste bietenprijzen voor oogst 2018 worden betaald door Südzucker, met bedrijven in Duitsland, België en Frankrijk. Dat is niet verwonderlijk, want de suikerdivisie van Südzucker boekte in 2018/2019 een verlies van € 239 miljoen tegen een winst van € 139 miljoen een jaar eerder. Alleen Iscal zit daar nog onder, volgens een berekening van de Belgische bietentelersorganisatie CBB.

Verschil in 2017 groter

Ook voor oogst 2017 betaalde Südzucker lage bietenprijzen in de EU. Cosun betaalde voor oogst 2017 verreweg de hoogste bietenprijs van de grote suikerproducenten. Maar toen was het verschil tussen Cosun en de andere bietenverwerkers wel groter. Cosun betaalde voor oogst 2017 gemiddeld € 45,63 per ton bieten (17% suiker). Het Franse Cristal Union, net als Cosun een bietentelerscoöperatie, was de nummer 2 bij de grote suikerproducenten en betaalde een bietenprijs van bijna € 32. Cosun betaalde 43% meer voor bietenoogst 2017 dan Cristal Union. Bij oogst 2018 is het verschil tussen Cosun en de nummer 2 ongeveer 4%, als je alleen kijkt naar de grote suikerproducenten. Het Spaanse Acor is veel kleiner, maar voert de lijst aan met een prijs van € 35,33. Acor produceert nog geen 200.000 ton suiker per jaar (Cosun: 1,1 miljoen ton).

Kleiner verschil in bietenprijs

Dat het verschil tussen Cosun en de andere suikerproducenten kleiner is geworden, komt omdat Cosun op een andere manier de bietenprijs bepaalt. Die is gebaseerd op de basisprijs van € 32,50 (17% suiker), vermeerderd uit een toeslag die is gebaseerd op het financiële resultaat van het afgelopen kalenderjaar. De bietenprijs van oogst 2017 werd bij Cosun dus nog sterk bepaald door de hogere suikerprijzen in 2017. Bij de buitenlandse bietenverwerkers telde de veel lagere suikerprijs van 2018 zwaarder mee in de bietenprijs voor oogst 2017. Cosun had bij de bietenprijs van 2018 ook meer last van de gedaalde suikerprijs, waardoor het verschil tussen Cosun en de buitenlandse suikerproducenten lager uitvalt.

2018 was een moeilijk bietenjaar. Droogte drukte de hectareopbrengsten en verhoogde de kosten. De lage bietenprijs verlaagde de inkomsten. - Foto: Hans Prinsen
2018 was een moeilijk bietenjaar. Droogte drukte de hectareopbrengsten en verhoogde de kosten. De lage bietenprijs verlaagde de inkomsten. - Foto: Hans Prinsen

Sterke relatie met suikerprijs

De meeste andere suikerproducenten kennen wel een basiscontract, maar dan geldt een veel lagere basisprijs dan de € 32,50 die Cosun hanteert. In de andere contracten leggen de buitenlandse suikerproducenten een sterke relatie met de suikerprijs. Daardoor wordt de bietenprijs in die contracten pas bepaald als de laatste suiker is geleverd. Daardoor kan het gebeuren dat buitenlandse bietentelers pas eind 2019 weten wat oogst 2018 definitief heeft opgebracht. Cosun publiceerde half februari 2019 al de bietenprijs voor oogst 2018.

Suikerproducenten reorganiseren

Wat kunnen de akkerbouwers verwachten voor de bieten van oogst 2019? De situatie ziet er wel iets rooskleuriger uit. Wat een rol gaat spelen is dat veel suikerproducenten in de EU fors reorganiseren. Ze sluiten suikerfabrieken, waardoor het aanbod aan suiker op termijn zal terug lopen. Ook verwachten veel analisten dat de wereld in 2019/2020 minder suiker gaat produceren, terwijl de vraag naar suiker blijft groeien. Dat heeft een prijsopdrijvend effect, maar het is niet te voorspellen hoe groot dat effect zal worden.

Verbod op gebruik van neonicotinoïden

De lage suikerprijs is niet de enige kopzorg voor de bietentelers in Europa. Dit jaar geldt voor het eerst een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de open lucht. Daardoor zijn de bieten niet meer beschermd tegen insecten via de zaadcoating. Telers moeten meer kosten maken om de bieten gezond te houden. Terwijl de bietenprijzen door de hoge suikerproductie onder druk blijven staan. Het ziet er naar uit dat 2019 ook geen best bietenjaar zal worden voor de Europese akkerbouwers.

Berekening bietenprijs verschilt per suikerproducent

Bietenprijzen vergelijken is lastig omdat iedere fabriek eigen criteria heeft voor suikerprijs, suikergehalte, transportkosten, reinigingskosten, pulpvergoeding, enzovoort. Alleen voor Cosun en Cristal Union is de definitieve bietenprijs voor oogst 2018 bekend. Voor de andere suikerproducenten heeft Boerderij een schatting gemaakt.

COSUN (Nederland)
Productie: 1,1 miljoen ton suiker
Soort bedrijf: bietentelerscoöperatie
Berekening bietenprijs: Minimumprijs € 32,50 per ton bieten (17% suiker), vermeerderd met toeslag uit winst dochterbedrijven en gehalteverrekening.

SÜDZUCKER (Duitsland)
Productie: 4,7 miljoen ton suiker
Soort bedrijf: 58% is van het Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer, 10% van investeringsmaatschappij Zucker Invest en 32% van de aandelen zijn beursgenoteerd.
Berekening bietenprijs: Bietenprijs is gekoppeld aan de verkoopprijs van suiker in Duitsland, België, Frankrijk en Polen. De aandeelhouders krijgen daarnaast dividend. De suikerdivisie leed zwaar verlies in 2018/2019.

ISCAL SUGAR (België)
Productie: 210.000 ton suiker
Soort bedrijf: Onderdeel van Finasucre dat grotendeels eigendom is van de familie Lippens.
Berekening bietenprijs: De bietenprijs is gekoppeld aan de verkoopprijs van suiker.

BRITISH SUGAR (Groot-Brittannië)
Productie: 1,1 miljoen ton suiker
Soort bedrijf: onderdeel van AB Sugar, de suikerdivisie van het beursgenoteerde Associated British Foods.
Berekening bietenprijs: Basisprijs is 22,50 pond (€ 25,50) bij suikerprijs van € 475, bij hogere suikerprijs krijgt teler een bonus. Basisprijs oogst 2019 gaat naar 20 pond (€ 22,60).

NORDZUCKER (Duitsland)
Productie: 2,4 miljoen ton suiker in de EU
Soort bedrijf: Niet-beursgenoteerd met verhandelbare aandelen verdeeld over Nordzucker Holding (84%), Union-Zucker (11%) en overig (5%).
Berekening bietenprijs: Telers kunnen kiezen tussen éénjarig en driejarig contract èn tussen vaste bietenprijs of variabele bietenprijs gekoppeld aan de suikerprijs. Nordzucker leed in 2018/2019 een verlies van € 36 miljoen.

PFEIFER & LANGEN (Duitsland)
Productie: 1,7 miljoen ton suiker in de EU
Soort bedrijf: Eigendom van meer dan 100 aandeelhouders, waaronder nazaten van de families Pfeifer en Langen.
Berekening bietenprijs: Ingewikkeld systeem met een ‘zekerheidscontract’ en een ‘kansencontract’ waarbij bietenprijs volledig afhankelijk is van de suikerprijs.

CRISTAL UNION (Frankrijk)
Productie: 1,8 miljoen ton suiker
Soort bedrijf: bietentelerscoöperatie
Berekening bietenprijs: Schrapte de basisprijs van € 27 voor bieten. Coöperatie leed in 2018/2019 voor het eerst verlies (-€ 99 miljoen).

TEREOS (Frankrijk)
Productie: 5 miljoen ton suiker wereldwijd.
Soort bedrijf: coöperatie van bietentelers en zetmeelaardappeltelers
Berekening bietenprijs: basisprijs € 25 (16% suiker) met toeslag uit winst van de coöperatie. Tereos leed voor het tweede opeenvolgende jaar verlies.

AZUCARERA (Spanje)
Verwerking: ontvangt bieten van 4.000 telers
Soort bedrijf: onderdeel van AB Sugar.
Berekening bietenprijs: hanteert basisprijs van € 32,50 inclusief overheidssteun. Spaanse telers krijgen gekoppelde steun en vaak ook regionale subsidies. Verwacht dit boekjaar een verlies van € 40 miljoen en verlaagde daarom de basisprijs met € 6,50.

ACOR (Spanje)
Verwerking: 10.400 hectare bieten
Soort bedrijf: coöperatie van bietentelers
Berekening bietenprijs: hanteert bietenprijs van € 42, inclusief € 8,75 per ton overheidssteun. Garandeert deze prijs tot en met oogst 2022.

Laatste reacties

  • Vhouder

    de hoogste bietenprij is nog veels te laag helaas

  • Ja hier kunnen wij zo met alle beperkingen,geen bieten meer voor telen.

  • Vrancken

    Sorry hoor maar deze prijsvergelijkingen houden geen steek. Voor sommige zit daar een verbintenis voor meerdere jaren aan vast, anderen helemaal niet. Bij de ene is de pulpprijs inbegrepen , bij andere komt deze er nog bovenop. Bij de ene is er een vaste gegarandeerde prijs , bij de andere gaat de prijs met de markt mee.
    Fijn dat jullie die oefening willen doen, maar doe ze dan wel correct.

Of registreer je om te kunnen reageren.