Akkerbouw

Achtergrond

Voorraden India drukken suikerprijs

De suikerproductie in Centraal- en Zuid-Brazilië is beduidend minder dan vorige jaren, meldt Agritel.

Hoewel het nog te vroeg is voor een eindoordeel lijkt het er wel op dat de Braziliaanse verwerkers van suikerriet gehoor geven aan de grote binnenlandse vraag naar ethanol. In de eerste maand van de lopende campagne is de suikerproductie bijna 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De ethanolproductie is juist 35% groter.

Lees verder onder de foto.

Productie suikerriet in Brazilië. - Foto: Canva
Productie suikerriet in Brazilië. - Foto: Canva

Importtarieven bio-ethanol

De suikerproductie zou pas weer een zet kunnen krijgen als de suikerprijzen herstellen, dan wel de prijs van ruwe olie flink daalt. In deze speelt mee dat de import van Amerikaanse bio-ethanol wordt afgeremd doordat de overheid deze belast met importtarieven. Ook wordt de suikerproductie in de wielen gereden door overlast van veel regen. De waarde van de Braziliaanse real is ten opzichte van de dollar weer zwakker geworden. Dat stimuleert suikerexporteurs om zoveel mogelijk in het buitenland te verkopen en zo te profiteren van het koersverschil.

Lees verder onder de grafiek.

Export suiker India

De suikerexport van India schiet niet op, ondanks steun van de overheid. Het streven te komen tot een export van 5 miljoen ton dit seizoen zal niet worden gehaald. India voorziet terugval van de suikerproductie, als resultaat van onder andere verkleind areaal en ophoging van de ethanolproductie. Dat is echter pas volgend seizoen en de huidige voorraden zijn zo groot dat ze toch druk zetten op zowel de binnenlandse prijzen als de wereldmarkt. Dat werkt belemmerend op herstel van de suikerprijzen.

Krimp areaal suikerbieten in Frankrijk

Dichter bij huis: het Franse areaal suikerbieten krimpt dit seizoen met 6,30% naar 455.000 hectare, terwijl in Duitsland uitbreiding met 5,65% is naar 437.000 hectare. De Duitsers breiden vooral uit vanwege noodzaak tot vruchtwisseling en de keuze om minder koolzaad te telen.

In de afgelopen weken is de prijs van witsuiker op de Londense termijnmarkt geleidelijk weggezakt. Vorig jaar kreeg deze juist een stimulans.

Prognose: prijsdaling.

Of registreer je om te kunnen reageren.