Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Groeiend aanbod drukt graanmarkt

De ruime beschikbaarheid van graan zorgt al langere tijd voor druk op de prijzen. Dat zal nog versterken doordat de komende graanoogst volgens verwachting stevig uitpakt, vooral in de EU en Rusland.

De graanmarkt staat richting einde seizoen 2018-2019 in het teken van oogstprognoses, weersomstandigheden en politieke verwikkelingen. Vooral op de termijnmarkt schommelt het sentiment. Al langere tijd is de onderliggende boodschap: er is genoeg graan en er komt ook genoeg bij. Dat blijkt uit de actuele voorraadramingen en oogstprognoses.

Lees verder onder de grafiek.

Prognose USDA

Zo heeft het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA een eerste prognose afgegeven voor wereld-tarweoogst seizoen 2019-2020 van 760 miljoen ton. Dat is 3% meer dan die van het lopende seizoen. De groei zal grotendeels worden geboekt in de belangrijke exporterende regio’s Europese Unie (+12%) en Rusland (+7,4%). De omstandigheden zijn daar ronduit gunstig. De wintergewassen zijn zonder noemenswaardige problemen de winter doorgekomen en staan er goed bij. Inzaaien is vlot verlopen.

Slecht weer in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten (VS) zijn minder positieve meldingen. Vooral het inzaaien is de afgelopen weken bemoeilijkt als gevolg van slecht weer. Dat houdt al een tijd aan, waardoor ook zorg ontstaat over kwaliteitsverlies. Als gevolg van de situatie in de VS herstellen de tarweprijzen op de termijnmarkt in Chicago enigszins van een neerwaartse tendens, in Parijs is dat herstel er ook, maar aanzienlijk minder, omdat er meer wordt uitgegaan van tegenwicht door de oogstvooruitzichten van de EU. Voor mais is er nog iets meer tegengas voor de matige tot slechte zaaiomstandigheden in de VS, doordat Zuid-Amerika en Oekraïne voor ruim voldoende aanvoer kunnen zorgen.

Lees verder onder de grafiek.

International Grains Council

De International Grains Council heeft voor het komende seizoen 2019/’20 een raming afgegeven van de totale beschikbaarheid (beginvoorraad en productie samen) aan granen en zaden (exclusief rijst) van 2.789 miljoen ton. Dat is 0,5% meer dan in het lopende seizoen, ofwel 12,8 miljoen ton. Cijfers waarin China buiten beschouwing blijft, omdat er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van met name de Chinese gegevens over de voorraden, geven een groei aan met 1,3% ofwel 26,3 miljoen ton naar 2.068 miljoen ton.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Op de franse zandgronden komt niet veel graan. Als inzaaien vlot verloopt is dat een teken van droogte en niet van een grote verwachte oogst.

  • breukers1

    Met alle respect... alweer een analyse door de zoveelste "specialist". Veel ramingen, schattingen en verwachtingen. De waarde van dit soort publicaties zijn/vind ik , in ieder geval voor de teler, zeer discutabel. Tja... ieder z'n (brood)vak !!!

Of registreer je om te kunnen reageren.