Akkerbouw

Achtergrond 5 reacties

Gereedschapskist met chemische middelen raakt leeg

Gewasbeschermingsmiddelen sneuvelen bij de vleet. Telers komen steeds meer met lege handen te staan. “We moeten het vertrouwen herstellen.”

Boeren en tuinders moeten chemische gewasbeschermingsmiddelen achter de hand hebben om de gewassen tijdens het groeiseizoen en in de bewaring gezond te houden. Hun gereedschapskist moet voldoende gevuld zijn, ook al hoeven ze niet alle gereedschap daadwerkelijk te gebruiken. Dat was de boodschap op een sectorbijeenkomst in Abbenes op de Bayer Forward Farm van Jasper Roubos in Abbenes (NH).

Geen alternatieven

Maar die gereedschapskist wordt steeds leger. De neonicotinoïden (insecticide) zijn er al uitgehaald, evenals diquat (herbicide) en thiram (fungicide). Veel middelen staan ter discussie, zoals de herbiciden glyfosaat en fenmedifam. De situatie wordt er niet beter op, zegt Hinse Boonstra, lobbyist voor chemieconcern Bayer, op de bijeenkomst. “De komende 5 tot 10 jaar gaan veel middelen verdwijnen, waarvoor geen alternatief in de pijplijn zit. Ook voor glyfosaat hebben we geen alternatief voorhanden.”

Lees ook: Akkerbouw slaakt noodkreet over verbod neonicotinoïden

Strenge GMO-regels

Een extra moeilijkheid is dat het inbouwen van resistenties tegen ziekten en plagen er niet gemakkelijker op is geworden in de EU. Na een uitspraak vorig jaar juli van het Europese Hof van Justitie blijven veredelingstechnieken als gerichte mutagenese (Crispr-Cas) vallen onder de strenge GMO-regels. Er is gebrek aan vertrouwen in de wetenschap en in de politiek, constateert directeur Niels Louwaars van Plantum, de brancheorganisatie van veredelingsbedrijven. “Het is een moeilijke situatie. We zien dat beslissingen vaak gebaseerd worden op emoties en dat op wetenschap gebaseerde kennis er steeds minder toe doet. We moeten dat vertrouwen herstellen.”

Gewasbescherming in 2030

LTO-bestuurder Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid, vindt dat de sector een eigen visie moet uitdragen. “In onze visie ’Gezonde teelt, Gezonde toekomst’ hebben we ambitieuze doelen geformuleerd voor de gewasbescherming in 2030. Dat is het langetermijndoel. Maar onderweg daar naar toe hebben we wel overgangstermijnen nodig. Dat ontbreekt bijvoorbeeld ook bij het verbod op neonicotinoïden.”

Directeur Maritza van Assen van de Nefyto, brancheorganisatie van de producenten van bestrijdingsmiddelen, vindt dat een visie altijd gepaard moet gaan met kritische succesfactoren. “Dat zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een einddoel te kunnen bereiken. Gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig voor een goede gewasproductie.”

Protesten

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat de politiek zich moet focussen op feiten. “Als we hier in de EU de gereedschapskist te leeg maken dan zullen we op termijn voedsel moeten importeren uit andere werelddelen, waar de normen veel minder streng zijn. De landbouwsector en de Nederlandse overheid mogen zich wel eens wat harder opstellen. De Duitse landbouworganisatie organiseerde direct protesten toen strengere mestregels werden aangekondigd. De autofabrikanten krijgen in de sjoemelaffaire uit 2015 over het brandstofverbruik uitstel tot 2021. Dat had bij de neonicotinoïden ook best gekund.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Mooie woorden van Annie maar ze doet er niks aan. Ze had gewoon landbouwminister kunnen worden maar deed dat niet. Ook nu moet ze verbieden dat landbouwproducten Europa binnenkomen die op een wijze zijn geproduceerd die hier verboden is.

 • agratax.1

  @farmerbn. Met je laatste opwerking ben ik het eens. Helaas helpt dit niet en Annie kan de grens voor dez eproducten niet sluiten zonder de hele auto en andere industrie over zich heen te krijgen. Niemand die er toe hecht belang aan "veilige voeding" of voedselzekerheid, dit zijn voor hen niet meer dan kreten die het goed doen bij de achterban.

 • koestal

  Alleen producten uit het buitenland mogen hier nog verkocht worden,vanuit het buitenland is alles goed denkt men.

 • koestal

  Annie ,de politiek doet niets,jij roept als een eenzame in de woestijn ,al zit je nog in een grote partij,toen met de fosfaatwet riep je ook van alles,maar Brussel trok zich er niks van aan. De boeren trokken aan het kortste eind.

 • hylkema.l

  Er is een nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen komende weg, maar die zijn voor Bayer niet financieel interessant.
  Round-up word soms goed maar te vaak ook onnodig gebruikt en het is het grote publiek, onze consument, die dat van de weg af ziet.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.