Akkerbouw

Achtergrond

Aanbod groeit, graanprijs blijft gedrukt

Voor zowel de fysieke als de termijnmarkt geldt: er is genoeg graan en er komt ook genoeg.

De veevoerfabrikanten zijn niet erg kooplustig, in de wetenschap dat er voldoende beschikbaar is. In Nederland is goed te merken dat er terugval is in het aantal dieren, zowel in de varkenshouderij als de rundveesector. De zeugenhouderij vertoont krimp en er zijn in het afgelopen jaar nogal wat koeien en jongvee opgeruimd.

Geen zorgen om droogte

De droogte baart niet veel zorgen. Op de zandgronden heeft iets meer geregend dan elders. Er is nu een situatie met laag grondwaterpeil, daarboven een droog gedeelte en een redelijk vochtige toplaag van zo’n 30 centimeter. Graan is er echter niet bijzonder gevoelig voor. In noordelijk Nederland is vorig jaar – zeer droog – uitmuntend geoogst. Op kleigrond is er zeker geen probleem.

Prijzen tarwe en gerst lopen verder uiteen

Voor de komende periode die nog rest tot aan de nieuwe oogst zal er in Nederland zelf hooguit een logistieke probleem kunnen optreden om de prijs positief te beïnvloeden. In principe zal de prijs richting die voor de nieuwe oogst gaan. Gerst tendeert zwakker dan tarwe. Er is nog veel aanbod van de oude oogst en de nieuwe is in aantocht. De prijzen van tarwe en gerst gaan steeds verder uiteen lopen. Op basis van voederwaarde zou er € 5 tot € 7 tussen mogen zitten. Het gaat nu al naar € 12 tot € 13 en dat is uitzonderlijk. Ook ten opzichte van mais verliest gerst aan waarde.

Mais en soja

De graanbeurs Rotterdam noteerde begin januari EU-mais € 39 lager dan EU-voergerst, maar kwam dinsdag 14 mei zelfs als een euro duurder uit de bus. Terwijl op de wereldmarkt tarwe en gerst dalende tot hooguit stabiele prijzen laten zien, zit er voor mais en ook voor soja plotseling meer muziek in de markt. Dit is in hoge mate gebaseerd op sentiment. In de fysieke markt is er niet veel veranderd. Maar de gesprekken tussen de VS en China over hun onderlinge handel zijn op gang en daarvan wordt veel verwacht.

Prognose: prijsdaling.

Of registreer je om te kunnen reageren.