Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Scepsis over ondiep ploegen als alternatief glyfosaat

Als het ministerie van LNV akoord gaat, mogen Zuid-Limburgse boeren vanaf komend jaar hun percelen weer ondiep ploegen, gevolgd door een rotorkopegbewerking. Gangbare akkerbouwers plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit.

Als het ministerie van LNV instemt met de wijziging van de erosieregelgeving, krijgen Zuid-Limburgse boeren vanaf komend jaar de mogelijkheid om hun percelen ondiep te ploegen, gevolgd door een rotorkopegbewerking. Onkruiden en groenbemesters hoeven dan niet meer met glyfosaat te worden doodgespoten.

Erosieregelgeving verbiedt ploegen

Voor biologische boeren een uitkomst, aangezien ze onkruid en groenbemester niet chemisch te lijf kunnen. Al enkele jaren lopen biologische boeren in Zuid-limburg aan tegen de erosieregelgeving. Deze verbiedt hen te ploegen, terwijl het voor bepaalde teelten zoals brouwgerst nodig is te kunnen starten met schone grond.

Dat voor gangbare akkerbouwers ondiep ploegen een goed alternatief voor glyfosaat is, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is twijfel over of met ondiep ploegen gewasresten en onkruiden goed kunnen worden ondergewerkt.

Resultaten eco-ploeg te rooskleurig voorgesteld

Volgens akkerbouwer Rudolf Kempener uit Oost-Maarland worden inzet en resultaten van de eco-ploeg wat al te rooskleurig voorgesteld. “Op dit demoperceel op proefboerderij Wijnandsrade is de groenbemester goed verteerd. Dit zorgt voor een vertekend beeld. De praktijk is weerbarstiger. Zo wordt na de mais als vanggewas gras of een graansoort gezaaid. Zo’n gewas in het voorjaar onderwerken met ondiep ploegen lukt in de praktijk niet.”

Lees verder onder de foto

Op proefboerderij Wijnandsrade hebben proeven plaatsgevonden met ondiep ploegen (maximaal 12 cm diep) in combinatie met een grondbewerking door een rotorkopeg. - Foto: Guus Queisen
Op proefboerderij Wijnandsrade hebben proeven plaatsgevonden met ondiep ploegen (maximaal 12 cm diep) in combinatie met een grondbewerking door een rotorkopeg. - Foto: Guus Queisen

“Voor biologische boeren kan het misschien goed uitpakken, maar gangbare akkerbouwers kunnen er mijn inziens niet mee uit de voeten. Mocht het gebruik van glyfosaat in de toekomst worden verboden, dan moet de erosieregelgeving, meer op de praktijk gericht, worden aangepast. Met ondiep ploegen een groenbemester onder krijgen lukt niet”, zegt Kempener.

Positief effect op waterbergend vermogen

Op proefboerderij Wijnandsrade hebben proeven plaatsgevonden met ondiep ploegen (maximaal 12 cm diep) in combinatie met een grondbewerking door een rotorkopeg. „Hieruit blijkt dat deze grondbewerking een positief effect heeft op het waterbergend vermogen van de grond”, stelt Brigitte Kroonen van PPO-WUR.

Ondiep ploegen in erosieregelgeving

Kroonen: “Ons streven is om het ondiep ploegen in combinatie met de rotorkopeg vanaf 2020 in de erosieregelgeving op te nemen. De LLTB, BioLogisch Limburg, de provincie en Waterschap Limburg werken nu aan een rapport voor het ministerie van LNV. De bedoeling is dat het ministerie het licht voor het komende jaar het licht op groen zet.”

Laatste reacties

  • Zandboertje

    Het ijkt me als het voor bioboeren goed uitpakt, dat het voor gangbaar dan toch ook helemaal top is. Daar is een mogelijkheid tot gebruik van herbiciden, in bio niet. Vreemde conclusie.

  • sjoerddehoop1

    Voor de gangbare boeren alle reden om nog een goed te kijken hoe de Bio-boeren het dan wél voor elkaar krijgen.
    Het gaat altijd om een goede combinatie te kiezen van het juiste oogstmoment, een bijpassend mengsel van groenbemesters te gebruiken en op het juiste moment de groenbemester er weer onder zien te krijgen, Door i.p.v. dood te spuiten, door een juiste bewerking de gewas te laten stoppen met groeien ('dood' te maken) en weer snel door de bodem te laten opnemen. Een hele kunst.

Of registreer je om te kunnen reageren.