Akkerbouw

Achtergrond

Phytophthora is nog agressiever geworden

De phytophthoraschimmel is nog agressiever geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit.

De phytophthorakloon EU-13 (Blauw 13) was jarenlang de dominant aanwezige phytophthorakloon en stond te boek als agressief en lastig te bestrijden.

2 nieuwe klonen

De laatste jaren zijn echter 2 nieuwe klonen aan een opmars bezig in Noordwest-Europa, namelijk EU-36 (Geel 36) en EU-37 (Donkergroen 37). Deze beide verdringen nu EU-13. EU-36 en EU-37 ontwikkelen sneller en in hevigere mate phytophthora in het loof dan EU-13, blijkt uit het onderzoek. Hierbij is gekeken naar de infectie-efficiëntie van de sporen, de groeisnelheid van phytophthora in het blad, de latente periode, de grootte van de bladvlekken en de hoeveelheid gevormde sporen. Het samenspel van deze eigenschappen vertaalt zich in een grotere agressiviteit van EU-36 en EU-37 die mogelijk het verder terugdringen van EU-13 in Noordwest Europa kan verklaren, aldus de universiteit.

Minder gevoelig

Eerder onderzoek had al aangetoond dat EU-37 minder gevoelig is voor de actieve stof fluazinam, ingrediënt van onder andere Shirlan Gold, Banjo Forte, Vendetta en Kunshi. Nu is de gevoeligheid van EU-36 en EU-37 voor een aantal andere fungiciden onderzocht. Er is geen bewijs gevonden dat deze 2 klonen resistent zijn tegen deze andere fungiciden. Wel is er een consistent patroon gevonden dat EU-36 en EU-37 bij zeer lage doseringen in laboratoriumproeven zich iets meer konden uitbreiden in vergelijking met EU-13.

Extra alert

Deze resultaten benadrukken dat extra alertheid bij de bestrijding van deze klonen zeer belangrijk is. Bij een hoge ziektedruk zullen deze nieuwe klonen de zwakke plekken in de bestrijdingsstrategie makkelijker vinden en sneller een aantasting veroorzaken. De middelkeuze, dosering en timing van de bespuitingen komt dus nog preciezer in aanwezigheid van deze 2 nieuwe klonen dan in vergelijking met de situatie van zo’n 2 jaar geleden. In 2019 zal onderzoek verder moeten uitwijzen of de bestrijdingsstrategie voor deze klonen moet worden aangepast.

Verspreiding

De kloon EU-37 is voor het eerst in 2013 aangetroffen in de Noordoostpolder. De kloon EU-36 is in 2014 voor het eerst aangetroffen in het Nederlandse en Duitse zetmeelgebied. Vanuit Nederland (en Duitsland) hebben beide klonen zich over West-Europa verspreid. Zo is EU-36, naast in Nederland, ook in België, Groot-Brittannië, Denemarken en Polen gevonden. EU-37 is zuidwaarts getrokken, en heeft zich ook in België, Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië gevestigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.