Akkerbouw

Achtergrond

Suikerprijs wordt wat stabieler

De verhouding tussen vraag en aanbod wijzigt op de internationale suikermarkt.

De productie houdt in het lopende seizoen gelijke tred met de consumptie, maar gaat wel terugzakken, wat de bestaande overschotten reduceert. Cepea, het economisch instituut van de universiteit van São Paulo in Brazilië, meldt dat de suikerproductie 2018/’19 in de belangrijkste gebieden ruim een kwart minder was dan in het voorgaande seizoen. De productie van ethanol uit suikerriet is dan ook toegenomen onder invloed van hoge aardolieprijzen. In januari zijn de Braziliaanse suikerexporten sterk afgenomen. Ook in India is de productie tegengevallen, al is de prognose voor de opbrengst recent iets positiever bijgesteld.

Wereldproductie blijft achter

Voor het komende seizoen 2019/’20 blijft volgens prognose de wereldproductie achter. Zowel in India en Thailand verwacht men minder te kunnen oogsten vanwege slechte weersomstandigheden. India kan desondanks tot 6 miljoen ton ofwel ongeveer een vijfde van de oogstopbrengst exporteren, door de overheid gesubsidieerd. Dat zet druk op de internationale suikerprijs.

Productietekort in EU

Voor het lopende seizoen is in de EU nog steeds sprake van een productietekort, concluderen de deskundigen uit het suikeroverleg van de Europese Commissie. De EU-suikeropbrengst 2018/’19 komt volgens raming uit op 18,3 miljoen ton, dat is 14 % minder dan die van 2017/’18. De Europese voorraden kunnen aan het einde van het seizoen flink afgenomen zijn. De prijsontwikkeling was in het afgelopen kwartaal minder extreem dan in de periode september t/m november. De prijs voor het meicontract 2019 op de suikertermijnmarkt in Londen schommelde weliswaar, maar per saldo is sinds begin december niveau van $ 340 tot $ 350 per ton witsuiker in stand gebleven.

Prognose: stabilisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.