Akkerbouw

Achtergrond

Gezonde spanning voor aanvang aspergeseizoen

Qua aanvoer is het nog rustig en de prijsvorming van asperge ligt op een redelijk niveau.

Met stijgende temperaturen en Pasen in aantocht, begint het aspergegevoel te kriebelen. Naar verwachting zal het aanbod dit jaar in ieder geval minder zijn dan vorig jaar, wellicht gekoppeld aan een grotere exportvraag.

Eerste asperges uit kas

Weliswaar werden eind januari de eerste asperges aangevoerd vanuit de kas en komen er sinds begin maart asperges uit verwarmde percelen met blaas- of minitunnels, toch moet de echte start van het seizoen nog beginnen. De lenteachtige dagen eind februari leidden weliswaar op 9 maart al tot de allereerste asperges uit de vollegrond, maar de ontwikkeling in de verwarmde teelten ging daarna langzaam door de lage temperaturen, maar vooral door het uitblijven van zonuren.

Volgende week is weer sprake van stijgende temperaturen en zal de aanvoer geleidelijk toenemen. Vooral dat geleidelijke is belangrijk, omdat de consument op dit moment misschien nog niet aan asperges zit te denken, hoewel in de supermarkten inmiddels Nederlandse asperges in het schap liggen.

Kasseizoen

Voor wat betreft het kasseizoen, dat verloopt niet heel goed maar ook niet slecht. Telers die wat later begonnen zijn met stoken, hebben niet of minder geprofiteerd van de wat hogere prijzen in februari. In de eerste 3 weken van februari schommelde het prijsniveau voor de sortering Extra Wit tussen € 11 en € 17 per kilo. In de eerste week van maart is sprake van een prijsniveau tussen € 7 en € 10 en deze week zit het weer rond € 7 per kilo.

Vollegrondsseizoen

Ten aanzien van het vollegrondsseizoen is de verwachting dat er aan de aanbodkant dit jaar sowieso 15 tot 20% minder asperges zullen zijn dan vorig jaar, mede door enige inkrimping van het areaal en omdat de droogte van vorig jaar al snel zal doorwerken in het stengelgewicht en de stengeldikte. Mogelijk dat dit effect in Duitsland nog groter zal zijn, omdat daar de mogelijkheden tot beregenen over het algemeen minder zijn dan in Nederland. Dat zou kunnen leiden tot een grotere exportvraag.

Prognose: stijgende aanvoer en toenemende vraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.