Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Behoud kiemremmer chloorprofam is illusie

Verlenging van toelating van werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen is een bijzonder ingewikkeld proces, nog los van de wetenschappelijke onderbouwing die er voor moet worden geleverd.

De verlenging van de toelating van werkzame stoffen heeft de afgelopen jaren heel wat voeten in de aarde gehad. Met enige regelmaat werd landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer geroepen om uitleg te geven over de stand van zaken over bijvoorbeeld neonicotinoïden, glyfosaat en recentelijk chloorprofam.

Aan de ene kant zijn er partijen die vinden dat een werkzame stof zo snel als mogelijk verboden moeten worden, want alle bijen gaan dood of we gaan zelf dood aan kanker door bestrijdingsmiddelen. Aan de andere kant zijn er partijen die vinden dat middelen beschikbaar moeten blijven, want anders kunnen we geen aardappelen of suikerbieten meer telen of in het buitenland mag het ook.

Deels toelating, deels verbod voor zelfde bestrijdingsmiddel

Over glyfosaat is al eindeloos veel gezegd, Het dossier over het middel is inmiddels zo vertroebeld, dat iedereen er met gemak argumenten uit kan halen die haar of zijn eigen argumenten kracht bijzetten. Er zijn aanwijzingen dat glyfosaat kanker kan veroorzaken, er zijn evenwel ook wetenschappelijke rapporten die stellig verklaren dat er bij normaal gebruik geen gevaar is voor de mens. De Europese Commissie besloot uiteindelijk de werkzame stof voor een beperkte periode toe te laten.

Lees verder onder het filmpje.

Een kiemremmer wordt ingezet in de bewaring van aardappelen.

Nu lijkt er bij onkruidbestrijder en kiemremmer chloorprofam een soortgelijke discussie te starten en opnieuw een impasse te ontstaan, doordat de Europese lidstaten er gezamenlijk niet uitkomen. Dat heeft niet alleen te maken met de complexiteit van de toelating van werkzame stoffen, maar ook met de ingewikkelde besluitvorming.

Er ligt een voorstel van de Europese Commissie om de toelating van chloorprofam niet te verlengen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft geoordeeld dat het logisch is om het middel niet langer als kiemremmer in aardappelen toe te laten. Tegelijk vindt het Ctgb dat het middel in sla en uien onder voorwaarden nog wel toelaatbaar zou zijn.

Europa verdeeld over toelating gewasbeschermingsmiddel(en)

De lidstaten stemden er vorige week vrijdag over in het Scopaff, het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer van de Europese Unie. Hoewel 16 lidstaten voor het voorgestelde verbod op chlooprofam waren, en maar 2 tegen (bij 10 onthoudingen), was de uitkomst van de stemming dat er onvoldoende steun is voor het voorstel. De stemprocedure vereist nu eenmaal dat tenminste 55% van de lidstaten (16) die gezamenlijk 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen een voorstel moet steunen. De 16 landen vertegenwoordigden gezamenlijk meer dan de helft, maar minder dan 60% van de bevolking, en dus werd het voorstel voorzien van het oordeel: no opinon – geen mening.

Dat lijkt nog hoop te bieden voor de telers die chloorprofam willen blijven gebruiken. Maar dan moet er nog een heel zware lobby gevoerd worden. Niet alleen moeten de landen die zich nu onthouden de toelating opeens gaan ondersteunen. Er zullen ook nog landen moeten worden overgehaald om in plaats van tegen toelating opeens voor toelating te stemmen. Dat is hoogst onwaarschijnlijk, om niet te zeggen een illusie.

Laatste reacties

  • info36

    Allemaal leuk en aardig, maar wat wil men nu eigenlijk? Terug naar de oertijd soms? Weet men de gevolgen wel om zulke uit emotie ontstane besluiten te nemen?

  • eltjo.huizenga1

    Zolang toelatingsprocedures gebaseerd zijn op gevaar (KAN een actieve stof misschien een gevaar opleveren?) i.p.v. op risico (ZAL een product een gevaar opleveren bij toegestaan gebruik?) en zolang de politiek en NGO's het zogenaamde 'voorzorgsprincipe' blijven hanteren, zullen er minder en minder effectieve middelen komen overigens ZONDER aanwijsbaar positief effect op mens, dier en milieu. Een deel van de bevolking VOELT zich misschien veiliger, maar IS DAT NIET en is feitelijk dus niet beter uit! Integendeel, de (o.a. voedsel)productie in NLD/EU28 wordt significant duurder vs. import vanuit landen buiten de EU... Trieste constatering.

Of registreer je om te kunnen reageren.