Akkerbouw

Achtergrond

Korenwolf: meer areaal, minder diertjes

Akkerbouwer Henny Hartmann (62) in Maastricht is uitgeroepen tot de beste korenwolfbeheerder van 2018. Afgelopen jaar werden op zijn percelen 66 bewoonde hamsterburchten geteld. De meeste van alle deelnemers. Daarmee won hij voor de tweede keer de Korenwolf-wisseltrofee.
Henny Hartmann - Foto: Twan Wiermans
Henny Hartmann - Foto: Twan Wiermans

Sinds wanneer participeer jij in het korenwolfbeheer?

“Sinds het eind van de vorige eeuw. Dit komt mede doordat hier, ten zuidoosten van Maastricht, destijds de laatste, bewoonde korenwolfburchten werden ontdekt. Blijkbaar beschikt dit beestje hier over goede leefomstandigheden.”

Wat komt kijken bij goed korenwolfbeheer?

“Via een aangepaste werkwijze en het (langer) laten staan van het graan, zorgen we voor voldoende dekking en voedsel voor de korenwolf. We passen ook geen diepe grondbewerking toe en onkruidbestrijding doen we slechts pleksgewijs.”

En wat houdt het praktisch voor je bedrijf in?

Foto: ANP
Foto: ANP

“Van ons areaal valt 30 hectare onder het korenwolfbeheer. Deels onder de oude regeling. Op die percelen oogsten we de tarwe niet. Die blijft dan de hele winter op het perceel staan, om het vervolgens in het voorjaar te klepelen. Voor dit beheer bedraagt de vergoeding € 2.300. Op de percelen die onder de nieuwe regeling vallen, oogsten we alleen de halmen van het graan en laten we de stengels nog een tijdje staan. Voor dit beheer ontvangen de deelnemers een vergoeding van € 625 per hectare. Zo beschikken de korenwolven langere tijd over beschutting tegen natuurlijke vijanden en hebben ze voldoende tijd een wintervoorraad aan te leggen. Een goede dekking van de vegetatie is ook essentieel om meerdere worpen mogelijk te maken. Momenteel wordt in heel Zuid-Limburg 487 hectare niet geoogst en 219 hectare wel. De Korenwolfcommissie streeft ernaar om op termijn de helft van het totale Zuid-Limburgse tarweareaal (ca. 2.500 ha) via een arenstripper te gaan oogsten.”

Hoe oogst je alleen de halmen van het graan?

“Met een zogenoemde arenstripper. Afgelopen jaar hebben we als loonbedrijf, met steun van de provincie Limburg, geïnvesteerd in een nieuwe arenstripper. Daarmee hebben we 140 hectare tarwe in korenwolfbeschermingsgebieden geoogst. Dit jaar is deze arenstripper, via een samenwerking met andere loonwerkers, in heel Zuid-Limburg inzetbaar.”

Hoe is de actuele stand van de korenwolven?

“Niet zo goed begrijp ik van coördinator Gerard Müskens. Ondanks een uitbreiding van het Zuid-Limburgse korenwolfareaal, dat onder de nieuwe regeling valt, is het aantal getelde bewoonde burchten de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen. Over de oorzaak ervan tast men in het duister. Al heeft de overvloedige regenval in juni 2016 fors huisgehouden onder de diertjes. Juist op het moment dat er nesten met jonkies waren liep tal van burchten destijds onder water. Verder ondervinden ze veel last van natuurlijke vijanden, zoals roofvogels en vossen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.