Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Gewasverzorging spil voor jonge akkerbouwer

Als jonge akkerbouwer vergroot Mischa Raedts zijn kansen op grondhuur door heldere communicatie en investeringen in precisielandbouw.

De thuisbasis van het akkerbouwbedrijf van Mischa Raedts zou je ongemerkt voorbij kunnen rijden. Een wat oudere schuur is verhuurd als caravanstalling en onttrekt een bescheiden veldschuur aan het zicht. Hierin staan de machines gestald. Van huis uit heeft Mischa Raedts niet de basis van een akkerbouwbedrijf met veel eigen grond of een groots machinepark. Met een deels gehuurd areaal van zo’n 20 hectare was de akkerbouwtak voor z’n ouders vooral een parttime activiteit, die vader Gert combineerde met een fulltime baan bij een loonwerker in de buurt.

Mischa Raedts (27) heeft samen met ouders Milda en Gert het akkerbouwbedrijf. Vader werkt fulltime extern. Er is 1 vaste medewerker en 4 seizoenskrachten. - Foto's: Peter Roek
Mischa Raedts (27) heeft samen met ouders Milda en Gert het akkerbouwbedrijf. Vader werkt fulltime extern. Er is 1 vaste medewerker en 4 seizoenskrachten. - Foto's: Peter Roek

Toekomst als akkerbouwer

Desondanks zag de enthousiaste Raedts voor zichzelf toch een toekomst weggelegd als akkerbouwer. Van meet af aan was hij realistisch; simpelweg grond bijkopen zou er niet inzitten. Zeker gezien de hoge prijzen in de regio. Hij besefte dat groei voor hem alleen mogelijk zou zijn als hij zaken op een nieuwe manier aanpakt. Anders dan anderen. Grond huren was de uitkomst, en gewasverzorging voor derden speelt hierin nu een sleutelrol. Niet alleen maakt deze vorm van loonwerk de investeringen in akkerbouwmachines rendabeler, het maakt ook dat Raedts meerwaarde kan bieden aan veehouders in de buurt. Door hier aan tafel te zitten, vergroot de jonge akkerbouwer zijn kansen als er een perceel grond in de verhuur gaat. Belangrijk, want deze vorm van gunning is weer de kurk waar de akkerbouwtak op drijft.

Problemen samen oplossen

Raedts: “Toen ik de eerste grond huurde, merkte ik dat de pH-waarde vaak niet in orde was. Dat bleek uit grondmonsters die ik zelf nam.” De akkerbouwer ging met deze uitslagen dan naar de veehouder waar hij de grond van huurt. Ook hier is weer sprake van een wederzijds belang. Raedts: “Zulke problemen kan ik niet zelf oplossen in 1 jaar huur. Maar wel sámen met de veehouder.”

Plaatsspecifiek bekalken was het begin van precisielandbouw voor Raedts. Een win-win-situatie voor de grondeigenaar en de akkerbouwer.
Plaatsspecifiek bekalken was het begin van precisielandbouw voor Raedts. Een win-win-situatie voor de grondeigenaar en de akkerbouwer.

Raedts kocht daarop enkele jaren terug een kalkstrooier. Om zich te onderscheiden, strooit hij plaatsspecifiek op basis van bodemkaarten. Dat wekte weer de interesse van andere veehouders die problemen in hun teelt hadden. Hiermee groeide ook het netwerk van de inmiddels 27-jarige akkerbouwer die vorig jaar een 95 hectare grond huurde, waarop hij 75 hectare aardappelen teelde. Er is nu 1 vaste medewerker, vader springt bij als het druk is en moeder doet de administratie van het geheel.

Goede communicatie

Zo simpel als hierboven geschetst, is het in praktijk niet. Met een afwachtende houding zou er alsnog weinig gebeuren. Zo steekt de energieke Raedts ook niet in elkaar. “Als er iemand belt met een vraag, dan kom ik altijd met een oplossing. Vaak wacht ik niet af totdat er iemand belt. Ik wil zo netjes mogelijk werken, goede communicatie is al het halve werk.”

Serieuze gesprekspartner

Raedts maakt er actief werk van om zijn kennis te vergroten. Zo pionierde hij al 4 seizoenen met Wing P voor-opkomstbespuitingen in mais, voordat dit door gewijzigde wetgeving sinds kort min of meer noodzakelijk werd. Door te weten wat er speelt in de markt maakt Raedts zich tot een serieuze gesprekspartner voor veehouders. Dat resulteert in werk, met name in de gewasbescherming; afgelopen seizoen spoot hij 3.300 hectare, waarvan 2.200 hectare in loonwerk. Momenteel kijkt Raedts naar het plaatsspecifiek bemesten van grasland met Urean.

Eenvoudig machinepark

Raedts heeft een duidelijke focus op het werk waarin hij zich kan onderscheiden. Ondanks 75 hectare aardappelen staat er zodoende geen pootmachine of rooier op het erf. “Ik probeer zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk te doen”, zegt Raedts. Een loonwerker uit de buurt poot de aardappelen in het voorjaar. Rooien doet de akkerbouwer wel zelf, zij het met een machine van de loonwerker. “Als zzp‘er rooi ik voor hem dan weer bij andere klanten.” Naast de eerder genoemde kalkstrooier staat er nog wel een vierschaar ploeg in de veldschuur. “Hiermee ploeg ik zo’n 200 hectare.”

Veel doen met weinig. De veldschuur herbergt enkel de hoognodige machines, poten en rooien gaat in samenwerking met de loonwerker.
Veel doen met weinig. De veldschuur herbergt enkel de hoognodige machines, poten en rooien gaat in samenwerking met de loonwerker.

Bijzondere keuze bandendrukwisselsysteem

Bijzonder is de keuze voor een bandendrukwisselsysteem op een van de trekkers, vooral in deze regio met zandgrond. Raedts: “Dat zie je verder niet veel hier. Velen vinden dat onzinnig, voor mij is dat toch een manier om mezelf te onderscheiden. Een bepaalde groep vindt dat wél belangrijk of interessant.” Niet alleen vergroot het loonwerk het netwerk voor grondhuur zoals genoemd; de groei in loonwerk maakt het ook mogelijk om te investeren. Met name in spuittechniek gaat Raedts stappen zetten.

Mogelijkheden beter benutten

De huidige spuit zou plaatsspecifiek moeten kunnen spuiten. In theorie althans. Door een gebrek aan ondersteuning en ook tijd gebruikte Raedts die mogelijkheden tot op heden niet. Dit jaar komt er een tweede getrokken spuit bij, met 25 centimeter dopafstand en een gewijzigde tophoek om korter op het gewas te spuiten voor minder drift. De Isobus-aansturing maakt het ook mogelijk om op een eenvoudigere manier met taakkaarten te gaan werken. Techniek die te duur zou zijn geweest als Raedts de machine alleen op zijn eigen areaal zou inzetten.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Door deze win-winsituatie profiteren zowel Raedts zelf als zijn klanten van de mogelijkheden van precisielandbouw. Dit was ook een belangrijke reden om mee te doen aan Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Met de komst van de nieuwe spuittechniek wil Raedts binnen het project alle mogelijkheden uitnutten om gewasbescherming variabel toe te gaan dienen. Van variabel loofdoden in de aardappelen tot plaatsspecifieke precisiebemestingen in aardappelen en grasland. De jonge ondernemer wil nadrukkelijk ook z’n klantenkring meenemen in de zoektocht naar precisielandbouw in praktijk. “Met lagere kosten en minder milieudruk dezelfde opbrengst halen. Dat is het doel.”

‘De basis is alvast goed om verder op te bouwen’

In 2019 is Bram Veldhuisen als specialist het eerste aanspreekpunt voor Mischa Raedts. Hij gaat onder andere kijken naar het plaatsspecifiek bekalken, het variabel doseren van fungiciden en loofdoding in de aardappelen. En als de kans zich voordoet, ook naar het variabel bemesten van grasland.

Veldhuisen: “Mischa Raedts is in elk geval heel enthousiast. Dat is alvast heel erg belangrijk. Ook is het heel positief om te zien dat hij zijn klanten erbij probeert te betrekken. Met de kalkstrooier is hij al een paar jaar plaatsspecifiek bezig. Ik zou graag kijken of werken op basis van een bodemsensor iets toevoegt, en ook terugkijken wat het effect van de bekalking is. Ook de spuit is modern en daarmee een prima basis voor precisielandbouw.

Variabel loofdoden in de aardappelen moet geen probleem zijn. Bij de bodemherbicide moeten we even bekijken hoe we de bodemkaarten gaan maken. Bij de variabele phytophtora-bestrijding zou ik naast de dosering ook kijken wat langere of kortere spuitintervallen doen. Dacom werkt nu aan een koppeling van Cloudfarm met de John Deere-terminal. John Deere moet dit nog vrijgeven, dus het is interessant om te volgen of dat bij Raedts ook in praktijk echt van de grond gaat komen. Ook willen we op het zand naar de beregening gaan kijken. Apps, bodemdata, plantgroeimodellen, weerdata of met sensoren. Een planning in de juiste volgorde van de percelen is misschien wel het interessantst.”

Laatste reacties

  • agpros

    Aan zijn naam te zien denk ik dat Mischa Raedts in Limburg woont. Klopt dat?

  • Tinus1

    Mooi! Enthousiast en ondernemend. Zulke jonge honden kunne we goed gebruiken in een vergrijzende sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.