Akkerbouw

Achtergrond

VTA meldt doorsnee tonnage, groei is er uit

Leden van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) hebben medio september voor de tweede maal een proefrooiing van hun aardappelen uitgevoerd.

Daarbij kwam de gemiddelde opbrengst uit op 54,1 ton/ha. Dat is bijna 15% meer dan de opbrengst in dezelfde periode vorig jaar en, aldus VTA, ongeveer gelijk aan het langjarig gemiddelde. De verschillen in opbrengst bij de leden waren ditmaal net als bij de proefrooiing in augustus groot. De laagste opbrengst kwam uit op 31,2 ton/ha en de hoogste op 72,7 ton. VTA maakt de kanttekeningen dat verschillen kunnen bestaan als gevolg van al dan niet beregenen en dat het grootste gedeelte van de deelnemers aan de proefrooiing uit de kleigebieden afkomstig zijn.

Verschillen in beregening

VTA stelt dat men voorzichtig moet zijn om aan de cijfers harde conclusies te verbinden, doordat de verschillen in (mogelijkheden voor) beregening zo groot zijn. Bovendien zijn er ook nog eens grote verschillen tussen de opbrengsten van de diverse aardappelrassen. Voor berekening van de hoeveelheid die is bijgegroeid sinds de meting in augustus heeft VTA een gewogen gemiddelde genomen. Deze ‘nagroei’ is uitgekomen op 7,2 ton/ha. Het gemiddelde over de voorgaande vijf jaren was op een haar na 10 ton/ha.

Potentie van de groei

Wat de potentie van de groei betreft meldt VTA ook grote verschillen. Een groot gedeelte van de deelnemers meldt dat het gewas al gerooid, doorgespoten of totaal versleten is. Een enkeling meldt dat het nog voor de helft groen staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.