Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Klimaat is hot in belangenbehartiging akkerbouw

Het klimaatbeleid speelt een belangrijke rol in de belangenbehartiging voor de akkerbouw. LTO zet in op gewasderogaties en bodemverbeteraars.

De belangenbehartigers in de akkerbouw houden zich dit jaar bezig met een vrij nieuw thema: het klimaatbeleid. In het nieuwe jaar gaan de partijen aan de landbouwtafel van het klimaatberaad door met hun onderhandelingen.

Koppeling tussen klimaatbeleid en mestbeleid

De vakgroep Akkerbouw van LTO legt een koppeling tussen het klimaatbeleid en het mestbeleid, zegt voorzitter Jaap van Wenum. “We willen dat akkerbouwers meer dierlijke mest en bodemverbeteraars kunnen gebruiken. Dan is minder kunstmest nodig. Vooral de productie van stikstofkunstmest vergt veel energie. Ook wordt dan meer CO2 vastgelegd in de bodem. En het maakt de bodem gezonder.”

Gewasderogaties

In het klimaatakkoord is volgens Van Wenum vastgelegd dat gewasderogaties een optie zijn om meer dierlijke mest bij bepaalde gewassen te kunnen toedienen. “Er moet nu onderzoek worden gedaan om richting Brussel goed te kunnen onderbouwen dat gewasderogaties bijdragen aan een betere bodemkwaliteit zonder dat dit nadelig is voor de waterkwaliteit en dat dankzij gewasderogaties minder kunstmest nodig is.”

Van Wenum wil ook dat akkerbouwers meer ruimte krijgen om bodemverbeteraars te gebruiken. “Dan leg je meer CO2 vast in de bodem. En akkerbouwers moeten zo meer fosfaat kunnen aanvoeren om uitmijning van de grond te voorkomen.”

Stimuleren van rustgewassen

Naast het klimaatbeleid zijn er nog andere onderwerpen urgent voor de LTO-vakgroep. Voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) pleit Van Wenum voor het stimuleren van rustgewassen, zoals graan en eiwitgewassen. “Daar moeten akkerbouwers een extra hectaretoeslag voor krijgen. Verder wil LTO in 2019 meer aandacht geven aan het landbouwonderwijs om dat aantrekkelijker te maken.”

Klimaatagenda van Brancheorganisatie Akkerbouw

Ook de Brancheorganisatie Akkerbouw wil een bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie, zegt voorzitter Dirk de Lugt. “De BO-Akkerbouw heeft een klimaatagenda opgesteld, waarin we aangeven welke positieve bijdrage de partijen in de akkerbouwketen kunnen leveren aan het halen van de klimaatdoelen.”

De BO-Akkerbouw kan dit jaar aan de slag met collectief gefinancierd onderzoek nu de inning van de verplichte bijdragen door akkerbouwers is geregeld. Er komt € 2,25 miljoen beschikbaar in 2019. Zo’n 90% wordt besteed aan bodemonderzoek. De Lugt: “De akkerbouw kan CO2 vastleggen in de bodem door het organische stof gehalte te verhogen en door de afbraak van organische stof tegen te gaan. Dat heeft ook een positief effect op de bodemvruchtbaarheid.”

Actieplan Plantgezondheid

Verder gaat de BO Akkerbouw dit jaar het Actieplan Plantgezondheid verder uitwerken. De Lugt: “Het actieplan is gericht op een weerbare bodem met gezonde gewassen. Ook dat heeft een link naar het klimaatbeleid. We gaan een enquête houden onder akkerbouwers over welke knelpunten ze tegen komen wat betreft plantgezondheid en hoe wij kunnen inspelen op die knelpunten.”

Eén reactie

  • Haarlemmermeer

    Het hele klimaatbeleidsdebat ligt op zijn kant. Gaat straks over energie, stikstof en fijnstof. LTO zal over een jaar of 5 dit ook wel door hebben denk ik

Of registreer je om te kunnen reageren.