Akkerbouw

Achtergrond

4 nieuwe technieken om groenbemester te bewerken

De teelt van groenbemesters krijgt steeds meer aandacht. Voor het beste resultaat is ook de manier van vernietigen en inwerken belangrijk.

Ga direct naar de 4 nieuwe technieken:

Voor het bewerken van groenbemesters zijn veel technieken mogelijk. Er zijn zelfs machines speciaal ontwikkeld om groenbemesters te bewerken. In november vorig jaar werd op PPO-proefbedrijf Broekemahoeve in Lelystad een velddemonstratie georganiseerd om nieuwe technieken om een groenbemester te bewerken, in de praktijk te laten zien. Delphy-adviseur Christoffel den Herder gaf een grote groep belangstellenden uitleg bij de velddemonstratie.

Geslaagde teelt goed voor bodem- en waterkwaliteit

De demonstratie is georganiseerd vanuit het POP3-project Voorjaarsploegen op zware grond en het project Zicht op bodemstructuur van het Actieplan Bodem & Water. Een geslaagde groenbemesterteelt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bodemkwaliteit en daarmee ook aan de waterkwaliteit.

Groenbemester onderwerken? Eerst verkleinen en kneuzen

Het algemene advies is een groenbemester voor het onderwerken te verkleinen en te kneuzen, zodat het kan opdrogen. Dat maakt het eenvoudiger om de groenbemester goed in te werken. Ook verkleint het de kans dat het in de grond gaat rotten, of dat deze ingekuild wordt en bij de volgende grondbewerking onverteerd weer bovenkomt. Een fors ontwikkelde groenbemester bevat veel water. Bij drogend weer kan in een paar uur al veel water verdampen.

Teler moet kiezen wat hij met de groenbemester wil

De techniek van het verkleinen en inwerken van groenbemesters is van invloed op de snelheid van verteren en het vrijkomen van mineralen uit de gewasresten. Volgens Den Herder is het groenbemestermanagement net zo belangrijk als de aandacht voor de hoofdteelten. Telers moeten kiezen wat ze met de groenbemester willen: zo lang mogelijk laten staan om mineralen op te vangen of vroeg inwerken om de vertering snel in gang te zetten. De demo was gericht op het laten liggen van de groenbemester en het perceel in het voorjaar te ploegen.

Treffler, Veenma, Väderstad en Moreni

Op de bijeenkomst werden 4 machines gedemonstreerd. Een Treffler, speciaal ontwikkeld voor groenbemesters, net als de messenrol van Veenma. Homburg demonstreerde een Väderstad-schijveneg met speciale gekartelde snijschijven. Koeckhoven.net toonde een Moreni-kopeg met speciale tanden.

Vertering groenbemester op verschillende stroken volgen

De bewerkte stroken blijven de hele winter zo liggen. Naast de getoonde machines is ook een strook getoond die met een klepelmaaier is bewerkt. De bedoeling is de vertering van de groenbemester, ontwikkeling van het bodemleven en de structuur van de grond op de verschillende stroken te volgen en daaruit conclusies te trekken.

Lees verder onder de foto


 • De TSW Treffler messenrol is ontwikkeld vanuit een machine die gebruikt wordt voor direct zaai. - Foto's: Ton Kastermans

  De TSW Treffler messenrol is ontwikkeld vanuit een machine die gebruikt wordt voor direct zaai. - Foto's: Ton Kastermans

 • Vooraan de machine zit een vaste rol met scherpe messen, die de groenbemester omdrukt en in stukken snijdt.

  Vooraan de machine zit een vaste rol met scherpe messen, die de groenbemester omdrukt en in stukken snijdt.

3 messenrollen om groenbemester te snijden

De TSW Treffler messenrol is ontwikkeld vanuit een machine die gebruikt wordt voor direct zaai. Deze is in Duitsland speciaal ontwikkeld voor het verkleinen en inwerken van maisstoppels en is ook erg geschikt voor het bewerken van groenbemester. De TSW is gebouwd voor de fronthef van de trekker. Vooraan de machine zit een vaste rol met scherpe messen, die de groenbemester omdrukt en in stukken snijdt. Daarachter zitten 2 losse pendelende rollen die het gewas nog verder verkleinen. Om voor een goed ontwikkelde groenbemester genoeg gewicht te hebben om door de bladmassa heen te drukken, kunnen op het frame gewichten geplaatst worden. Met de Treffler kan snel gereden worden, zodat een hoge capaciteit mogelijk is. De losgesneden delen blijven luchtig op de grond liggen. De planten zijn zo gekneusd dat ze wel afsterven. De TSW werkt ook op lagere snelheid, zodat deze gecombineerd kan worden met bovenover ploegen. De prijs voor de TSW is nog niet bekend.

Lees verder onder de foto


 • De kopeg van Koeckhoven.net is bedoeld om in combinatie met een Ovlac Ekoploeg een groenbemester in te werken. - Foto's: Ton Kastermans

  De kopeg van Koeckhoven.net is bedoeld om in combinatie met een Ovlac Ekoploeg een groenbemester in te werken. - Foto's: Ton Kastermans

 • De kopeg dient als frontgewicht en met het toerental kan de mate van verkleining van de groenbemester gestuurd worden.

  De kopeg dient als frontgewicht en met het toerental kan de mate van verkleining van de groenbemester gestuurd worden.

Kopeg in combinatie met ekoploeg

Koeckhoven.net demonstreerde een kopeg met extra verkleinmessen op de tanden om een groenbemester te bewerken. De Moreni-kopeg is niet speciaal bedoeld voor het bewerken van een groenbemester, met dezelfde tanden kan ook in het voorjaar een zaaibed klaargelegd worden. Wanneer de kopeg voor het bewerken van een groenbemester gebruikt wordt, vraagt dat een hogere input van energie en meer tijd dan bij de andere machines. Volgens Frans Koeckhoven is de kopeg bedoeld om in combinatie met een Ovlac Ekoploeg een groenbemester in te werken. De ploeg mocht vanwege het vervolgonderzoek op het demoterrein niet ingezet worden. Het idee is dat de kopeg in dienst staat van de ploeg, die op 5 centimeter diep kan ploegen. De kopeg dient als frontgewicht en met het toerental kan de mate van verkleining van de groenbemester gestuurd worden. Bovendien kan de kopeg de grond nog wat egaliseren, om ondiep te kunnen ploegen is een vlakke grond nodig.

Lees verder onder de foto


 • Deze machine van Väderstad gaat achter de trekker en werkt het best bij hogere rijsnelheden, volgens de importeur minimaal 15 km/uur. Een voordeel van deze machine is dat hij ook voor een stoppelbewerking ingezet kan worden. - Foto's: Ton Kastermans

  Deze machine van Väderstad gaat achter de trekker en werkt het best bij hogere rijsnelheden, volgens de importeur minimaal 15 km/uur. Een voordeel van deze machine is dat hij ook voor een stoppelbewerking ingezet kan worden. - Foto's: Ton Kastermans

 • De machine bestaat uit 2 rijen gekartelde snijschijven, de zogenoemde Croscutterdisks, met daarachter een rij spitse dichte schijven die de grond weer aandrukken.

  De machine bestaat uit 2 rijen gekartelde snijschijven, de zogenoemde Croscutterdisks, met daarachter een rij spitse dichte schijven die de grond weer aandrukken.

Aangepaste schijveneg voor groenbemester

Väderstad heeft voor groenbemesters een machine die een combinatie is tussen een schijveneg en een snijrol. De machine bestaat uit 2 rijen gekartelde snijschijven, de zogenoemde Croscutterdisks, met daarachter een rij spitse dichte schijven die de grond weer aandrukken. De machine kan maximaal 5 centimeter diep werken, zodat de groenbemester naar wens ook licht ingewerkt kan worden. De rol drukt de groenbemester aan voor een goed contact met de grond. Bodemleven als schimmels en bacteriën hebben dan sneller grip op de groenbemester. Deze machine gaat achter de trekker en werkt ook het beste bij hogere rijsnelheden, volgens de importeur minimaal 15 km/uur. Een voordeel van deze machine is dat die ook voor een stoppelbewerking ingezet kan worden. De machine is met € 17.000 dan ook iets duurder dan de machines met snijrollen.

Lees verder onder de foto


 • De Veenma is een compacte machine die kort voor de trekker in de fronthef hangt. De machine kost ongeveer € 8.500. Foto's: Ton Kastermans

  De Veenma is een compacte machine die kort voor de trekker in de fronthef hangt. De machine kost ongeveer € 8.500. Foto's: Ton Kastermans

 • Haaks op de dichte rol staan messen in V-vorm, die de platgedrukte groenbemester in stukjes snijdt.

  Haaks op de dichte rol staan messen in V-vorm, die de platgedrukte groenbemester in stukjes snijdt.

Eenvoudige rol met hoge capaciteit

De Veenma-messenrol ofwel greencutter is speciaal gebouwd voor het verkleinen van groenbemesters. Haaks op de dichte rol staan messen in V-vorm, die de platgedrukte groenbemester in stukjes snijdt. De Veenma is een compacte machine die kort voor de trekker in de fronthef hangt. De rol kan met water gevuld worden voor voldoende gewicht. Achter de rol zit een zogenoemde spiegelplaat. Bij hogere snelheden zorgt deze ervoor dat het losgesneden gewas nog een keer rondgaat, kneust en nog een keer gesneden wordt. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe fijner de groenbemester wordt. De messenrol doet weinig met de grond, het blad blijft op de grond liggen en de rol loopt daardoor ook niet vol. Bij een snelheid van 15 km/uur gaf de rol in de demo een goed resultaat. Een groot deel van de stengels is los van de wortels en ligt mooi verdeeld over het bewerkte oppervlak. De machine kost ongeveer € 8.500.

Of registreer je om te kunnen reageren.