Akkerbouw

Achtergrond

Hoog saldo nodig door risico in teelt peterselie

Hubert en Kees Pals telen peterselie. Het is veel handwerk, maar het saldo maakt veel goed.

Peterselie is al ruim 15 jaar een bijzondere teelt op het akkerbouwbedrijf van de gebroeders Pals. Momenteel telen ze 25 hectare. Hiervan is 15 hectare een hoofdteelt en 10 hectare een nateelt na de plantuien. Hubert Pals: “In een gangbaar jaar kunnen we de hoofdteelt 3 tot 4 keer oogsten. Dit jaar hebben we dat door de droogte pas één keer kunnen doen. Bij een nateelt kunnen we normaal twee keer oogsten.”

Hubert (51) en Kees (56) Pals hebben een akkerbouwbedrijf in Zevenbergschen Hoek in West-Brabant. Ze verbouwen wintertarwe, aardappelen, suikerbieten, plantuien, spinazie, sperziebonen, conservenerwten en peterselie. De broers telen de peterselie voor VNK-Herbs in Biddinghuizen. Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 350 hectare peterselie, waarvan 50 hectare biologisch, voor VNK-Herbs geteeld.

Weinig gewasbeschermingsmiddelen toegelaten

De teelt luistert heel nauw, stelt Hubert. “Het is essentieel om geen onkruid in het gewas te krijgen. De peterselie telen we steeds op de schoonste percelen. Bij de andere teelten zijn we steeds heel kien op de onkruidbestrijding. In de peterselieteelt zijn maar weinig gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. En de toegelaten middelen mogen alleen vóór opkomst worden ingezet.”

Kees (l) en Hubert Pals in een perceel peterselie. De teelt vergt veel handwerk. - Foto: Peter Roek
Kees (l) en Hubert Pals in een perceel peterselie. De teelt vergt veel handwerk. - Foto: Peter Roek

Gevoelig voor septoria en valse meeldauw

Tijdens het groeiseizoen vertoeven de broers Pals regelmatig in de percelen om onkruiden handmatig te verwijderen. Peterselie is erg gevoelig voor septoria en valse meeldauw. Hubert: “Vooral na de opkomst, als de plantjes nieuwe blaadjes vormen, zijn ze vatbaar. Dan voeren we een schimmelbestrijding uit. Door de aanhoudende droogte valt de aantasting dit jaar reuze mee.”

Het kiemen duurt tot 4 weken, zeker bij droogte. Daardoor ontstaan problemen met onkruiden. Vóór het zaaien krijgen de percelen een kaligift. Tijdens het zaaien volgt ook een fosfaat- en stikstofgift. Na elke oogst geven de broers nog een keer stikstof. De bijbemesting is nodig om de plant te laten herstellen van het regelmatig plukken van de bladeren.

Aangepaste spinazieoogstmachine

Voor een goede oogst moet het perceel supervlak zijn. Een aangepaste spinazieoogstmachine snijdt de plantjes net boven de grond af. Het gaat daarbij alleen om de blaadjes en krulletjes. Het uiteindelijk saldo van de peterselieteelt bedraagt in een doorsnee jaar het dubbele van tarwe, zegt Hubert. “Maar dat moet ook wel. Het is immers een risicovolle teelt, die bovendien het nodige handwerk vraagt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.