Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Bayer zoekt duurzame oplossing voor tripsprobleem

Trips veroorzaakt schade in uien. Bayer zoekt een duurzame oplossing. “Ons onderzoek richt zich op natuurlijke vijanden in of bij de percelen.”

Trips veroorzaakt dit jaar nog meer schade in uien dan in voorgaande jaren. Door de droogte en de hitte ontwikkelt trips zich heel snel. Bayer CropScience zoekt naar een duurzame oplossing om schade in de toekomst te beperken.

Het tripsprobleem speelt dit jaar landelijk, zegt Mark Ermers, gewasadviseur vollegrondsgroenten bij Bayer CropScience. “In 2016 zorgde het plaaginsect voor problemen rondom onder andere Zeewolde. Vorig jaar dook het ook op in Zeeuws-Vlaanderen. Nu zie je aantastingen in het hele land. De ontwikkeling van trips gaat extreem snel door de warmte en de droogte. Rond Lelystad is inmiddels de vierde generatie trips actief. Dat is 2 weken eerder dan normaal. Maar de mate van populatieopbouw verschilt lokaal enorm.”

Afdoende bestrijding van trips plaatselijk onmogelijk

Ermers stelt dat er plaatselijk uienpercelen zijn waar een afdoende bestrijding van trips zelfs een onmogelijke zaak is geweest . “We gaan de komende maanden het seizoen goed in kaart brengen en zoeken naar nieuwe aanknopingspunten om de bestrijding van trips verder te verbeteren.”

Trips kan grote schade toebrengen in uien, spruitkool, prei en sluitkool bij een explosieve groei van de populatie. De druk kan zo groot zijn dat een chemische bestrijding niet afdoende is.

Bayer onderzoekt bestrijding met natuurlijke vijanden

Daarom doet Bayer CropScience onderzoek naar bestrijding met natuurlijke vijanden, samen met IPM Impact en Cebeco Agrochemie. Ermers: “Daarbij kijken we naar de natuurlijke bestrijding van trips in kassen. Maar dat kost € 2 tot € 3 per vierkante meter. Dat is voor open teelten veel te kostbaar. Daarom richt ons onderzoek zich op natuurlijke vijanden die al in of bij de percelen aanwezig zijn en hoe we die populaties op het juiste moment kunnen vergroten, bijvoorbeeld door ze te lokken.”

‘Alleen bloemenranden zaaien volstaat niet om voldoende natuurlijke vijanden aan te trekken’

Volgens Ermers zijn de larven van de gaasvlieg, de roofwants en de rooftrips uitstekend in staat trips te bestrijden. “Maar de vraag is hoe je op tijd een voldoende grote populatie van die natuurlijke vijanden kunt opbouwen in een perceel, zodat je voorkomt dat er te veel trips ontstaat. Alleen bloemenranden zaaien volstaat niet om voldoende natuurlijke vijanden aan te trekken. De ontwikkeling van trips is sterk afhankelijk van temperatuur en neerslag, en die zijn moeilijk voor een langere periode te voorspellen.”

Bladschade door trips in uien. - Foto: Peter Roek
Bladschade door trips in uien. - Foto: Peter Roek

Roofwantsen

“Uiteindelijk wil je toe naar een balans in een perceel, waarbij een kleine populatie plaagbestrijders de ontwikkeling van de tripspopulatie in de hand houdt. Een beetje zuigschade door trips is niet erg. In ons onderzoek verliep de opbouw van de populatie roofwantsen te langzaam, terwijl er voldoende voedsel was voor die bestrijder. Gezien de complexiteit van de problematiek gaat ons onderzoek nog wel een paar jaar duren.”

Verstoorde kiemrust uien

De warmte zorgt niet alleen voor een tripsprobleem. Ermers raadt telers aan de bewaarbaarheid van hun uien deze winter goed in de gaten te houden. “Door de hitte is het goed mogelijk dat de kiemrust van de uien al verstoord is geraakt op het land. En het is de vraag in hoeverre kiemremmingsmiddelen voldoende door de plant zijn opgenomen vanwege de droogte.”

Ermers adviseert telers vanaf half december uien in potgrond op te kweken bij kamertemperatuur en voldoende vocht. “Snij de uien na een week of twee door en kijk of groene kiempjes ontstaan in de ui. Als dat zo is, dan weet je dat je ze niet al te lang meer kunt bewaren. Het zou zonde zijn als je dure uien in de schuur hebt liggen en ze worden waardeloos omdat ze zijn gaan kiemen.”

Lees ook: Voorkom trips in uien: plan van aanpak

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.