Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Graanpools belonen goede kwaliteit gerst

Gerst telen levert mooie premies op bij brouwwaardige gerst. In tarwe proberen de graanpools het verschil te maken met aantrekkelijke extra’s, want de netto-uitbetalingen liggen dicht bij elkaar.

Graanpoolbeheerders zijn naar omstandigheden tevreden over oogst 2017. Hectare-opbrengsten waren goed en de kwaliteit was dik in orde, maar het prijsverloop liet te wensen over. Het leidt tot poolprijzen die gelijk of iets lager zijn dan in het voorgaande jaar. De hoogste netto-uitbetalingsprijs voor een ton voertarwe was vorig jaar € 153, dit jaar € 151,50.

Tarwe van oogst 2017 is over het algemeen van goede kwaliteit. - Foto: Peter Roek
Tarwe van oogst 2017 is over het algemeen van goede kwaliteit. - Foto: Peter Roek

Op de beurzen bleven de tarwenoteringen vanaf net na de oogst tot het voorjaar vrij vlak. Pas vanaf eind april gingen ze kort omhoog. Voor een klein deel van de afzet wisten de meeste pools nog wel te profiteren van de prijsstijging.

De noteringen van tarwe beginnen na de oogst laag en lopen richting het voorjaar op. In april/mei is er een piek.

Beweging zat het afgelopen jaar vooral in gerst. Veel partijen zomergerst bleken brouwwaardig en dat leverde vaak mooie premies op. Het verschil met oogst 2016 is duidelijk: de hoogste netto-uitbetalingsprijs voor een ton brouwgerst was toen € 153, dit jaar is dat € 168 (pool zonder voorschot).

De gerstnoteringen lopen net als tarwe op. De vraag naar gerst is groot bij een kleiner aanbod.

Een combinatie van een groeiend areaal, goed weer, een toenemende vraag naar lokaal bier en uitval in andere gerstproducerende landen, ligt hieraan ten grondslag. De pools konden de partijen landelijk, maar ook lokaal, goed afzetten.

Boerderij geeft voor de elfde keer een overzicht van de uitbetalingen door de graanpools. Omdat vaak nog kosten en vergoedingen worden doorberekend, geeft de hoogst gepresenteerde poolprijs niet automatisch de hoogste uitbetaling. In het overzicht van de uitbetalingsprijzen wordt alleen de uitbetaling voor partijen met een vochtgehalte van 15% vermeld voor een compacter overzicht.

Boerderij levert voor de vergelijking van de uitbetaling 100 ton graan aan elke pool. Als de pool van een coöperatie is, dan is Boerderij lid. Het ras is Residence, opbrengst 9,5 ton per hectare. De kwaliteit is gemiddeld met een hectolitergewicht van 75. Het afleveren gebeurt in zes kippers met elk 16,6 ton. Boerderij brengt het naar het hoofdaanleverpunt van de afnemer. De transportafstand van het perceel naar de afnemer is 10 kilometer. Het aflevertijdstip is de laatste week van juli. De tarwe heeft 15% vocht. De partij is voorzien van een voedselveiligheidscertificaat. Bij levering aan de bewaarpool van Agrifirm ligt de partij op het eigen bedrijf in opslag.

*Voor de bewaarpool van Agrifirm Plant geldt dat het graan bij de teler op het bedrijf opgeslagen is. Droog- en opslagkosten maakt de teler zelf en komen dus niet tot uitdrukking in het poolresultaat. Bewaarpooltelers zijn verplicht gerst met minder dan 16% vocht te leveren. Bij 17% vocht zijn de bewaarpools daarom dus niet opgenomen. Genoemde prijs is levering juni.

De Boerderij-gerstpartij is een partij van 100 ton van het ras Irina. De opbrengst is 7 ton per hectare. De kwaliteit is gemiddeld, vuil 0,2%. Het gaat om een partij voergerst en een partij brouwgerst. Voor brouwgerst geldt dat de partij bestaat uit 90% brouwgerst en 10% maalgerst. Het vochtpercentage is 15. Het eiwitgehalte is 10%. Boerderij brengt de gerst naar het hoofdaanleverpunt van de afnemer, in zes kippers met 16,6 ton elk. De transportafstand is 10 kilometer. De partij is gecertificeerd met een voedselveiligheidscertificaat GZP.

Compacter overzicht

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe varianten ontwikkeld in pools: pools zonder voorschot (met een vergoeding over de niet-uitgekeerde voorschotten), met voorschot en pools met een kortdurende bewaarpremie. Daarmee hebben telers meer keus, maar het leidde de afgelopen vergelijkingen tot steeds grotere tabellen.

Om in de graanpoolvergelijking overzichtelijkheid in de tabellen te behouden, heeft Boerderij besloten alleen nog de uitbetalingsprijs te melden bij partijen met 15% vocht. De uitbetalingsprijzen van partijen met 13% vocht en 17% vocht komen daarmee te vervallen. Deze verandering heeft nadelen: er blijven partijen geleverd worden met 13% vocht, wat de telers een vergoeding oplevert en de pools kosten die nu onbenoemd blijven. Ook het voordeel dat bijvoorbeeld CAV biedt met het gratis drogen van partijen met 17% vocht, vervalt in de tabel. Daar staat tegenover dat de verschillen tussen de pools duidelijker zichtbaar zijn.

Oogst van voertarwe in het Groningse Woldendorp. De oogst in 2017 kwam op veel plaatsen door regen in juli laat op gang, maar verliep verder vlot. - Foto: Jan Willem van Vliet
Oogst van voertarwe in het Groningse Woldendorp. De oogst in 2017 kwam op veel plaatsen door regen in juli laat op gang, maar verliep verder vlot. - Foto: Jan Willem van Vliet

De oogst kwam door regen in juli op de meeste plaatsen pas in augustus goed op gang. Verder speelden weersomstandigheden geen grote rol. De kwaliteit van het geoogste graan was dan ook over het algemeen prima. De hectolitergewichten waren beduidend hoger dan die van oogst 2016 en de ziektedruk was laag. Percelen brouwgerst op droogtegevoelige gronden in bijvoorbeeld Drenthe hadden wel last van tweewassigheid, maar dit leverde weinig problemen op in de afzet.

In deze grafiek is de looptijd te zien van de verschillende tarwepools. De meeste pools over de oogst 2017 liepen van het einde van de oogst tot april/mei.

Pools bieden aantrekkelijke extra’s

Vanwege een aanhoudend groot wereldwijd aanbod zijn de prijzen voor tarwe al jaren niet kostendekkend. De pools ontlopen elkaar niet zoveel in uitbetaling. De voertarwepools van AgruniekRijnvallei en Poldergraan komen allebei uit op een netto-betaling van € 151,50 voor een ton. Voergerst kent eveneens een gedeelde eerste plaats, voor de pools zonder voorschot van Poldergraan en Pars (beide netto € 147,50 per ton).

AgruniekRijnvallei betaalde in voertarwe over de afgelopen vijf jaar het beste uit bij de lange pools met voorschot. De bewaarpools van Agrifirm zijn dan niet meegerekend.

In baktarwe betaalde CZAV afgelopen 5 jaar het beste uit in de lange pools met voorschot.

CZAV betaalt in de lange pool zonder voorschot over de afgelopen 5 jaar in voergerst het best uit.

Om toch het verschil te maken, bieden pools aantrekkelijke extra’s. Poldergraan besloot de telers die het graan zelf komen brengen, te belonen met een premie van € 2,50 per ton graan. Ook CZAV geeft (al langer) deze vergoeding. CAV Agrotheek biedt sinds enkele jaren de service van het gratis drogen bij partijen met 17% vocht of meer. Agrifirm komt met een poolvariant waarbij een premie wordt verstrekt voor het kortdurend (tot enkele weken) opslaan van de oogst bij de teler. Het mes snijdt hier aan twee kanten, want bij de coöperatie verlicht dit de oogstpiek. CZAV biedt eveneens een premie, van € 5 per ton bij korte bewaring.

POLDERGRAAN Transportvergoeding

Poldergraan in Biddinghuizen (Fl.) heeft voor het tweede jaar een tarwe- en gerstpool. Over de lange pool voertarwe met voorschot geldt een poolprijs van € 146 per ton voertarwe. Zonder voorschot ontvangt de teler een premie van € 3 op de niet-uitgekeerde voorschotten en komt de poolprijs op € 149 per ton. Poldergraan komt in de pool zonder voorschot netto gelijk uit met de pool van AgruniekRijnvallei (€ 151,50 per ton). In de korte pool, die loopt vanaf de oogst tot 1 januari, wordt € 147,50 uitbetaald voor een ton voertarwe. Daarnaast heeft Poldergraan nog een gerstpool met en zonder voorschot, waarvan de prijs uitkomt op respectievelijk € 142 en € 145 per ton voergerst. In de vergelijking komt deze netto op een gedeelde eerste plaats.

Gert Jan Bonestroo van Poldergraan is tevreden over het resultaat. “We hebben een mooi seizoen achter de rug, met partijen van een goede kwaliteit. Alleen jammer dat de prijzen het wat lieten afweten.”

De stijgende tarweprijs in april kon Poldergraan nog net meenemen in het resultaat. In de vergelijking is het vooral de transportvergoeding, die Poldergraan heeft ingevoerd, die in positieve zin het verschil maakt met de andere pools. Voor de Boerderij-partij gaat het om 100 ton, waarvoor Poldergraan € 250 vergoeding rekent, onafhankelijk van de afstand geleverd bij het pand in Biddinghuizen. “Zo’n 70% van onze klanten brengt zijn graan zelf, daar hebben wij iets tegenovergesteld”, legt Bonestroo uit.

Poldergraan zet jaarrond tarwe en gerst af aan de mengvoerindustrie. Naar de veehouderij gaan tarwe en gerst als losse grondstoffen. Van al het geleverde graan gaat ongeveer de helft in de pool. Bonestroo vindt het lastig om aan te geven of telers dit jaar beter uit waren in de pool of met vrije handel. “Bij vrije verkoop waren er mooie momenten, waarop je als teler goed kunt inspelen als je alert bent”, aldus Bonestroo.

AGRUNIEKRIJNVALLEI Goede kwaliteit

De uitbetalingsprijs van AgruniekRijnvallei (AR) in Waardenburg (Gld.) komt uit op € 153 per ton voertarwe. AR heeft een lange tarwepool, die 40 weken loopt. De systematiek van de pool is dat iedere twee weken een twintigste deel wordt verkocht. Aan kosten wordt € 150 gerekend voor de inname van de zes vrachten van de Boerderij-partij.

Het nettobedrag voor 100 ton voertarwe is samen met dat van Poldergraan de hoogste in de vergelijking: € 151,50 voor een ton. Algemeen manager Henny Vermeulen is tevreden. De oogst verliep goed en er is ruim meer tarwe ingenomen dan in eerdere jaren. Het volume was ruim 15.000 ton granen in 2017. De hectare-opbrengsten, die bij de oogst in 2017 overal in Nederland tegenvielen, zijn weer vlotgetrokken. “Ook de hectolitergewichten waren weer op peil”, zegt Vermeulen. “Klanten leveren goede tarwe en weten dat het niet uit kan om tarwe met een te hoog vochtgehalte te leveren, omdat de kosten en kortingen dan te hoog oplopen.” Bij een hl-gewicht van 79 of meer rekent AR een toeslag van € 2 per ton. Voor lage hl-gewichten onder 69 wordt een korting gerekend, die over oogst 2017 dus minder van toepassing was. Voordeel van de pool is dat de volumes snel kunnen worden verwerkt in de fabriek, waardoor de invloed van bewaring in de kostenverrekening laag is.

Ook voor komend seizoen ziet Vermeulen de situatie positief in. AR voert dan wel een verandering door in opslaglocaties. “In Valburg slaan we geen tarwe meer op, wel is het mogelijk hier te lossen en zullen wij deze tarwe binnen 1 à 2 dagen naar onze locatie in Doetinchem brengen”, legt Vermeulen uit. De overige innamelocaties blijven gelijk.

CZAV goede zaken in gerst

Voor een ton baktarwe betaalt CZAV in Wemeldinge (Zld.) een poolprijs van € 150 uit: de hoogste van de baktarwe-poolprijzen. Voor maaltarwe geldt hetzelfde, hier ligt de poolprijs op € 148. Deze prijs wordt uitbetaald aan telers die net na de oogst in 2017 al een voorschot ontvingen. Voertarwe leverde € 145 per ton op. De prijzen zijn inclusief een eiwittoeslag voor baktarwe, met een hl-gewicht van minimaal 76 en een eiwitpercentage vanaf 12,5. Voor de partij van Boerderij rekent CZAV innamekosten van € 45 (voor de Boerderij-partij € 7,50 per vracht) en een transportkostenvergoeding van € 330.

CZAV deed in het afgelopen graanjaar goede zaken in gerst. De zomergerst (rassen Irina en Planet) was van een prima kwaliteit en kon daardoor als brouwgerst worden afgezet, vertelt adjunct-directeur Ko Francke van CZAV. “Omdat het aanbod aan gerst niet zo groot was en de vraag naar lokale biersoorten groeit, konden we de brouwgerst kwijt bij een aantal mouterijen in de regio.” De teler ontving hiervoor een premie van € 25 op de voergerstprijs, waarmee de uitbetalingsprijs uitkwam op € 166. In brouwgerst wordt een percentage uitmaalgerst afgetrokken van de uitbetalingsprijs, 10% wordt dan als voergerst afgerekend.

Voor tarwe geteeld in het regionale duurzaamheidsproject Tritiko betaalt de coöperatie € 158 per ton. Helaas komt dit project ten einde, omdat de koekjesfabrikant waar de baktarwe aan werd geleverd, de stekker eruit trekt. “Jammer van de inspanningen die de telers en CZAV hebben geleverd, en een signaal in de markt dat duurzaamheid niet altijd makkelijk te vermarkten is”, zegt Francke. De oogst van 2017 verliep ondanks wat regen redelijk goed.

De partijen waren van een goede kwaliteit, al moesten vrij veel partijen worden gedroogd. Bij partijen vanaf 17% vocht houdt CZAV de droogkosten laag (€ 4 per ton).

AGRIFIRM brouwgerst scoort

Agrifirm Plant in Apeldoorn (Gld.) scoort over de oogst 2017 het beste met brouwgerst. De poolprijs voor een ton brouwgerst in de basispool zonder voorschot kwam uit op € 178,10. Manager granen Aart den Bakker benadrukt dat de coöperatie betekenisvol is in het collecteren van brouwwaardige gerst: “Meer dan 90% van de Nederlandse brouwgerst zit in de Agrifirm-pool.”

In totaal ging 275.000 ton tarwe en gerst in de pools, waarvan 90.000 ton gerst. Daarvan ging 1.500 ton naar een brouwerijproject met Koningshoeven, naar Holland Malt Heineken ging ruim 12.000 ton. Telers ontvingen in deze projecten respectievelijk een uitbetalingsprijs van € 193,10 en € 183,10. Agrifirm rekent alle brouwgerst als brouwgerst af, en daarmee is er geen aftrek van maalgerst, aldus Den Bakker.

In tarwe splitst Agrifirm haar pools steeds verder uit. Er zijn basispools baktarwe en voertarwe met en zonder voorschot, er is een lange bewaarpool tarwe en een basispool voor telers die baktarwe leveren voor het Koopmans-project. Sinds oogst 2016 kunnen Agrifirm-telers daaraan meedoen. Zij ontvangen € 164 voor een ton baktarwe. Om het overzicht compact te houden, zijn in de tabel alleen de bak- en voertarwepools met en zonder voorschot opgenomen. De hoogste uitbetalingsprijs van die pools is voor de basispool baktarwe zonder voorschot: € 159 per ton.

Agrifirm rekent innamekosten van € 1.000 per 100 ton graan, waar het ledenvoordeel van € 225 vanaf is getrokken voor de Boerderij-partij. Voor de bewaarpool geldt dat de kosten precies gelijk zijn aan op het ledenvoordeel en daarom op 0 uitkomen, aldus Den Bakker. Agrifirm biedt verder ook het voordeel van de af-erfservice, een standaard service zonder meerprijs.

Agrifirm biedt ook nog een premieregeling; een soort extra variant tussen basispool en bewaarpool in. Hierbij geldt een later-leverenpremie voor telers die de oogst nog korte tijd (tot enkele weken) zelf opslaan. Zij ontvangen € 164 voor een ton baktarwe en € 160 voor een ton voertarwe. De lange bewaarpool tarwe levert nog meer premie op en leidt tot een uitbetalingsprijs van € 170,50. Telers die zelf bewaren kunnen hiermee een hoger rendement behalen.

PARS pakt goede marktstemming mei mee

George Pars Graanhandel bv in Sint Jacobiparochie (Fr.) betaalt in zijn lange pool voertarwe zonder voorschot € 166,40 uit voor een ton. Er is ook een lange voertarwepool met voorschot, waarbij Pars € 163,40 per ton uitbetaalt. Over deze bedragen worden nog kosten berekend: € 7 per ton voor inname en € 8,90 per ton opslagkosten. De lange pools lopen van 1 juli 2017 tot en met 31 mei 2018.

Vlak voor de oogst vorig jaar lagen de prijzen voor tarwe in de markt op een hoog niveau, vertelt directeur Jelte Pars. “Daar hebben we iets van meegeprofiteerd, maar je kunt niet alles maar voorverkopen.” In januari/februari waren de prijzen erg vlak. Van de gunstige marktstemming rond tarwe die in mei ontstond, kon de pool nog wel wat meepikken. “Een klein deel hebben we toen nog tegen veel gunstigere prijzen kunnen verkopen dan in de winter.” Dat is het voordeel van een pool die niet met een vaste systematiek werkt, aldus Pars.

De kwaliteit was in orde: de hl-gewichten lagen gemiddeld op 75 kilo per hectoliter. Voor baktarwe had de geleverde tarwe een te laag eiwitgehalte. Wel wist Pars maaltarwe af te zetten, net als voorgaande jaren via een Waddenpool. Dit betrof ongeveer 30% van de aangeleverde tarwe. Graantelers in Noord-Friesland en Noord-Groningen leveren dit graan, dat in de Waddenmolen in Uithuizermeeden wordt verwerkt. De uitbetalingsprijs voor deze maaltarwe is € 166,40, de teler ontvangt daarmee een premie van € 3 per ton tarwe.

Voor voergerst (lange pool met voorschot) betaalt de graanhandel € 160,40.

Pars werkt met een bonussysteem. Voor een partij van 200 tot 500 ton geldt een toeslag van € 1, voor 500 tot 1.000 ton is de bonus € 1,50 en voor partijen boven 1.000 ton wordt € 2 extra uitgekeerd. Het aantal uitgekeerde bonussen stijgt, omdat bedrijven groeien en steeds meer graan leveren, aldus Jelte Pars.

CAV AGROTHEEK goed uit met pool

Bij CAV Agrotheek in Wieringerwerf (N.-H.) ligt de uitbetalingsprijs over de tarweoogst van 2017 op € 150 per ton voertarwe. Het best haalbare, zo omschrijft algemeen directeur Jeroen de Schutter dit resultaat. “Al mogen we voor alles onder de € 200 per ton eigenlijk niet tevreden zijn.”

De tarwepool heeft een omvang van 6.000 ton tarwe. De pool loopt van september (net na de oogst) tot 30 april. Die einddatum heeft een historische achtergrond, vertelt De Schutter. “Vroeger moesten de boeren op 1 mei pacht betalen, en dan kwam het goed uit als het geld op 30 april binnen was.”

De Schutter spreekt over een vlak seizoen met stabiele prijzen. Over het algemeen waren pooldeelnemers niet slecht uit, vindt hij. In vergelijking met verkoop af land waren er tot eind april weinig verschillen in uitbetalingsprijs. Met de kwaliteit was het dik in orde, zegt hij. De hl-gewichten lagen op 73-74.

De gerstpool van CAV is klein van omvang. Brouwwaardige gerst komt van telers op Texel, die zomergerst als hoofdteelt hebben. Dit leverde een mooie prijs van € 163 per ton op. De gerst gaat naar een Duitse mouterij. CAV maakt geen onderscheid in brouwgerst en percentage uitmaalgerst, en verrekent dus ook geen gerst als voergerst, aldus De Schutter. “Wij laten de gerst (ongeschoond) bij binnenkomst tarreren. Indien dit onder 2% blijft, is er voor ons geen uitval.” Voergerst kwam op € 140 per ton uit.

Over de poolprijzen rekent CAV Agrotheek geen verdere kosten. Sinds enkele jaren biedt de coöperatie de service dat pas vanaf 17,1% vocht droogkosten in rekening worden gebracht. Met een nieuw ventilatiesysteem kan vochtig graan zeer goedkoop worden gedroogd. Zo hebben telers meer ruimte om een oogstmoment te kiezen en dit af te stemmen op andere teelten, aldus De Schutter. Bij 17% vocht betaalt CAV dankzij deze service als beste uit.

FORFARMERS Overname activiteiten

De pool van ForFarmers in Lochem (Gld.) is anders dan voorgaande jaren niet meegenomen in het overzicht. ForFarmers heeft de akkerbouwactiviteiten verkocht aan CZAV, die deze heeft ondergebracht in Agriant. Agriant heeft nog geen activiteiten verricht in 2017 op het gebied van graaniname.

PROFYTODSD Geen deelname

Profytodsd in Emmeloord (Fl.) geeft aan niet te willen meewerken aan een prijsvergelijking in Boerderij. Wel wil men de uitbetalingsprijs kwijt voor de lange bewaarpool tarwe: € 146 per ton.

Noteringen langzaam omhoog

Op de beurzen lagen de prijzen van tarwe en gerst vanaf oogst 2017 tot eind mei dicht bij elkaar. De tarweprijs bleef lang stabiel laag, maar liep naar het voorjaar toe op. In april/mei was er een piek.


 • Tarweoogst in het Groningse Oldambt. - Foto: Jan Willem van Vliet

  Tarweoogst in het Groningse Oldambt. - Foto: Jan Willem van Vliet

 • Tarwe storten bij CZAV in Dinteloord. - Foto: Peter Roek

  Tarwe storten bij CZAV in Dinteloord. - Foto: Peter Roek

 • Monstername van de geleverde tarwe. - Foto: Peter Roek

  Monstername van de geleverde tarwe. - Foto: Peter Roek

Voorafgaand aan de oogst 2017 was het prijsniveau voor tarwe goed, in vergelijking met de periode daaraan voorafgaand. Begin juli stonden bijvoorbeeld de noteringen voor voertarwe op de beurzen in Middenmeer en Emmeloord op € 173 per ton. Tijdens de oogst zakten de noteringen weer in. Medio september was in Middenmeer de notering alweer gedaald naar € 157 voor een ton voertarwe.

Graanmarkt grillig door weer

De graanmarkt is een wereldmarkt en onder meer door weersomstandigheden vaak grillig. Een al langer durende ontwikkeling is dat het prijsniveau al jaren laag is vanwege recordoogsten die nu al jaren achter elkaar van het land worden gehaald. In Rusland nam het graanareaal snel toe en dat leidde ertoe dat Rusland ten koste van de EU de grootste exporteur werd.

Tarweprijzen staan al lange tijd onder druk vanwege een groot wereldwijd aanbod. - Foto: Peter Roek
Tarweprijzen staan al lange tijd onder druk vanwege een groot wereldwijd aanbod. - Foto: Peter Roek

Pas in het voorjaar kwam beweging in de noteringen. Droogte in diverse graanproducerende regio’s veroorzaakte onrust op de termijnmarkten, waar beleggers op insprongen. RVO.nl noteerde voor voertarwe € 183 per ton. Dat niveau was in 3 jaar tijd niet bereikt. De droogte trof telers in de Noord-Amerika, Canada en in landen rond de Zwarte Zee en daardoor werd een veel kleinere oogst voorspeld.

In Australië maakt de pas gezaaide wintertarwe door droogte een trage start. In Rusland was er een zeer strenge winter, waarbij de tarwe minder goed onder de sneeuw vandaan kwam dan verwacht. Ook de inzaai van zomertarwe verliep traag in veel landen. Door deze ontwikkelingen maakte de tarweprijs een uitschieter omhoog. Inmiddels is de prijs alweer gedaald.

De noteringen voor gerst en tarwe lagen in het afgelopen graanjaar dicht bij elkaar. Met name richting het voorjaar lopen ze meer gelijk en loopt het niveau van gerst op. In het vorige graanjaar 2016-’17 liepen deze prijzen veel meer uiteen. Er was toen een groot aanbod gerst en weinig vraag. Dit keer is er een goede vraag naar voergerst en viel de oogst in belangrijke gerstproducerende landen als Duitsland en Frankrijk tegen.

Overige granen

De markt voor haver en rogge is veel kleiner dan die voor gerst en tarwe. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in 2017 in totaal op 1.000 hectare rogge en 1.000 hectare haver geteeld. Dit jaar bleek de kwaliteit van geoogste partijen rogge ondermaats en niet geschikt voor afzet als bakrogge. Daarmee ging vrijwel alle rogge richting het voerkanaal. De kwaliteit van de Nederlandse haver was ook matig en er waren geen tekorten, wat een negatieve invloed had op de prijsopbrengst.

Triticale is net als haver en rogge een kleine teelt, met prijzen die net onder die van tarwe liggen. De kwaliteit van de geoogste korrelmais was dit jaar door de bank genomen redelijk. Toch was er maar een kleine meerwaarde ten opzichte van de tarweprijs. Het areaal koolzaad is de afgelopen decennia sterk gekrompen, van 8.000 hectare in 1990 naar 2.000 hectare in 2017. Dat is niet terug te zien in de prijzen, omdat ook de vraag steeds verder afneemt. Dat komt vooral doordat er steeds meer alternatieven komen voor biobrandstoffen. In koolzaad is vooral daghandel waarbij de prijzen van dag tot dag sterk kunnen verschillen.

Eén reactie

 • boer drenth

  we kunnen allemaal tevreden zijn ,en moeten het er mee doen . maar laten we eerlijk zijn ,het is toch een belachelijke prijs. hoe je het ook wend of keert , er is geen boer die hier ook maar een euro aan over houd behalve als je een hypotheek vrije boer bent.

Of registreer je om te kunnen reageren.