Akkerbouw

Achtergrond

Bloemkool wordt onderbetaald

De lage bloemkoolprijzen zijn niet te verklaren. Door teeltproblemen zou de prijs hoger moeten zijn.

Met stuksprijzen voor bloemkool van minder dan € 1 wordt het product matig betaald. Dat is niet goed te verklaren gezien de problemen waaronder de teelt in Noord-Europa gebukt gaat, en de relatieve uitzondering die Noord-Holland daarop vormt.

In Noord-Holland kan/mag nog steeds beregend worden. Ondanks alle extra kosten die dat met zich meebrengt, en de moeite die daarvoor nodig is, is dat gunstig ten opzichte van veel andere Europese teeltregio’s met bloemkool. Want het maakt dat Nederland momenteel een van de weinige leveranciers van bloemkool is, dus ook voor direct omringende landen en Scandinavië.

Niet logisch

Je zou denken dat de beperkte beschikbaarheid bepalend is voor de marktstemming, al is bloemkool in een vakantieperiode met tropische temperaturen niet altijd de meest voor de hand liggende groente. Per saldo zou dit een prijsopdrijvend effect moeten hebben, tegengesteld aan de huidige marktbeweging. De huidige prijsdruk is dan ook niet goed te verklaren. In de loop van de volgende week wordt wat meer aanbod verwacht.

Uitstel en andere fouten

De productieprognose voor de langere termijn geeft wellicht aanleiding voor meer reuring in de markt: bloemkool schakelt normaal na zo’n 30 groeidagen over van vegetatieve groei naar de aanleg van de bloem. Voorwaarde daarvoor is dat de nachttemperaturen voldoende laag zijn. Deze en komende week kan het daarmee fout gaan, waardoor de bloemvorming verlaat of uitblijft. De effecten daarvan zijn dan eind augustus merkbaar. De plantingen die nu de grond in gaan, moeten weggroeien onder zware omstandigheden, veelal in sterk drogende grond.

Prognose: aantrekkende prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.