Akkerbouw

[Missing text /esp/article/type/article for nl]

Beregenen is keuzes maken met deze droogte

Sinds begin juni is Ben Minkhorst in Hummelo (Gld.) aan het beregenen op de aardappelpercelen.

Minkhorst: “Dan is het een kwestie van volhouden, want één keer beregenen op een perceel heeft weinig zin. We kunnen nu zo ongeveer overal wel gaan beregenen, maar daar hebben we de capaciteit niet voor.”

Veel tijd om te praten, heeft Minkhorst, akkerbouwer in het Gelderse Hummelo, eigenlijk niet. Voor hij tijd heeft om op een veld de stand van de gewassen te laten zien, is hij al 2 keer opgehouden door een medewerker met een vraag. Verderop is een slang lek. Er is een auto overheen gereden en een haspel moet worden verplaatst.

Bekijk hieronder de video.

12.000 liter verstookt

In de afgelopen 6 weken heeft de akkerbouwer al zo’n 12.000 liter diesel verstookt in de beregeningsinstallaties. “Het zijn haspels met een pomp. Daar gaat zo’n 8 liter per uur door. Per hectare zit je zo aan 50 liter, voor een gift van 25 millimeter. En dan komen de kosten voor mankracht en de apparatuur er nog bij.”

Dag en nacht draaien de 3 beregeningsinstallaties van akkerbouwbedrijf Minkhorst. “Eigenlijk is ’s nachts beregenen het beste, dan verdampt het minder. Maar de installaties overdag stil laten staan, dat doe je ook niet.”

Haspel huren

Een vierde installatie huurt Minkhorst voor een paar dagen in de week. “Per haspel kun je zo’n 25 hectare beregenen en dan kun je op het eerste perceel weer beginnen. We hebben in totaal zo’n 250 hectare aardappelen, dus dat redden we lang niet.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Eén van de medewerkers van akkerbouwer Ben Minkhorst verzet een regenhaspel. Dag en nacht draaien er 3 beregeningsinstallaties op het bedrijf van Minkhorst. - Foto's: Henk Riswick
Eén van de medewerkers van akkerbouwer Ben Minkhorst verzet een regenhaspel. Dag en nacht draaien er 3 beregeningsinstallaties op het bedrijf van Minkhorst. - Foto's: Henk Riswick

Lichte gronden eerst beregenen

De akkerbouwer moet dus keuzes maken. Makkelijk te bereiken percelen met een bron in de buurt zijn het eerst aan de beurt. “En je kijkt naar de grond, de lichte gronden waren het eerst droog, dus die zijn we het eerst gaan beregenen.” Wat het beregenen oplevert, is een kwestie van afwachten. “De knolzetting aan het begin van het groeiseizoen was goed. Het probleem is vooral dat de aardappels niet aan de maat komen.”

Pootgoed

Bij zowel pootgoed als consumptieaardappelen is dat te zien. In een pootgoedperceel trekt hij een plant uit de grond. Of dat wat grond was. Het is inmiddels stof geworden. Aan de wortels van de plant zitten een paar goede poters en verder een tal van kleine knolletjes, van nog geen halve centimeter. “Dit zijn dus 4 goede, terwijl er normaal gesproken minimaal 10 goede afkomen.” Het pootgoed op dit perceel is niet beregend. De planten zijn grotendeels vergeeld. “Voordat het echt droog was, was het al redelijk aan de maat. We gaan het binnenkort doodspuiten. Nu hopen dat de prijzen het opbrengstverschil goed maken.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Naast consumptie- en pootaardappelen heeft Minkhorst ook nog suikerbieten, graan en mais staan, maar die worden nu niet beregend.
Naast consumptie- en pootaardappelen heeft Minkhorst ook nog suikerbieten, graan en mais staan, maar die worden nu niet beregend.

Consumptieaardappelen

In de consumptieaardappelen is het beeld hetzelfde, al heeft hij deze wel beregend. Het blad is groen, maar de planten zijn al ingestort. “Dat gebeurt nu eigenlijk een maand te vroeg. De aardappelen zullen klein blijven. Dat is lastig, want dit is een fritesras, die hebben we graag groot. De opbrengst zal zeker 25% lager zijn dan vorig jaar, maar als de regen nog langer uitblijft, kan het verschil nog groter zijn.”

Suikerbieten, graan en mais niet beregend

Naast consumptie- en pootaardappelen heeft Minkhorst ook nog suikerbieten, graan en mais staan, maar die worden nu niet beregend. “Dat is simpelweg niet te doen. We zijn nu ook nog aan het combinen. En ik heb 3 medewerkers die met het beregenen in de weer zijn.” Minkhorst is zelf ook druk doende, hij krijgt telefoon. Een medewerker, de haspel heeft een lekke band. De akkerbouwer gaat zelf op zoek naar een vervanger en sprint over het erf.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]