Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Voorjaar 2018: inhaalslag na trage start

Voorjaar 2018 was alles bij elkaar wat later dan gemiddeld door koude samen met soms heftige regen. Zomerse temperaturen in mei en begin juni maakten dat het daarna ineens heel snel ging.

Er waren nogal wat incidenten met veel regen. 52 Millimeter in 2 dagen, 60 millimeter binnen een paar uur, bijna 100 millimeter in korte tijd. Het voorjaar van 2018 gaat in verschillende gebieden in Noord en Zuid zeker worden herinnerd als een voorjaar met zware buien. Pas ingezaaide of ingepote percelen onder water, met de schop, minikraan of sleuvenfrees het land in om nog wat te redden.

Artikel gaat verder onder de getoonde foto’s in dit artikel.

Medewerker Ad Verlinde van Landbouwbedrijf Klompe schoffelt bij Numansdorp (Z.-H.) sjalotten voor een laatste onkruidje, maar vooral om wat lucht in de rond te krijgen. "Meer zuurstof bij de wortel geeft een betere groei." Verlinde was wat gehandicapt door een haperende gps. Hij moest nu zelf sturen. - Foto: Peter Roek
Medewerker Ad Verlinde van Landbouwbedrijf Klompe schoffelt bij Numansdorp (Z.-H.) sjalotten voor een laatste onkruidje, maar vooral om wat lucht in de rond te krijgen. "Meer zuurstof bij de wortel geeft een betere groei." Verlinde was wat gehandicapt door een haperende gps. Hij moest nu zelf sturen. - Foto: Peter Roek

Modderstromen

Aardappelgewassen leden onder het water, bonte percelen graan door wateroverlast, bietenpercelen met soms veel te weinig planten. Maar ook percelen bieten die wonderwel goed onder het water vandaan kwamen. In Zuid-Limburg leidden buien van 50 millimeter plaatselijk tot modderstromen. Daarentegen is het op sommige plekken ook droog gebleven. In de Noordoostpolder staan overal haspels te draaien. Ook Noord-Friesland kent een mooi voorjaar. “Het is best droog”, zegt akkerbouwer Willem Hoogterp in Sint Jacobiparochie. “Een buitje is eigenlijk best welkom voor de gewasontwikkeling.”


 • Tarwe in Noord-Friesland. Het gewas is gezond en staat mooi in bloei. De ontwikkelingsstadia volgen elkaar snel op. - Foto: Ruud Ploeg

  Tarwe in Noord-Friesland. Het gewas is gezond en staat mooi in bloei. De ontwikkelingsstadia volgen elkaar snel op. - Foto: Ruud Ploeg

 • Klaas de Boer van Parsgranen trekt in St.-Jacobiparochie (Fr.) enkele pootgoedplanten uit de rug om de vorderingen te bekijken. "Het haakjesstadium, hij gaat nu knolletjes vormen." - Foto: Ruud Ploeg

  Klaas de Boer van Parsgranen trekt in St.-Jacobiparochie (Fr.) enkele pootgoedplanten uit de rug om de vorderingen te bekijken. "Het haakjesstadium, hij gaat nu knolletjes vormen." - Foto: Ruud Ploeg

Wat later

Het was alles bij elkaar een wat later dan gemiddeld voorjaar. In mei werd nog volop gepoot. Vorige week bij Oudenhoorn (Z.-H.) werden nog aardappelen overgepoot. Akkerbouwer Rens van Bergeijk in Zuidland (Z-.H.) kreeg tussen poten een aanfrezen 60 millimeter regen in de aardappelen. Dat betekende met z’n allen met schop en minigraver het land in om water van het land te krijgen. “We hebben nu minder stengels en de aardappelen staan door zuurstofgebrek wat in de stress. Dat kost ons 15 tot 20% opbrengst.” Maar Van Bergeijk wil niet klagen. Hij toont zich tevreden over het goede effect van percelen die hij iets heeft bol gelegd en vindt het als vakman een uitdaging om gegeven de omstandigheden het vanaf hier zo goed mogelijk te doen.

Rens van Bergeijk in Zuidland (Z.-H.) bekijkt zijn erwten. Hij is tevreden over het gewas. Er staat nog wel iets melde in. Hij zaaide op 23 mei en spoot op 25 met Centium en vorige week dinsdag nog met Corum met Promotor. - Foto: Peter Roek
Rens van Bergeijk in Zuidland (Z.-H.) bekijkt zijn erwten. Hij is tevreden over het gewas. Er staat nog wel iets melde in. Hij zaaide op 23 mei en spoot op 25 met Centium en vorige week dinsdag nog met Corum met Promotor. - Foto: Peter Roek

Phytophthorabestrijding

Ondertussen is de phytophthorabestrijding begonnen; telers hebben 1 tot 4 keer gespoten. Zolang de droogte aanhoudt, blijven de intervallen redelijk ruim. Al hoor je dat in Limburg wegens grote ziektedruk en snelle bladgroei elke 4 dagen moet worden gespoten.

Artikel gaat verder onder het kader.

Misschien meer dan 60 ton cichorei per hectare

John Frijns is in zijn nopjes over de actuele stand van zijn gewassen op de lössgrond.

“Na wat opkomstproblemen staat de 5 hectare cichorei er heel goed bij. Dit gewas is wel twee weken vroeger gezaaid dan normaal. In totaal staan er 130.000 planten per hectare.” Blijft de cichorei zich zo ontwikkelen dan denkt hij zeker zijn gemiddelde hectareopbrengst van 60 ton met 10 ton inuline te verbeteren. “Bij een dergelijke opbrengst is het een interessante teelt.”

Naam: John Frijns (53). Woonplaats: Jabeek (L.). Bedrijf: bouwplan op 25 hectare: cichorei, suikerbieten, aardappelen, wintertarwe en pompoenen. - Foto: Guus Queisen
Naam: John Frijns (53). Woonplaats: Jabeek (L.). Bedrijf: bouwplan op 25 hectare: cichorei, suikerbieten, aardappelen, wintertarwe en pompoenen. - Foto: Guus Queisen

Door een goede werking van de bodemherbiciden op de vochtige bodem was de onkruiddruk in zowel de cichorei als de bieten laag. Volgens Frijns tonen de forse regenbuien, die Zuid-Limburg de afgelopen weken teisterden, aan dat de niet-kerende-grondbewerking (nkg) een goede erosiebestrijder is. “In het begin was ik hier geen voorstander van. Ik wilde blijven ploegen. Maar nu wil ik niet meer anders. Ondanks, of eigenlijk juist dankzij de nkg, realiseren we al enkele jaren rond de 15 ton suiker per hectare. Zet de actuele groeiontwikkeling in de bieten zich door, dan slechten we deze grens van 15 ton. Maar dan moet er wel snel een goede regenbui vallen.”


Noorden loopt nu voor

De grote verschillen in dit voorjaar worden mooi geïllustreerd door de bieten- en uienteelt. Waar normaal gesproken Zeeland voorloopt op het Noorden, is dat dit jaar precies andersom. Het loof op Noordoost-Groningse percelen staat ongeveer zo groot als het loof van plantuien in het Zuidwesten. De telers konden daar eerder het land op. In Zeeland bleef het lang te nat. Daardoor is het een serieus laat voorjaar geworden met een zaaidatum rond 20 april. Een zaaiseizoen van 2 maanden zie je terug in een zeer variabele stand van het gewas.


 • Beregenen van erwten in Zuid-Limburg. In het uiterste Zuiden is er pleksgewijs een flink neerslagtekort. - Guus Queisen

  Beregenen van erwten in Zuid-Limburg. In het uiterste Zuiden is er pleksgewijs een flink neerslagtekort. - Guus Queisen

 • Cees en Mary de Ruiter in Abbenbroek (Z-.H.) selecteren in een perceel Folva pootgoed voor eigen gebruik. Ze vinden niet veel, een enkele bonte. De Ruiter kiest voor eigen teelt, omdat 'je dan tenminste weet wat je krijgt'. - Foto: Peter Roek

  Cees en Mary de Ruiter in Abbenbroek (Z-.H.) selecteren in een perceel Folva pootgoed voor eigen gebruik. Ze vinden niet veel, een enkele bonte. De Ruiter kiest voor eigen teelt, omdat 'je dan tenminste weet wat je krijgt'. - Foto: Peter Roek

Korstvorming

Daar kwam het verschijnsel korstvorming nog overheen, wat leidt tot tweewassigheid. Het leidt tot een dunne stand, een iel gewas voor de tijd van het jaar. Pleksgewijs is dit in de Noordelijke helft van het land, dat grosso modo voorloopt, ook aan de orde. Op sommige Groningse percelen is bijvoorbeeld op 10 mei zelfs nog gezaaid. Dat worden erg late uien.

Die iele gewasstand blijkt wel op Proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Uien, aardappelen, bieten. Vlas doet het slecht. De misère geldt voor alle gewassen, behalve voor de tarwe; die staat er mooi op. “We gingen op 20 april het land in, terwijl 1 april normaal is voor ons”, schetst bedrijfsleider Eelco Boot. “Zo laat ben ik nog nooit begonnen.”

Artikel gaat verder onder het kader.

‘Niks te klagen, 18 mei alles erin’

Tonco Padmos spoot vorige week zijn zomergerst met Fandango tegen afrijpingsziekten met wat Karate erbij tegen het Graanhaantje, of eigenlijk de larven ervan.

Die vreten de massa tussen de bladnerven weg. Padmos plukt een blad en laat het zien. “Kijk deze zuigschade wil je niet. Juist aan het vlagblad dat de aar moet gaan voeden die precies nu te voorschijn komt. Dat het graanhaantje er zit, zie je ook aan de zwaluwen die vlag boven het gewas vliegen. Goed dat die zwaluwen meehelpen, maar het is te weinig om schade binnen de perken te houden.”

Naan: Tonco Padmos (25). Plaats: Scharendijke (Zld.). Bedrijf: combinatie met totaal 200 hectare, winter- en zomertarwe, zomergerst, vlas, suikerbieten, uien, erwten, graszaad, gras, aardappelen. - Foto: Peter Roek
Naan: Tonco Padmos (25). Plaats: Scharendijke (Zld.). Bedrijf: combinatie met totaal 200 hectare, winter- en zomertarwe, zomergerst, vlas, suikerbieten, uien, erwten, graszaad, gras, aardappelen. - Foto: Peter Roek

De gerst is 24 april gezaaid, heeft zich flink ontwikkeld, maar het perceel staat ook wel wat bont. “Op dinsdag en woensdag heb ik gezaaid, de zondag en maandag erna viel er 53 millimeter regen op. De plantjes kwamen net boven. Je ziet daarvan nu wel wat plekjes met waterschade.“
“Alles bij elkaar vind ik dat ik niks te klagen heb, 18 mei zat alles in de grond, niks hoeven overzaaien. Vanochtend 16-0-30 bijbemest op de uien. die staan goed. Eerste gift was 500 kilo KAS. Bij de suikerbieten 45.000 tot 70.000 planten per hectare. 45.000 is misschien wat krap aan, 70.000 is gewoon. Phytophthora spuiten samen met onkruidmiddel gaat goed.”


Artikel gaat verder onder de tweet.

‘Suikeropbrengst ruim 15 ton per hectare’

De kleine aardappelstand baart nog geen zorgen, omdat dit gewas in augustus de kilo’s produceert. Vorig jaar leek het niets te worden in juni, maar kwam er toch een enorme oogst door groeizaam zomerweer.

En in bieten zit een grote variatie in groeipuntsdatum: van 1 tot 18 juni. Dat verschil poetst een groeizame zomer niet zomaar weg. Suiker Unie verwacht een suikeropbrengst van ruim 15 ton per hectare.

Op een pootgoedperceel van de Willem Hoogterp in Sint Jacobiparochie (Fr.) trekt Klaas de Boer, akkerbouwspecialist bij Parsgranen, een aardappelplant uit de grond om te kijken wat daar gebeurt. “Dit is het haakjesstadium”, concludeert hij. De plant vormt knolletjes op die haakjes; knolzetting. Over een dag of 10 lijken het al aardappeltjes. Het is nu te vroeg om iets over de opbrengst te zeggen hoor.”

‘Begin september hoop ik uien te rooien’

Niels Evers in Drieborg (Gr.) heeft zijn uien net verkocht aan een verwerker. Evers heeft in het Oldambt, vlakbij de Dollard prachtige gele en rode uien.

Ze zijn beduidend verder ontwikkeld dan elders in het land. “Op 16 maart, toen de grond bekwaam was, heb ik ze gezaaid. Ik hoop ze begin september te rooien.” Hij gaat er met de schoffel doorheen om koolzaadopslag te verwijderen. “Dat stond hier 4 jaar geleden, maar blijft maar komen. Dit moet ik tot half juli goed bijhouden.”

Een zaaiui van het ras Red Tyde, een rode dus, doet het bijzonder goed in het Oldambtster Drieborg. 'Geen extreme neerslag en niet te droog", verklaart akkerbouwer Niels Evers. - Foto: Ruud Ploeg
Een zaaiui van het ras Red Tyde, een rode dus, doet het bijzonder goed in het Oldambtster Drieborg. 'Geen extreme neerslag en niet te droog", verklaart akkerbouwer Niels Evers. - Foto: Ruud Ploeg

De weergoden zijn de Drieborger vooralsnog gunstig gestemd. Niet te veel stortbuien en het is ook niet droog. Minpuntje: 3% van zijn uien leed hagelschade. Dat kunnen invalspoorten zijn voor ellende. Hij teelt nu een lustrum lang uien met goede opbrengsten van 75 tot 85 ton. Evers heeft 5,5 van de 12,5 hectare verkocht. “Risicospreiding”, legt hij uit. Bewaren doet hij niet, de uien gaan af land weg.

Niels Evers (35) uit Drieborg (Gr.) teelt 12,5 hectare uien. Graan is zijn hoofdgewas, maar uien doen het goed in de vruchtwisseling en risicospreiding. - Foto: Ruud Ploeg
Niels Evers (35) uit Drieborg (Gr.) teelt 12,5 hectare uien. Graan is zijn hoofdgewas, maar uien doen het goed in de vruchtwisseling en risicospreiding. - Foto: Ruud Ploeg

Aan de overkant staat zijn wintertarwe, de basis van het bedrijf. Een strak blok. “Dit is een nieuw ras, Talent. Elk jaar vervang ik een ras. 70% is wel uitgebloeid, mooi op tijd. De stand is wat hol, door de lastiger grondbewerking na het natte najaar. Dat kan ook positief zijn voor gewasontwikkeling en ziektedruk.”


‘Buitje is wel welkom’

Het voorjaar is best mooi geweest, maar inmiddels is wat regenwater voor de gewasontwikkeling welkom. “We hebben hier niet veel regen gehad”, zegt Willem Hoogterp. “Het is best droog. Een buitje is eigenlijk wel welkom.” Vorig jaar was de luizendruk hoog en dat leidt tot extra alertheid op virus dit seizoen. “De oogst verliep vorig jaar door het natte weer lastig en het bewaarseizoen ook. We moesten alle zeilen bijzetten om rot tegen te gaan. Je moet meer drogen en de grond plakte nogal aan de aardappelen.”

Desondanks kan Hoogterp gebruik maken van de goede bodemstructuur. De vorst in maart heeft daar een flink aandeel in. En het feit dat heftige buien hem bespaard bleven. Wel is het seizoen wat vertraagd door het wisselvallige weer in april.

Artikel gaat verder onder de film.

Vraatschade door bietenvlieg

Bij de suikerbieten vertelt de Boer: “Voor de langste dag is dit veld wel gesloten.” De bruine vlekken op de bladeren vallen op. “De bietenvlieg is de laatste jaren een groeiend probleem in de suikerbietenteelt in dit gebied. De nu nog beschikbare zaadcoating houdt nog wat tegen, maar zodra die is uitgewerkt, slaat de bietenvlieg toe. Het resultaat is vraatschade.”


 • Larf van het graanhaantje op gerstperceel van Tonco Padmos. Het beestje vreet aan het vlagblad en tast zo de productiviteit van het gewas aan. - Foto: Peter Roek

  Larf van het graanhaantje op gerstperceel van Tonco Padmos. Het beestje vreet aan het vlagblad en tast zo de productiviteit van het gewas aan. - Foto: Peter Roek

 • Marcel Tramper van Wageningen Plant Research in Westmaas bekijkt een proef aardappelen. Door zware regen verloor hij 2 à 3 van zijn 15 hectare aardappelen. Een deel heeft hij door de bestaande ruggen opnieuw ingepoot. "Dat lijkt beter te gaan dan eerst vlakrotoren en dan opnieuw poten." - Foto: Peter Roek

  Marcel Tramper van Wageningen Plant Research in Westmaas bekijkt een proef aardappelen. Door zware regen verloor hij 2 à 3 van zijn 15 hectare aardappelen. Een deel heeft hij door de bestaande ruggen opnieuw ingepoot. "Dat lijkt beter te gaan dan eerst vlakrotoren en dan opnieuw poten." - Foto: Peter Roek

 • In St-Jacobiparochie (Fr.) verrichten Wybren Hoogterp en medewerker Jetle Visser (rechts) de selectie in het pootgoed. Het is een gezond perceel, zegt Hoogterp. - Foto: Ruud Ploeg

  In St-Jacobiparochie (Fr.) verrichten Wybren Hoogterp en medewerker Jetle Visser (rechts) de selectie in het pootgoed. Het is een gezond perceel, zegt Hoogterp. - Foto: Ruud Ploeg

 • Afwateringssleuf in de Hoeksche Waard. Opvallend is het grote aantal percelen met veel sleuven. - Foto: Peter Roek

  Afwateringssleuf in de Hoeksche Waard. Opvallend is het grote aantal percelen met veel sleuven. - Foto: Peter Roek

 • Bas Wolters (85) stipt met een 1:3 glyfosaatoplossing aardappelopslag aan in een perceel cichorei van akkerbouwer Adri Bergeijk in Hekelingen (Z-.H.). "Na de regen gezaaid, ze staan allemaal boven." - Foto: Peter Roek

  Bas Wolters (85) stipt met een 1:3 glyfosaatoplossing aardappelopslag aan in een perceel cichorei van akkerbouwer Adri Bergeijk in Hekelingen (Z-.H.). "Na de regen gezaaid, ze staan allemaal boven." - Foto: Peter Roek

 • Noord-Friese suikerbieten. Klaas de Boer van Pars Granen: “Voor de langste dag is dit veld wel gesloten. De bietenvlieg is de laatste jaren wel een groeiend probleem in dit gebied." - Foto: Ruud Ploeg

  Noord-Friese suikerbieten. Klaas de Boer van Pars Granen: “Voor de langste dag is dit veld wel gesloten. De bietenvlieg is de laatste jaren wel een groeiend probleem in dit gebied." - Foto: Ruud Ploeg

 • De cichorei van biologisch akkerbouwer Gerard Lanting in het Drentse Oosterhesselen staat mooi. Wel leiden heftige buien soms tot gele plekken in het gewas. - Foto: Ruud Ploeg

  De cichorei van biologisch akkerbouwer Gerard Lanting in het Drentse Oosterhesselen staat mooi. Wel leiden heftige buien soms tot gele plekken in het gewas. - Foto: Ruud Ploeg

Tarwe

“De tarwe staat mooi in bloei”, vertelt George Pars, graanspecialiste bij Parsgranen, staand bij een perceel wintertarwe in St.-Jacobiparochie (Fr.). “De stadia volgen elkaar snel op. Fusarium, dat grote kwaliteitsproblemen kan geven, hebben we gelukkig niet gezien en ik verwacht het dit jaar ook niet zo snel. De opbrengst is nog niet te voorspellen, omdat de korrel zich na de bloei vult. Het weer is dan bepalend.”

Verderop in Berlikum (Fr.) staan 3 hectare uien van Bouke Wiersma, eerste week april gezaaid. “Tot nu toe ben ik erg tevreden. De gewasontwikkeling is goed, de laatste onkruidbestrijding is gedaan. Een buitje mag er wel op nu, dat geldt voor veel gewassen. Maar onderin zit nog wel vocht, hoor.”


 • Willem Hoogterp, St.-Jacobiparochie (Fr.) in zijn pootaardappelen. Een beetje regen is welkom. Op de achtergrond zijn vader en medewerker op de selectiekar. - Foto: Ruud Ploeg

  Willem Hoogterp, St.-Jacobiparochie (Fr.) in zijn pootaardappelen. Een beetje regen is welkom. Op de achtergrond zijn vader en medewerker op de selectiekar. - Foto: Ruud Ploeg

 • Larven van de bietenvlieg, temidden van de schade die de beesten aanbrengen. "Een groeiend probleem in de Noord-Friese bietenteelt." - Foto: Ruud Ploeg

  Larven van de bietenvlieg, temidden van de schade die de beesten aanbrengen. "Een groeiend probleem in de Noord-Friese bietenteelt." - Foto: Ruud Ploeg

 • George Pars, graanspecialist bij Parsgranen: "De tarwe staat mooi in bloei." - Foto: Ruud Ploeg

  George Pars, graanspecialist bij Parsgranen: "De tarwe staat mooi in bloei." - Foto: Ruud Ploeg

 • Bauke Wiersma uit het Friese Berlikum is erg tevreden over de stand van zijn uien. - Foto: Ruud Ploeg

  Bauke Wiersma uit het Friese Berlikum is erg tevreden over de stand van zijn uien. - Foto: Ruud Ploeg

 • Waterschade in Drentse aardappelen. - Foto: Ruud Ploeg

  Waterschade in Drentse aardappelen. - Foto: Ruud Ploeg

 • Thei Hupkens (75 in Baexem (L.) vindt dat de bieten er prima bijstaan. Lees verder onderaan dit artikel meer over zijn bieten. - Foto: Guus Queisen

  Thei Hupkens (75 in Baexem (L.) vindt dat de bieten er prima bijstaan. Lees verder onderaan dit artikel meer over zijn bieten. - Foto: Guus Queisen

Overal haspels

Droog is het ook in Flevoland. Aan de Weg van Ongenade in Creil loopt Gerke Grond door zijn pootaardappelen om de gezondheid van het gewas te monitoren, terwijl verderop de haspel draait op de rest van het perceel. “Ik hoorde praten over bont, maar zie het hier niet”, vertelt hij. Droog is het wel. Overal waar je kijkt staan haspels te draaien. Zo ook bij Grond. “Alle gewassen groeien hard nu. Uien en bieten staan beter dan vorig jaar rond deze tijd. Aardappelplanten lijken aan de kleine kant.” Het water uit de bron moet de planten verder helpen. “Ik had de klus nog even uitgesteld. Het is zo’n gedoe. Maar regen komt steeds niet, dus nu staat de boel te draaien.”

Lang geluk gehad

“Ik heb hier lang mazzel gehad, de heftige buien gingen er steeds langs”, zegt biologisch akkerbouwer Gerard Lanting uit Oosterhesselen (Dr.). Hij gaat met de woeler rond om zijn cichoreiperceel van 3 hectare van wat lucht te voorzien. “Deze cichorei wordt gebruikt voor biologische koffieproducten. Ze gaan naar een Belgische verwerker”, vertelt de Drent. Het op Koningsdag gezaaide gewas staat er fris bij. “Vorige week kwam echter een gigantisch dikke bui over. Dat kun je nu wel zien aan de pleksgewijze geelverkleuring in het gewas; daar heeft water gestaan. We hebben het water toen afgelaten met een mesttank.”

Artikel gaat verder onder de film.

Wortelvlieg

Lanting moet nog veel zaaien, zijn waspeen bijvoorbeeld. “Dat is altijd later om de eerste vlucht van de wortelvlieg te missen. En ook om arbeid te spreiden, anders komt alles tegelijk.”

Onkruidvrij houden is een flinke klus op deze onkruidrijke grond. Met de eg, schoffelmachine en de finishing touch wordt gedaan door medewerkers vanaf het wiedbed. Eind juni staat de cichorei wel dicht, dan is de druk er daar af. “Het gewas groeit in het begin bovengronds traag, maar vanaf nu gaat het hard.”


 • Sjalotten van Landbouwbedrijf Klompe in Mijnsjeerenland (Z-.H.). Vooral om wat meer zuutstof bij de wortels te krijgen worden ze geschoffeld. - Foto: Peter Roek

  Sjalotten van Landbouwbedrijf Klompe in Mijnsjeerenland (Z-.H.). Vooral om wat meer zuutstof bij de wortels te krijgen worden ze geschoffeld. - Foto: Peter Roek

 • Ad Verlinde toont hoe dicht de schoffel langs de sjalottenplanten gaat, 2 centimeter aan weerskanten. Nu de gps niet werkt is dat dus een kwestie van secuur sturen. - Foto: Peter Roek

  Ad Verlinde toont hoe dicht de schoffel langs de sjalottenplanten gaat, 2 centimeter aan weerskanten. Nu de gps niet werkt is dat dus een kwestie van secuur sturen. - Foto: Peter Roek

 • Sleuf in aardappelland in de Hoeksche Waard. Heel veel greppels en sleuven dit jaar. Hier en daar om de 50 meter een sleuf naar de sloot. - Foto: Peter Roek

  Sleuf in aardappelland in de Hoeksche Waard. Heel veel greppels en sleuven dit jaar. Hier en daar om de 50 meter een sleuf naar de sloot. - Foto: Peter Roek

 • Aardappelen spuiten in de Sabinapolder bij Willemstad (N-.Br.). - Foto: Peter Roek

  Aardappelen spuiten in de Sabinapolder bij Willemstad (N-.Br.). - Foto: Peter Roek

 • Melde uit erwtenperceel van Gebr. Van Bergeijk in Zuidland. Hier en daar staat er nog wat onkruid in het perceel, reden om er nog een keer tegen te spuiten met Corum en Promotor. - Foto: Peter Roek

  Melde uit erwtenperceel van Gebr. Van Bergeijk in Zuidland. Hier en daar staat er nog wat onkruid in het perceel, reden om er nog een keer tegen te spuiten met Corum en Promotor. - Foto: Peter Roek

 • Tonco Padmos zoekt even naar een blaadje met graanhaantje én vraat om aan de fotograaf te tonen. - Foto: Peter Roek

  Tonco Padmos zoekt even naar een blaadje met graanhaantje én vraat om aan de fotograaf te tonen. - Foto: Peter Roek

Hoge opbrengsten verwacht

Op de Zuid-Limburgse lössgrond staan de gewassen er bovengemiddeld bij. „Als de komende weken in de granen geen fusarium de kop opsteekt, verwacht ik hoge opbrengsten te krijgen”, zegt Lei Steins akkerbouwadviseur bij Agrifirm in Zuid-Limburg. “De wintergerst staat er goed tot zeer goed bij.” Ook op de löss staan de suikerbieten er goed bij. „De vroeg gezaaide hebben zichtbaar een flinke voorsprong opgebouwd.” Het vochtige weer zorgde voor goede resultaten in de onkruidbestrijding. „Bij goede groeicondities in de komende weken kunnen wederom opbrengsten van rond de 100 ton behaald worden.”

Zelfde geluiden vanuit Noord-Limburgse en Oost-Brabantse zandgronden. De gangbare gewassen staan er goed bij. Plaatselijk wel opkomstproblemen door slagregens pal na het inzaaien. Voordeel van de regenval is dat er tot nu toe weinig beregening is toegepast op de zandgronden.

‘Enkele forse buien hebben goed werk geleverd’

„De suikerbieten staan er prima bij”, zegt de Limburgse akkerbouwer Thei Hupkens.

“En tot nu toe zonder beregening. Normaliter zouden we nu al minimaal een keer de haspel hebben moeten uithalen. Nu hebben enkele forse buien goed werk geleverd. Enkele weken geleden 30 millimeter en afgelopen week nog eens 25 millimeter. Maar hier op deze zandgrond kan het snel omslaan. Even een periode met temperaturen tot 30 graden en de bladeren hangen slap en moeten we alsnog beregenen.”

Thei Hupkens (75 in Baexem (L.) vindt dat de bieten er prima bijstaan. “En tot nu toe zonder beregening. Normaliter zouden we nu al minimaal 1 keer de haspel hebben moeten uithalen. Nu hebben enkele forse buien goed werk geleverd. Enkele weken geleden 30 millimeter en afgelopen week nog eens 25. Maar hier op deze zandgrond kan het snel omslaan. Even een periode met temperaturen tot 30 graden en de bladeren hangen slap en moeten we alsnog beregenen.” - Foto: Guus Queisen
Thei Hupkens (75 in Baexem (L.) vindt dat de bieten er prima bijstaan. “En tot nu toe zonder beregening. Normaliter zouden we nu al minimaal 1 keer de haspel hebben moeten uithalen. Nu hebben enkele forse buien goed werk geleverd. Enkele weken geleden 30 millimeter en afgelopen week nog eens 25. Maar hier op deze zandgrond kan het snel omslaan. Even een periode met temperaturen tot 30 graden en de bladeren hangen slap en moeten we alsnog beregenen.” - Foto: Guus Queisen

Afgelopen jaar stonden op dit perceel ook al suikerbieten. Die leverden 90 ton op. „Als het zo doorgaat gaan we dit jaar uit van minimaal 85 ton.” Dat Hupkens nu weer bieten teelt op dit perceel is het feit dat er de afgelopen twintig jaar op dit perceel geen bieten zijn geteeld, maar vooral pioenrozen. Hij teelt circa 20 ha pioenrozen. De bieten zijn van zijn neef. De ziektedruk betitelt Hupkens als zeer laag. „Tijdens een controle signaleerden we luizen. Maar dit aantal was te weinig om een bestrijding toe te passen. We hebben deze bieten alleen vier keer met een lage dosering tegen onkruiden bespoten.


Medeauteur: Leo Tholhuijsen

Eén reactie

 • boer drenth

  Het. Is overal lang geen hosanna. En dat word het ook overal niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.