Akkerbouw

Achtergrond

Op alle fronten teelten perfectioneren

Brian Salomé redeneert dat de hoogste opbrengsten hem per saldo het beste resultaat opleveren. Dus durft hij ook kosten voor wintertarwe te maken.

Akkerbouwer Brian Salomé grijpt zoveel mogelijkheden aan als hij maar kan om zijn teelten te verbeteren. Dit voorjaar pootte hij voor het eerst een deel van zijn aardappelen op basis van een bodemkaart en bijbehorende taakkaart. Misschien nog niet helemaal perfect, maar de eerste stappen zijn gezet.

Ook in de uien is hij met precisielandbouw bezig. Waar de grond lichter is, spuit hij 30% minder Stomp en Chloor IPC dan op de zwaardere plekken in het perceel.”

Dat is inderdaad een behoorlijk verschil. Ik hoop dat ook op de lichtste plekken het onkruid wegblijft. De hoogste dosering is de adviesdosering. Dat gaan we straks zien. Je kunt er natuurlijk ook mee spelen door meer of minder middel toe te voegen afhankelijk van de onkruiddruk. Maar de variatie blijft. Het is bij dit soort dingen ook een kwestie van durven en kijken wat er van komt.”

Bedrijfspand van Brian Salomé in IJzendijke. - Foto's: Peter J.E. Roek
Bedrijfspand van Brian Salomé in IJzendijke. - Foto's: Peter J.E. Roek

Bladbemesting

Daarnaast sleutelt Salomé steeds aan de bemesting. Sinds een paar jaar is hij in de aardappelen volledig overgeschakeld op vloeibare bemesting van N-xt Fertilizers en dit jaar komt daar bladbemesting in het graan bij. Hiermee wil hij per saldo besparen op de totale hoeveelheid kunstmest om zo zoveel mogelijk ruimte te creëren voor toevoeging van organisch materiaal aan de grond. “Ik denk dat het op de lange termijn daarvandaan moet komen. Niet de planten voeden, maar zorgen voor een grond waarin de plant alles vindt wat hij nodig heeft. We zitten hier in het midden van Zeeuws-Vlaanderen op zo’n 2% organische stof. Stel eens dat je 15 of 20 jaar lang 30 of 40 ton compost per hectare zou geven op al je grond. Dat doe je vanwege de kosten niet, maar ik denk dat je dan straks wel een productieve bodem hebt. Ook tegen zware regen en droogte ben je dan beter gewapend dan nu.”

Vloeibare meststoffen op het erf. Voor aardappelen is Salomé er volledig op overgestapt, voor granen deels.
Vloeibare meststoffen op het erf. Voor aardappelen is Salomé er volledig op overgestapt, voor granen deels.

Wat ook een ontwikkeling op het bedrijf is, is niet-kerende grondbewerking op 3 percelen sinds een paar jaar. Innovator-aardappelen reageren er goed op, is zijn indruk.

De werkwijze is dan na de tarwe of wintergerst woelen en groenbemester zaaien en 20 ton champost en stalmest zonder extra stikstof te strooien zodat die niet te zwaar wordt, ’s winters klepelen en dan cultivatoren. In het voorjaar is dan met de frontfrees een pootbed te maken. “Als het cultivatoren niet lukt, blijft de grond aan de vochtige kant en moet ik tussen frezen en poten wel een paar uur wachten, omdat de aanaardploegjes anders vollopen met grond.”

Graanteeltwedstrijd

Wat de aanleiding was om bij Brian Salomé aan tafel te zitten, is zijn deelname aan de Britse graanteeltwedstrijd, waaraan hij samen met 11 andere akkerbouwers en proefbedrijven in CZAV-verband deelneemt. De wedstrijd gaat om per maximalisatie van tarwe-opbrengsten in tonnen per hectare, maar ook in het percentage van wat in potentie mogelijk zou zijn geweest wanneer bij de gegeven zonneschijn en regenval alles in de teelt perfect was geweest. Deze theoretische potentiële tarwe-opbrengsten liggen in de regel tussen 20 en 24 ton per hectare.

Brian Salomé toont hoe zijn tarwe erbij staat. 188 kilo zaaizaad resulteerde dit voorjaar in 262 planten per vierkante meter.
Brian Salomé toont hoe zijn tarwe erbij staat. 188 kilo zaaizaad resulteerde dit voorjaar in 262 planten per vierkante meter.

“Ik vind zo’n competitie interessant. Afgelopen winter vroeg CZAV om deelnemers. Natuurlijk kun je zo ook wel de teelt verbeteren, maar als er extra wordt meegekeken is dat meegenomen.”

Het perceel waarmee de akkerbouwer meedoet is 8 hectare groot en op 17 oktober ingezaaid met 188 kilo zaaizaad van het maaltarweras Faustus. Op 8 maart was de plantdichtheid 262 tot 272 planten per hectare. “Dat schijnt een mooi aantal te zijn. Verder kan ik zeggen dat het gewas er momenteel gezond op staat. Ik zie wat graanhaantjes, daar moet ik tegen spuiten. Nadeel is wel dat ik met een pyrethroïde ook natuurlijke vijanden wegspuit. Maar ja, je moet wat.”

Bemestingsstrategie

De bemestingsstrategie voor de tarwe is sinds vorig jaar veranderd. Normaal gesproken gaf Salomé in 2 keer 270 tot 300 kilo stikstof per hectare. “Dan strooi je naar 12 ton of meer per hectare. Sinds vorig jaar geef ik met de spaakwielbemester zodra de grond bekwaam is 230 kilo N uit Nitrosol vloeibaar, zit ook zwavel bij. Dit jaar was het half februari. Later geef ik dan nog 2 keer N-xt Fertilizer, 7 à 8 kilo N per keer als bladvoeding. Voordeel ten opzichte van een KAS-korrel is dat je voor een werking niet afhankelijk bent van vocht. Er zijn adviseurs die zeggen dat bij de huidige lage prijzen, je voor tarwe alleen het allergoedkoopste moet inzetten. Duurder zou weggegooid geld zijn. Ik zeg: elke 500 kilo erbij is meegenomen.”

Anderhalve week geleden, vrijdag 25 mei is de tarwe gespoten met Elatus Era tegen afrijpingsziekten. Afhankelijk van de ziektedruk tijdens de bloei volgen dan nog één of meer bespuitingen tegen aarfusarium. “Altijd lastige afweging van wanneer je dat doet. Wat is het goede moment. Voor de beste bescherming zou je eigenlijk 3 keer moeten spuiten, maar dat wil ik dan weer niet.”

Brian Salomé is het er wel mee eens dat perfectie in de aardappelteelt in de regel betere rendeert dan perfectie in de tarweteelt. Maar hij staat op het standpunt dat werken aan de beste opbrengsten over de hele breedte van zijn bouwplan hem uiteindelijk het beste bedrijfsresultaat oplevert.

Of registreer je om te kunnen reageren.