Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Akkerbouwer wil de grond in goede staat doorgeven

De helft van het bouwplan van akkerbouwer Gert Roos bestaat uit tarwe en graszaad. “Ik wil de grond in goede staat aan mijn zoon doorgeven.”

Akkerbouwer Gert Roos stapt zijn tarweperceel in en duwt de halmen opzij. Door het aanhoudende droge weer zitten er veel scheuren in de grond. Roos: “Als ik mijn mobiel er in laat vallen is die weg. De tarwe haalt veel vocht uit de grond. Het gewas wortelt wel een meter diep. Daarom zijn de scheuren zo diep. Tarwe is onder droge omstandigheden in het voorjaar en de zomer zeker zo goed voor de grond als vorst in de winter.”

Artikel gaat verder onder de foto‘s.

Naam: Gert Roos (60). Plaats: Lelystad (Fl.). Bedrijf: akkerbouwbedrijf van 159 hectare met tarwe, suikerbieten, pootaardappelen, veldbeemd, zaaiuien en winterpeen. Roos verhuurt ook grond voor de boomkwekerij. Roos is voorzitter van de tarwestudieclub Lelystad. Tarwe is een belangrijk gewas in zijn bouwplan. Het is goed voor de volgteelten. Daarom geeft hij veel ruimte aan maaigewassen. De helft van het bouwplan bestaat uit tarwe en graszaad. Roos verkoopt alle stro en brengt ieder jaar compost en vaste mest op het land. Door deze aanpak is de bodemstructuur en de waterdoorlatendheid aanzienlijk verbeterd de laatste jaren. - Foto's: Ton Kastermans
Naam: Gert Roos (60). Plaats: Lelystad (Fl.). Bedrijf: akkerbouwbedrijf van 159 hectare met tarwe, suikerbieten, pootaardappelen, veldbeemd, zaaiuien en winterpeen. Roos verhuurt ook grond voor de boomkwekerij. Roos is voorzitter van de tarwestudieclub Lelystad. Tarwe is een belangrijk gewas in zijn bouwplan. Het is goed voor de volgteelten. Daarom geeft hij veel ruimte aan maaigewassen. De helft van het bouwplan bestaat uit tarwe en graszaad. Roos verkoopt alle stro en brengt ieder jaar compost en vaste mest op het land. Door deze aanpak is de bodemstructuur en de waterdoorlatendheid aanzienlijk verbeterd de laatste jaren. - Foto's: Ton Kastermans

Suikerbieten

Even verderop wijst Roos naar een perceel suikerbieten. “Die staan er mooi bij. De voorvrucht van dit bietenperceel is graszaad. De veldbeemd zaai ik als ondervrucht tegelijk met de wintertarwe. Je kunt aan de stand van de bieten zien dat de bodemkwaliteit op peil blijft doordat er voldoende tarwe en graszaad in mijn bouwplan zit. In 2017 heb ik op het grootste deel van de bietenpercelen gemiddeld 117 ton bieten per hectare geoogst met 17% suiker. De hoge opbrengst komt, naast het ruime bouwplan, ook doordat ik sinds twee jaar de bieten op 45 centimeter zaai. Dat bevalt goed.”

In de verte het bedrijf van Gert Roos.
In de verte het bedrijf van Gert Roos.

Extensiveren

Roos heeft een akkerbouwbedrijf van 159 hectare in Lelystad. Hij doet het bedrijf samen met zijn vaste medewerker Steef van Veluw. Roos teelt tarwe, veldbeemd, suikerbieten, pootaardappelen, zaaiuien en winterpeen. De helft van het bouwplan bestaat uit tarwe en graszaad. ”In het verleden was het bouwplan van mijn voorganger op dit bedrijf intensiever met een derde aardappelen en een derde tarwe. Maar ik ben gaan extensiveren op het moment dat ik op dit bedrijf kwam. Mijn zoon Arie wil verder met het bedrijf. Ik wil de grond in goede staat aan hem doorgeven. Daarom heb ik meer maaigewassen opgenomen in het bouwplan. Ik heb ook alle grond opnieuw gedraineerd. En ik breng ieder jaar 1.000 ton compost en 1.000 ton vaste mest op het land en teel veel groenbemesters. Door deze extensivering is de bodemstructuur en de waterdoorlatendheid aanzienlijk verbeterd.”

‘Compost en vaste mest brengt meer leven in de bodem dan verhakseld stro’

Stro wordt verkocht

Roos verhakselt het stro niet, maar verkoopt het. “Het stro gaat altijd naar dezelfde handelaar. Die moet zorgen voor brede banden onder de pers en de wagens, zodat de grond zo min mogelijk verdicht. Als ik het stro verhaksel moet ik extra stikstof toedienen. En de aanvoer van compost en vaste mest brengt meer leven in de bodem dan verhakseld stro.”

Andere maaigewassen

Roos probeerde wel eens andere maaigewassen in zijn bouwplan. “Ik heb wel eens Japanse haver geteeld. Maar dat gewas brengt meer risico’s met zich mee. Als het gewas rijp is, moet je het direct kunnen oogsten. Als dat vanwege het weer niet kan en er staat te veel wind, dan kun je veel haver kwijt raken. De prijs was nauwelijks beter dan van tarwe, terwijl je met Japanse haver meer risico loopt.”

Er heeft ook wel eens gerst op de akkers van Roos gestaan. “Daar ben ik ook mee gestopt. Tarwe laat het land mooier achter dan gerst. Bij gerst is het land wat schraler na de oogst. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik vermoed dat tarwe dieper wortelt dan gerst.”

Roos heeft zijn tarwe nog niet verkocht. “De EU moet weer een graanbeleid voeren. Daar heeft de akkerbouw baat bij.“
Roos heeft zijn tarwe nog niet verkocht. “De EU moet weer een graanbeleid voeren. Daar heeft de akkerbouw baat bij.“

Rassenkeuze

Roos teelt de tarwerassen Benchmark, Sahara, Johnny en Cellule. Bij de rassenkeuze van de tarwe houdt Roos er rekening mee dat er graszaad onder moet groeien. “Het gewas moet open blijven en mag niet te lang worden om te voorkomen dat het gaat legeren. Verder let ik sterk op ziekteresistenties tegen roest en septoria. De rentabiliteit van tarwe staat onder druk als je vaak moet spuiten om het gewas gezond te houden. Zeker met de huidige tarweprijzen moet je scherp op dat soort dingen letten.”

‘Tarwe zit in mijn bouwplan omdat het goed is voor de volgteelten’

In de schuur

Alle tarwe van oogst 2017 ligt eind mei nog in de schuur, zo’n 450 ton. Roos: “Ik kon bij de oogst € 170 per ton krijgen, maar dat vond ik niet genoeg. Daarna zakte de prijs, maar nu gaat die weer omhoog richting de € 180. Het is wel beter dan 15 jaar geleden toen je krap € 110 kon krijgen voor een ton tarwe. Maar ook voor € 170 kun je niet rendabel tarwe telen, als je ook nog bij wilt blijven met je investeringen. Dan heb je minimaal € 250 nodig. Tarwe zit in mijn bouwplan omdat het goed is voor de volgteelten. Dat compenseert enigszins het lagere tarwesaldo.”

Er zitten diepe scheuren in het tarweperceel. Dat komt door droogte en ook doordat tarwe tot wel een meter diep vocht uit de grond haalt.
Er zitten diepe scheuren in het tarweperceel. Dat komt door droogte en ook doordat tarwe tot wel een meter diep vocht uit de grond haalt.

Verkoopmoment afwachten

Vanwege de matige rentabiliteit van de teelt heeft Roos een eenvoudige tarweopslag aangelegd in zijn schuur. “Geen dure silo voor mij. Met deze opslag kan ik prima een gunstig verkoopmoment afwachten. Maar dat is er dit seizoen helaas nog niet geweest, al lijkt het tij te keren.”

Tarwe is niet alleen goed voor de bodemgezondheid. Roos vindt dat graan nog een andere functie heeft in de akkerbouw. Hij vindt het jammer dat Brussel in 2010 het interventiebeleid voor graan vrijwel volledig afschafte. “De Europese Unie moet weer een graanbeleid gaan voeren. Daar heeft de hele akkerbouw baat bij. De tarweprijzen hebben invloed op de prijzen van andere akkerbouwgewassen. Graan blijft de spil in de akkerbouw.”

Eén reactie

  • pelleboer

    hoeveel kub mengmest kan op dat bietenland met die 117 ton opbrengst om de behoefte te dekken? Geen een EU land kan zo veel drijfmest per hec geven om aan en afvoer in evenwicht te houden. In Spanje oogst men b.v gemiddeld minder dan 3.5 ton tarwe per hec . Met welk recht en welke argumenten laat Nederland zig met een melkvee plafon opzadelen. Als tegen argument vind ik dat bij onvoldoende fosfaat bemesting de maximale co2 vastlegging door akker en voeder gewassen niet wordt bereikt.Dat zou idereen moeten willen.

Of registreer je om te kunnen reageren.