Akkerbouw

Achtergrond

Verbannen van Amerikaanse soja is een illusie

De wereldbevolking groeit en de vleesconsumptie in een groot deel van de wereld eveneens. Aan vraag naar eiwitrijke gewassen daarom geen gebrek. Zonder Amerikaanse soja zal het niet gaan, concludeert de Duitse Grain Club.

Alom worden pogingen gedaan om de afhankelijkheid van geïmporteerde soja te verkleinen. Zelf soja telen en bevordering van de teelt van andere eiwitrijke gewassen zoals lupine en koolzaad worden daarbij gezien als de oplossing. Ook insecten worden de laatste jaren vaak genoemd als alternatieve eiwitbron. Voor Duitsland is er echter geen alternatief, meent de zogenoemde Grain Club. “Geïmporteerde soja uit Noord- en Zuid-Amerika vormen ook in de toekomst de belangrijkste bron van eiwitrijke veevoeders.”

Evenwicht klimaat en voedselvoorziening

De Grain Club vertegenwoordigt het Duitse graan- en oliezadenbedrijfsleven in zowel de voedings- als veevoersector. De organisatie betitelt zichzelf als een ‘alliantie’ die mikt op evenwicht tussen het nationale klimaatbeleid en de globale voedselvoorziening. Leden zijn federaties als het Deutsche Raiffeisenverband (DRV) en het Deutsche Verband Tiernahrung (DVT).

Duidelijk is dat deze alliantie met haar sojaverhaal voor Duitsland spreekt. Maar wat voor Duitsland geldt, gaat logischerwijze op voor West-Europa als geheel. Onze oosterburen zetten alleen al, uitgaande van de cijfers van 2016, rond de 7 miljoen ton aan eiwitrijk veevoer in. Importsoja heeft daarin een aandeel van 72%.

‘Importsoja vervangen bedreigt voedselvoorziening’

Als dat aandeel zou moeten worden vervangen door lokaal geproduceerd eiwit, vergt dat een enorme uitbreiding van het areaal voor koolzaad en andere eiwitrijke gewassen. Dit zou een duidelijke daling van de Europese graanproductie tot gevolg hebben en de status van de EU als stabiele leverancier van basisvoedsel bedreigen, zo waarschuwde Coceral-voorzitter Olivier Balkhausen op een in april gehouden bijeenkomst van de Grain Club in Berlijn. Coceral is de overkoepelende organisatie van de graanhandelssector in de EU.

Amerikaanse soja ook duurzaam

Het bezwaar tegen geïmporteerde soja is dat het niet duurzaam is of duurzaam zou zijn. De teelt in Zuid-Amerika gaat dikwijls ten koste van de regenwouden, zo is de opvatting. Daar komt nog bij dat het vaak om transgene soja gaat.

‘Amerikaanse soja kan ook duurzaam worden geteeld

Balkhausen stelt echter dat soja in Noord-en Zuid-Amerika ook duurzaam kan worden geteeld. “Veel bedrijven geven al het goede voorbeeld en implementeren eigen duurzaamheidslabels of sluiten zich bij internationale standaarden aan,” aldus Balkhausen.

Insecten vervuilen

Insecten zijn ook niet zonder meer de oplossing. De productie daarvan zorgt per saldo voor meer belasting van het milieu dan wat daardoor aan verontreiniging wordt vermeden, waarschuwde Wilhelm Windisch van de technische universiteit in München.

Volgens de wetenschapper is het beter om de efficiëntie in de veehouderij op te schroeven en om op die manier het grondstoffenverbruik te verminderen. Op dat punt zijn er nog onbenutte mogelijkheden, aldus Windisch.

Steeds meer vraag naar eiwit

Ondertussen neemt de eiwitbehoefte wereldwijd toe, constateert de Grain Club verder. Dat is het gevolg van de groei van de wereldbevolking, maar ook van de groeiende vleesconsumptie in China en in opkomende landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.