Akkerbouw

Achtergrond

Deze middelen werken het best tegen phytophthora en alternaria

Het Europese phytophthora-netwerk Euroblight heeft de phytophthora- en alternaria-tabel, waarin de sterkte van fungiciden tegen phytophthora en alternaria worden weergegeven, geactualiseerd. Grootste wijziging is dat de nieuwe middelen Zorvec en Vendetta zijn toegevoegd.

Vendetta is een middel op basis van fluazinam en azoxystrobin, in feite een Shirlan met Amistar. Met een score van 3,6 heeft het een vrij goede preventieve werking. De overige ratings zijn nog niet bekend. Vanwege de Amistar-component heeft het ook een vrij goede werking tegen alternaria.

Zorvec dit jaar nog niet te koop in Nederland

Zorvec is afgelopen jaar toegelaten in België, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen en Wit-Rusland, zodat het in de Europese phytophthora-tabel is opgenomen. In Nederland loopt de toelatingsprocedure nog. Fabrikant DuPont verwacht dit jaar nog een toelating, maar gaat het middel dit jaar niet in Nederland verkopen. “De toelating komt voor dit seizoen te laat. Het middel moet namelijk ingezet worden in de loofgroeifase, aldus Jan-Dries Luijks, R&D Supervisor Benelux bij DuPont.
Artikel gaat verder onder tabellen en foto‘s

Zorvec en koperhoudende middelen zijn (nog) niet in Nederland toegelaten, maar wel elders in Europa. Download de pdf met de alternaria- en de phytophthora-tabel voor een duidelijk leesbare versie.

Omdat het elders in Europa wel een toelating heeft, heeft EuroBlight het opgenomen in de phytophthora-tabel. Echter, alleen nog maar de bolletjes, nog niet de cijfers. Voor de cijferrating zijn 6 proeven bij onafhankelijke onderzoekscentra nodig over 2 jaar. Dit jaar is het 2de jaar dat Zorvec in onderzoek bij de onderzoekscentra ligt, dus volgend jaar volgt de cijferrating. De bolletjes-rating is gebaseerd op ander onderzoek en literatuuronderzoek. Uit deze rating blijkt al wel dat het nieuwe middel goed scoort.

De nieuwe actieve stof van Zorvec is oxathiapiprolin. DuPont adviseert 3 opeenvolgende bespuitingen, of 2 maal een blok van 2 bespuitingen. Vanwege zijn preventieve werking volstaat onder normale omstandigheden een spuitinterval van 10 dagen waar concurrerende middelen als Revus en Infinito een 7-daags interval aanhouden. Uit een doorspuitproef uitgevoerd door Wageningen Plant Research in Lelystad blijkt dat Bintjes die om de 10 dagen met Zorvec zijn gespoten, iets minder aangetast zijn dan de Bintjes die wekelijks met Infinito of Revus zijn doorgespoten.

Zorvec blijkt resistentiegevoelig. DuPont voegt daarom in een duopak de mixpartner Gauchinko (amisulbrom) bij, om te voorkomen dat phytophthora-resistentie tegen het middel kan worden opgebouwd.

De combi wekelijks Unikat Pro met tweewekelijks Narita geeft de beste bescherming tegen alternaria. - Foto: Wick Natzijl
De combi wekelijks Unikat Pro met tweewekelijks Narita geeft de beste bescherming tegen alternaria. - Foto: Wick Natzijl

Koper zwak tegen phytophthora

In Nederland is koper als gewasbeschermingsmiddel verboden, maar wordt het onder het mom van een bladbemesting nog steeds toegepast. In diverse Europese landen heeft koper wel nog een reguliere toelating. De Europese biologische verordening staat een jaarlijks gebruik van 6 kilo koper per jaar per hectare toe. Duidelijk is dat koper zeer zwak is tegen phytophthora. Het werkt niet sporendodend en niet curatief. Ook is het niet erg regenvast. Volgens literatuuronderzoek (en praktijkervaringen) heeft koper wel wat preventieve werking, maar dit is niet in de kolom preventieve werking opgenomen. Er is namelijk geen fabrikant die tests op preventieve werking wil financieren, omdat bij voorbaat duidelijk is dat de werking ervan zwak is.

Alternaria-tabel

Voorheen had de phytophthora-tabel een extra kolom, waarin de sterkte tegen alternaria stond. Deze is geschrapt, alternaria kreeg een eigen aparte tabel. De sterkte in de alternaria-tabel wordt niet langer in plusjes weergegeven, maar in cijfers tot een getal achter de komma. Hiermee is meer nuance in sterkte aan te geven. De schaal loopt van 0 tot 5, waarbij 0 staat voor geen werking en 5 voor uitstekend.

Wat opvalt, is dat de typische alternaria-middelen Amistar (azoxystrobine), Signum (pyraclostrobin en boscalid) en Narita (difenoconazool) niet solo een rating hebben in de alternaria-tabel. Dat komt volgens phytophthora-deskundige Huub Schepers van Wageningen Universiteit doordat de middelen nog niet voldoende proeven hebben doorlopen of dat de fabrikant deze niet in de proeven hebben laten meelopen.

Euroblight vergadert over een andere presentatie van deze tabel, omdat het deze vrij onoverzichtelijk vindt. Download de pdf met de alternaria- en de phytophthora-tabel voor een duidelijk leesbare versie.

In de oude alternaria-tabel scoorden Amistar en Signum een +++(+) en Narita een fractie minder met +++. Volgens de nieuwste inzichten lijkt Narita echter de beste papieren te hebben. Narita en Amistar zijn in de proeven niet solo getest, maar wel in combinatie met Unicat Pro. De combi Unikat Pro met Narita blijkt het sterkst. Wat ook speelt, is dat bij alternaria ook isolaten zijn gevonden die minder gevoelig zijn voor Amistar en Signum.

De alternaria-tabel is qua opzet en presentatie ingewikkeld en onoverzichtelijk. EuroBlight deelt deze kritiek. De leden van EuroBlight zijn bijeen voor overleg om een duidelijker en overzichtelijker tabel te creëren.

Meer inzicht eigenschappen phytophthora-klonen

Het netwerk Euroblight probeert via de studie IPMblight2.0 inzicht te krijgen of phytophthora-klonen minder gevoelig zijn voor bepaalde actieve stoffen en de ‘conditie’ van de betreffende klonen.

Denemarken, Engeland, Frankrijk en Estland financieren deze studie. De Nederlandse overheid betaalt er niet aan mee, omdat door het wegvallen van de productschappen voor breed fundamenteel onderzoek geen publiek geld meer kan worden vrijgemaakt.

Het netwerk heeft ontdekt dat de nieuwe phytophthora-kloon EU_37, die voor het eerst in 2014 in Nederland werd ontdekt, een erg fitte en agressieve stam is die minder gevoelig is voor de actieve stof fluazinam. Dat is een ingrediënt van Vendetta, Shirlan Gold, Banjo Forte en Kunshi. De kloon heeft dus een selectievoordeel wanneer fluazinam wordt gebruikt. De kloon kan zich bovendien goed handhaven in de populatie phythophthora-stammen, omdat hij zo fit en agressief is.

Daarmee verschilt EU_37 sterk van de kloon EU_33, ook wel bekend als Green33. Deze kloon, opgedoken in 2008, was ook minder gevoelig voor fluazinam, maar minder fit. Toen telers rond 2010 massaal fluazinam-bevattende middelen de rug toekeerden, werd deze kloon vanwege zijn ‘slechte conditie’ snel verdrongen door sterkere stammen.

De ‘nieuwe’ klonen EU_36 en EU_37 zijn sterk in opmars en de voorheen dominante kloon EU_13 is sterk geslonken.

De kloon EU_13, ook wel Blue13 genoemd, is minder gevoelig voor metalaxyl-M, ingrediënt van Fubol Gold en Ridomil, maar vrij gevoelig voor fluazinam én een zeer sterke, agressieve kloon.

Van andere veel voorkomende klonen, zoals EU_6 (Pink 6) en de in 2015 opgedoken EU_36 is nog niets bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.