Akkerbouw

Achtergrond 3 reacties

Brede weersverzekering krijgt geen voet aan Zuid-Limburgse grond

Zuid-Limburgse akkerbouwers tonen weinig tot geen belangstelling voor het afsluiten van een brede weersverzekering.

Zo heeft Agriver nog geen enkele brede weersverzekering bij akkerbouwers uit dit deel van het land weten te slijten. Vereinigte Hagel heeft hier onlangs de eerste polissen afgesloten.

‘Niet van toepassing’

In de afgelopen weken kregen de Zuid-Limburgse akkers het fors te verduren door forse onweersbuien. Deze gingen gepaard met neerslag die plaatselijk in zeer korte tijd boven de 50 millimeter uitkwam. Ondanks deze weersextremiteiten heeft Agriver bij akkerbouwers uit dit deel van Nederland nog geen enkele brede weersverzekering afgesloten. “Deze verzekering is voor ons niet van toepassing, zeggen boeren uit dit gebied ons steevast”, stelt Johan Westerik van Agriver.

Schadevergoedingseisen

Waar de Zuid-Limburgse akkerbouwers vooral tegenaan hikken, zijn de schadevergoedingseisen. Zo moet bij Agriver eerst een bepaalde grenswaarde zijn overschreden van bijvoorbeeld 50 millimeter neerslag binnen 24 uur. En ten tweede moet de schadedrempel van 30% zijn overschreden. Deze schadedrempel wordt op de totale schade in mindering gebracht.

In de afgelopen weken kregen de Zuid-Limburgse akkers het fors te verduren door forse onweersbuien. - Foto: Guus Queisen
In de afgelopen weken kregen de Zuid-Limburgse akkers het fors te verduren door forse onweersbuien. - Foto: Guus Queisen

De praktijk op de Zuid-Limburgse akkers is dat bij forse regenval veel van het regenwater in de grond infiltreert. Het jarenlang toepassen van niet-kerende-grondbewerking en andere erosiebeperkende maatregelen heeft het absorptievermogen van de grond fors verhoogd. Het resterend water stroomt de hellende percelen af. Het blijft vaak staan op de laagste delen van het perceel. De schade die het daar veroorzaakt is voor de agrariër te overzien en veelal te weinig om aan de schadedrempel te komen.

Te weinig kennis

Een andere bekende bredeweersverzekeraar, Vereinigte Hagel (VH), herkent de afwachtende houding bij de Zuid-Limburgse agrariërs. Jan Schreuder van VH: “Veel agrariërs weten nog niet hoe zo’n brede weersverzekering exact in elkaar steekt. Toegespitst op de specifieke bedrijfsomstandigheden willen we dit bij de individuele boer zo goed mogelijk uitleggen.”

Wel een hagelverzekering, geen brede weersverzekering

Volgens Schreuder hebben de eerste akkerbouwers uit deze regio onlangs een brede weersverzekering bij VH afgesloten. “Het betreft aardappeltelers die door de toenemende arealen in combinatie met toenemende weersextremiteiten steeds grotere risico’s lopen.”

Verder signaleert Schreuder dat telers wel een hagelschadeverzekering afsluiten, terwijl het uiteindelijke prijsverschil met een brede weersverzekering, na verrekening van de overheidssubsidie, niet zo groot is. “Uiteindelijk kost een degelijke verzekering de akkerbouwer per hectare aardappelen circa € 150 met een veel bredere dekking.”

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Ik denk dat Schreuder zich vergist. De boeren die de systematiek/ polisvoorwaarden goed bestudeerd hebben sluiten juist daarom geen overeenkomst. Zinloos ! Zeker in Limburg waar het Waterschap meer aan natuurbeheer doet dan aan waterkwantiteitsbeheer om ‘politiek te scoren’ en zieltjes te winnen.

  Kwalijk is de rol van ‘boerenbestuurders ‘ in het DB van het waterschap als ze het pluche verkiezen boven de eigen achterban.

  @Guus. Krijgt dit een vervolg waarbij boeren aan het woord worden gelaten die geen uitkering kregen ondanks schade door wateroverlast?

 • koestal

  Brede weersverzekering is weggegooid geld.flink wat assurantiebelasting betalen ,de fiscus lacht weer.

 • koestal

  Boerenbestuurders hebben niks meer te vertellen in het waterschap,alles draait om de natuur,de boeren mogen alleen nog presentiegeld opstrijken en verder hun mond houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.