Akkerbouw

Achtergrond 13 reacties

‘Landbouw kan eigenlijk niet zonder chemie’

Het roer moet om in het gebruik van chemische middelen. Al kan de landbouw nooit helemaal zonder, volgens sprekers op het congres Landbouw zonder chemie – hoe dan?

Landbouw zonder chemie: het kan eigenlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat het gebruik niet verminderd kan worden. Het roer moet om, dat was het duidelijke geluid tijdens het congres Landbouw zonder chemie – hoe dan? op 28 maart.

Gastlocatie voor het congres was Koppert, een bedrijf dat zich bezighoudt met biologische gewasbescherming. Koppert staat dan ook achter de beweging om de Nederlandse landbouw minder afhankelijk te maken van chemische middelen.

4 redenen om biologische middelen te gebruiken

Peter Maes van Koppert heeft 4 redenen voor het gebruik van biologische middelen:

 • Resistentie van gewassen tegen chemische middelen is de eerste reden die hij noemde.
 • Daarnaast is er bij chemische middelen het gevaar van normoverschrijding en een residu dat op de plant achterblijft.
 • Ten derde is bij biologische middelen de gewasgezondheid en de weerbaarheid van de plant niet in het geding, aldus Maes.
 • Als laatste noemt hij de vraag van de retail en de consument naar minder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er waren op het congres ook ‘kritische consumenten’ uitgenodigd die zeiden dat het niet zo zeer de vraag is naar het gebruik van minder middelen, maar naar meer transparantie over het waarom van het gebruik van de middelen en de veiligheid ervan.

Agroforestry

Agrifirm sloot ook aan bij het congres, omdat het bedrijf een landbouw zonder chemie ‘wel zou willen’. Het bedrijf erkent wel dat de landbouw nu nog niet zonder chemie kan. LTO heeft de ambitie om 0 emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar bodem en water te realiseren. Ambitieus, volgens Joris Baecke van LTO, maar wel nodig. Volgens hem moet het telen van gewassen zowel ecologisch als economisch vol te houden zijn.

Henk Breman, bemestings- en bodemvruchtbaarheidsdeskundige, is ervan overtuigd dat er compromissen nodig zijn tussen de biologische en de gangbare landbouw. Landbouw op zich, zonder chemie, kan de wereld niet voeden, volgens Breman. Aan de andere kant is de gangbare landbouw doorgeschoten. De natuur wordt negatief beïnvloed door de gangbare landbouw, aldus Breman. De oplossing zit dan ook in een combinatie van beiden. Hij noemt het voorbeeld van agroforestry: door het gebruik van bomen zou de kunstmestopname optimaler worden. De bodem zou dan ook evenveel aandacht moeten krijgen als het gewas.

Integrated Pest Management (IPM) was een veel gehoorde term tijdens het congres. Niet alleen de (chemische) middelen zouden ingezet moeten worden in het bestrijden van ziektes en plagen, maar bijvoorbeeld ook goed bodembeheer. Dat is al een belangrijk deel van de preventie van de ziekten. Chemische middelen zouden niet meer bovenaan de ladder van gewasbescherming moeten staan, maar meer naar onder moeten worden verplaatst, was het geluid. Of we dan uiteindelijk zonder chemie kunnen, is de vraag.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Een boer die nooit op vakantie gaat vindt ook dat het aantal vliegtuigkilometers wel kan dalen. Opassen met deze profeten dus.

 • info36

  Chemie is een van de middelen in de technologische ontwikkeling van de landbouw. Er zijn er veel zoals kunstmest, gps, automatisering enz.. Deze ontwikkelingen zijn nodig om o.a. de wereld te kunnen voeden. Vroeger waren de chemische middelen erg giftig, tegenwoordig is dat een stuk minder door technologische ontwikkelingen. Doordat tegenwoordig steeds meer geregeerd wordt uit emotie wil men ontwikkelingen stilzetten. Dat is erg gevaarlijk. Als de mens geen chemische middelen meer tot zich mag nemen valt de helft van de mensheid om.

 • A1967

  Info36# de mens is er niet op gemaakt om chemische middelen te verwerken, je eigen laatste zin zou jou dan toch ook tot nadenken moeten zetten.

 • farmerbn

  Bijna alle geneesmiddelen zijn chemisch. Info36 heeft gelijk als hij stelt dat de helft omvalt zonder chemische middelen. Steeds meer mensen willen minder chemisch voor plant en dier maar niet voor henzelf.

 • Jan-Zonderland

  Interessant binnen de hele discussie over minder chemie in de voedselproductie zou zijn om ter vergelijking eens exact aan te geven hoe hoog het chemie (medicijn) gnebruik door de mens is en hoe zich dat ontwikkelt heeft in de laatste decennia En tevens de invloed op de natuur van de emissie van residuen van deze middelen. We weten allemaal wel dat het gebruik gestegen is en er residuen voor komen in de natuur (water) maar ik denk dat heel veel mensen zouden schrikken als ze geconfronteerd worden met harde cijfers daaromtrend. Het zou best eens kunnen zijn dat de landbouwchemie heel gunstig afsteekt tegen de humane chemie maar dit wordt uiteraard angstvalling onder de pet gehouden omdat je iemand zijn paracetamolletje natuurlijk niet zomaar kunt onthouden. Ik onderschrijf de stelling van @Info36 dan ook. Maar goed, als de helft van de mensen omvalt door gebruik van humane chemie naar 0 te brengen dan kan een landbouw zonder chemie misschien net genoeg produceren om de andere helft te voeden. Het is maar net wat je wilt.

 • Noordam2

  wat ook wel bijzonder is, dat alternatieve geneeskunde, dus NIET chemisch door heel veel zogenaamd" geleerden" volledig wordt afgebrand. vaak wordt zelfs opgeroepen om het te verbieden.

 • alphons1

  helemaal zonder chemie kan het niet. maar wel minder. bij beter bodemleven kome er andere eiwitten in de planten. en die eiwitten zijn weerstand van ons lichaam. en chemie vernietigd bodemleven. maar aan zieke planten,dieren en mensen word meer verdien. b ekijk de filmpjes op de volgende site,s eens <> of <>

 • Jan-Zonderland

  @alphons, geef dan eens wat cloncrete voorbeelden van waar het wel minder kan met de chemie in de landbouw zomder helijk de biologische kant op te vallen. Ik als akkerbouwer, ben het spuugzat aan het worden dat allerlei mensen maar wat roepen dat wij boeren het wel anders kunnen doen maar dat wij schijnbaar niet willen. Dat wij maar wat aan rotzooien met alle chemische middelen die wij denken te moeten gebruiken alsof het allemaal niks kost. En dat evt "alternatieven" allemaal gratis zijn. Ik spuit alles wat ik nodig vind om een kwalitatief door de consument geaccepteerd produkt te produceren en om mezelf daarvoor een inkomen te verschaffen zodat ik mezelf ook in leven kan houden. Niks meer en niks minder. Laat al die betweyers het zelf anders maar eens proberen.

 • mtseshuis

  Juist @Jan-Zonderland, er is geen boer die voor de lol maar wat spuit, afgezien van glyfosaat zijn middelen tegenwoordig allemaal schuw duur en strikt noodzakelijk.. Als opbrengsten en kwaliteit enorm teruglopen agv nog meer aan banden leggen van chemische middelen en voedsel duurder wordt agv minder kwalitatief goed aanbod moet je ze eens horen!

 • Noordam2

  ik sluit me aan bij de laatste twee reacties. Ik roep al die betweters op om dan te gaan voor een algeheel verbod op chemie, wereldwijd, dan heb je lef. Neem dan ook de verantwoordelijkheid voor de enorme chaos die zal ontstaan. Durven jullie niet hou dan op met zeuren!!!!!!!!!!!!!

 • melkveehouder .

  De verkoopprijs van het product bepaalt het gebruik van chemie. Dit is in de akkerbouw niet anders dan in de melkveehouderij. Aanvullende eisen als productievoorwaarde is niet het probleem, maar de vertaling hiervan in de verkoopprijs is en blijft het knelpunt. De wal zal altijd het schip blijven keren.

 • alco1

  Helemaal zonder chemie is net als denken dat je als mens wel zonder entingen e.d kunt.

 • farmerbn

  Ik zou wel meer biologisch willen werken maaer de bio-boeren zijn erg onduidelijk over hoe dat gaat. Ze houden wat achter of manipuleren de regels. Vroeger hadden ze geen kunstmeststrooier en geen veldspuit maar tegenwoordig wel. Vroeger kwam de handelaar in kunstmest en bestrijdingsmiddelen er niet maar nu zie je ze daar ook weer. Die handelaren hebben meer omzet per ha bij bioboeren dan bij gangbare boeren. Als je ze er over vraagt krijg je geen antwoord.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.