Akkerbouw

Achtergrond 3 reactieslaatste update:1 mei 2018

Akkerbouw: verbod neonicotinoïden is onverantwoord

De akkerbouw is bezorgd en geschokt over het afschaffen van de insectenbestrijders die neonicotinoïden bevatten. De sector vreest nieuwe beperkingen. IRS meldt dat er geen kant-en-klare alternatieven zijn voor neonicotinoïden in gepilleerd bietenzaad. Organisaties als Greenpeace zijn blij met het besluit.

De akkerbouw vindt het verbod op neonicotinoïden onverantwoord. Dat zeggen zowel LTO Nederland als akkerbouwvakbond NAV. Het verhoogt het gebruik van andere insecticiden. De opbrengsten van gewassen dalen. Bovendien geldt het verbod niet voor producten die de EU importeert. En de sector is bang dat dit verbod een stimulans is om andere gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen.

De insectenbestrijders imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam mogen niet meer worden gebruikt in buitenteelten. Dat besluit viel vrijdag 27 april in Brussel. Het verbod wordt binnen enkele weken gepubliceerd, waarna een opgebruiktermijn geldt van een halfjaar.

LTO: zoeken naar alternatief voor insecticiden

Landbouwminister Carola Schouten moet de sector helpen, zegt Jaap van Wenu, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw. “In het verleden is onderzoek door het Topsectorenbeleid naar alternatieven voor neonicotinoïden afgewezen, omdat er geen zicht was op een verbod. Er is nu dringend onderzoek gewenst naar alternatieven voor de insecticiden. Daar moet de minister aan meewerken. Ook gaan we praten met producenten van gewasbeschermingsmiddelen welke alternatieven er zijn voor deze middelen.”

NAV: onbegrijpelijk dat verbod niet geldt voor importproducten

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, vindt dat Brussel met twee maten meet. “De EU sluit vrijhandelsakkoorden met andere landen, waarbij elkaars standaarden worden geaccepteerd. De EU bemoeilijkt de teelt van akkerbouwgewassen met dit verbod, terwijl het verbod niet geldt voor importproducten. Dat is onbegrijpelijk.”

De Jong vreest dat het hek van de dam is. “De emotie regeert over de ratio. Dat zag je bij de discussie over het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en nu zie je dat weer. Het toelatingsbeleid is gepolitiseerd. Het hek is van de dam. Als andere middelen ter discussie komen te staan, hebben we bij voorbaat al verloren.”

Copa Cogeca: met juiste maatregelen was nieuwe toelating mogelijk

De koepel van Europese boerenorganisaties en coöperaties, Copa Cogeca, is zwaar teleurgesteld, met name over het gebruik van neonicotinoïden in zaadbehandeling zoals in de suikerbietenteelt. De organisatie wijst op het belang van honingbijen en andere bestuivers voor zowel de productie van gewassen als voor de biodiversiteit. Copa Cogeca is er van overtuigd dat met de juiste set maatregelen een nieuwe toelating mogelijk was geweest.

Greenpeace: geen ander schadelijk middel als vervanger neonicotinoïden

Goed nieuws voor bijen is de reactie van milieuorganisaties als Greenpeace, die het Brusselse besluit toejuichen. Greenpeace noemt het ook goed nieuws voor ‘voorlopende boeren en telers’ en verwijst daarbij naar de ‘Milieukeur certificering’. De organisatie gaat meteen een stap verder door te stellen dat het verbieden van de neonicotinoïden niet ‘mag betekenen dat ze worden vervangen door andere schadelijke bestrijdingsmiddelen’.

IRS: verbod op neonicotinoïden bedreigt bietenteelt

“We krijgen een moeilijke periode als dit doorgaat. Er zijn voor bieten geen kant-en-klare alternatieven voor neonicotinoïden in gepilleerd zaad.” Dat zegt Elma Raaijmakers van het instituut voor suikerbietenonderzoek IRS in reactie op de aankondiging van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in open teelten.
Met name de door luizen overgebrachte vergelingsziekte kan volgens de onderzoeker zonder neonicotinoïden een groot probleem worden. Door infecties met vergelingsvirussen werden in het Verenigd Koninkrijk opbrengstdervingen tot 50% gemeten. “Ook in Frankrijk is het afgelopen jaar mis gegaan met bietenpercelen, waarop geen behandeld zaad was gebruikt. En let op: daar is wel geprobeerd met andere middelen luizen te bestrijden.”

Een literatuurstudie afgelopen jaar naar de effecten van een eventueel verbod op neonicotinoïden voor de suikerbietenteelt geeft een tamelijk dramatisch beeld. De conclusie is dat zolang er geen alternatieven zijn voor de bestrijding van bladluizen, een algeheel neonicotinoïdenverbod een toename van vergelingsvirussen teweeg zal brengen. Daarbij opgeteld de schade door andere insecten, komt het er op neer dat het wegvallen van neonicotinoïden grote negatieve gevolgen zal hebben voor de Nederlandse bietenteelt. Voor de bestrijding van vergelingsvirussen is het verhinderen van het ontstaan van bladluiskolonies essentieel, zo blijkt uit de literatuurstudie. Tegen een chemisch alternatief als Pirimor is onder perzikbladluizen al volop resistentie aangetroffen.

‘Zoektocht naar alternatieven voor beheersing schadelijke insecten in bietenteelt wordt nu urgent’

“De zoektocht naar alternatieven voor de beheersing van de diverse schadelijke insecten in de bietenteelt is al een aantal jaren geleden in gang gezet, maar wordt nu heel urgent”, zegt Raaijmakers, die aan de studie meewerkte. “We moeten opnieuw gaan kijken naar schadedrempels, monitoringssystemen, virusresistente rassen en nieuwe insecticiden. We hebben al onderzoek lopen om te zien of we natuurlijke vijanden kunnen stimuleren.” De onderzoeker benadrukt dat het meestal om betrekkelijk fundamenteel onderzoek gaat, waarvan niet op korte termijn voor de praktijk resultaat mag worden verwacht. “Goede alternatieven die vergelijkbaar zijn met neonicotinoïden, zijn er niet.”

Laatste reacties

 • haverboer1

  We hebben het nu over de suikerbieten, maar ik hoor nog steeds niemand iets over de pootaardappelen of bollensector zeggen.
  Als we in de pootaardappelen de luizen niet goed kunnen bestrijden, heeft dat grote gevolgen voor de pootgoed telers.
  De poters die hun weg vinden buiten Europa, moeten steeds vaker een hogere klasse hebben dan een paar jaar terug, klasse E is nu ondertussen bijna de norm geworden.
  Als ze in Noord Afrika geen gezonde poters meer kunnen kopen, hebben ze daar binnen 2 jaar een groot probleem met misoogsten en lagere opbrengsten door inferieur pootgoed.
  Dat hebben ze in Brussel zeker niet bedacht.
  We hebben een paar jaar geleden gezien wat er gebeurd met de bevolking van een land waar voedseltekorten zijn.
  Opstand en annargie, gevolgd door oorlog en grote groepen vluchtelingen die naar Europa komen.
  Hoeveel geld loopt de Nederlandse regering mis doordat er minder export is?
  Minder pootgoed en bollen/bloemen export.
  Nu is de agrarische export ruim 90 miljard euro.
  Hoeveel straks?
  Ze draaien met dit besluit een heleboel bedrijven de nek om.

 • Hilhorst100

  Het lijkt wel of groenlinks nu al in de regering zit

 • Jan-Zonderland

  Hier in Canada wil men om dezelfde vage reden ( bijensterfte) de neonics zoveel mogelijk beperken en uiteindelijk wel verbieden. Voor zaadbehandeling in mais en soyabonen is er nu het alternatief Fortenza. Is dat in Nederland beschikbaar/toegelaten ? Geen idee of het werkt tegen bladluizen maar misschien is dat een alternatief ?

Of registreer je om te kunnen reageren.