Akkerbouw

Achtergrond

ABN Amro: lage suikerprijs minder erg voor Nederlandse boer

De wereldwijd lagere suikerprijs betekent ook voor de Nederlandse boeren een lagere prijs voor suikerbieten, maar zij hoeven zich hierom minder zorgen te maken dan hun buitenlandse concurrenten.

Dat stelt ABN Amro in het laatste sectorrapport, waarin het draait om de druk op boeren door regelgeving en prijsdalingen.

ABN Amro zegt dat Nederlandse telers nog teren op lopende contracten uit 2017, toen de prijs voor suiker hoger lag. De hoofdreden volgens de bank is echter dat Nederlandse boeren goed in staat zijn om relatief veel suikerbieten per hectare grond te telen, waardoor de opbrengst per hectare hoger ligt dan in andere landen.

Areaaluitbreiding en gunstig weer

Areaaluitbreiding en gunstige weersomstandigheden zorgen wereldwijd voor een hogere productie. De grootste bijdrage aan de productiestijging wordt geleverd door India, maar ook China, Thailand en de EU leveren een flinke bijdrage. De prijs op de termijnmarkten lag in maart 20 tot 30% onder het niveau van vorig jaar. ABN Amro verwacht dat de prijs dit jaar onder druk blijft staan.

Voor uien voorziet de bank prijsdruk door een kleinere afzetmarkt, omdat Senegal de grenzen heeft gesloten. En de groeiende productie per hectare leidt tot prijsdruk in aardappelen, ziet ABN Amro verder. Maar het weer blijft de belangrijkste factor die invloed heeft op de uiteindelijke oogst. Het groeiseizoen kan makkelijk 20% opbrengstverschil geven en is daarmee van grotere invloed dan uitbreiding van het areaal of efficiëntere productie, meldt de bank.

Tarweprijs wereldwijd onder druk

Voor tarwe geldt: wereldwijd staat de prijs dit jaar nog onder druk. Boeren brengen het tarwe-areaal terug, maar onvoldoende om de productie te laten afnemen. Voor 2019 verwacht ABN Amro dat het areaal voldoende is teruggebracht om wereldwijd de prijzen te laten stijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.