Akkerbouw

Achtergrond

Seizoen spruitkool gemiddeld genomen goed

Spruitkooltelers die een nette kwaliteit konden oogsten, kunnen terugkijken op een heel behoorlijk tot goed seizoen.

Deze resultaten leiden wellicht tot een uitbreiding van het areaal van enkele honderden hectares. Hier en daar wordt er nog geplukt, maar het zijn echt de laatste kilo’s. Naar verwachting is spruitkoolseizoen 2017-‘18 binnen een week voltooid verleden tijd. De recente vorst heeft daar weinig invloed op gehad. De verliezen hadden vooral betrekking op de uiterlijke kwaliteit, want die ging door de schrale vrieskou wel achteruit.

De kou had ook weinig invloed op de prijsvorming: in de vrije handel lag de kiloprijs gemiddeld voor de A’s en de B’s in de vorstweek rond 55 tot 65 cent per kilo, dat was in lijn met de prijsvorming in de weken ervoor.

Trips brak op

Het koudegolfje was het slotakkoord van een heel behoorlijk seizoen voor telers die het lukte trips uit hun gewas te houden. Voor telers in risicogebieden – veelal met uien in de omgeving – is dat veel minder het geval, wetend dat trips voor 80 tot 90% schuldig is aan de schade in spruitkool. Diverse telers opperden in het teeltseizoen dat vanwege trips het voortbestaan van de teelt in gevaar zou komen. Als dat al het geval is, dan in ieder geval niet in 2018. De verwachting is dat het areaal groeit, wellicht met zo’n 200 hectare.

Prognose: groei in areaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.